پایگاه تخصصی ولایت فقیه

این سایت با ارائه مطالب علمی در باب ولایت فقیه، سئوال کنندگان، پژوهشگران و علاقمندان به این موضوع را یاری می نماید.

پایگاه تخصصی ولایت فقیه

این سایت با ارائه مطالب علمی در باب ولایت فقیه، سئوال کنندگان، پژوهشگران و علاقمندان به این موضوع را یاری می نماید.

امروزه مسئله ولایت فقیه موضوع بسیار مهمی است که حیات سیاسی و حتی دینی تشیع به آن بستگی تامی پیدا کرده است بنابراین بر تمامی پژوهشگران و متفکران اسلامی لازم است تا مبانی نظری و عملی این مسئله را مورد نقد و بررسی علمی قرار داده و آن را تبیین نمایند. امید است این پایگاه بتواند در این راستا خدمتی هر چند کوچک ارائه نماید.

پایگاه های مجازی ولایت فقیه

۱


                                                                                     صفحه         1      2


پدید آورنده
: شهرام اصغر نیاویند
   

151) پیام بسیار مهم رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس و عموم ملت

جمهوری اسلامی (19 دی 1368): ص 12 .

152) پیرامون سمینار ولایت فقیه

راه مجاهد، سال 4، ش 30 (اردیبهشت، خرداد 1364): ص 10 - 11 .

153) پیرامون ولایت فقیه

خراسانی

سلام (6 تیر 1371): ص 14 .

154) پیرامون ولایت فقیه

راه مجاهد، سال 1، ش 12 (آبان 1361): ص 8، 19 .

نظریات مکتوب و غیرمکتوب درباره ولایت فقیه .

155) پیرامون ولایت فقیه

راه مجاهد، سال 2، ش 15 (بهمن، اسفند 1361): ص 20 . ش 17 (خرداد 1362): ص 24 . ش 18 (تیر، مرداد 1362): ص 37 .

156) پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه

احمد جهان بزرگی

قبسات، ش 5، 6 (پائیز، زمستان 1376): ص 108 .

157) پیوند دین و سیاست - ولایت فقیه، مورد تهاجم، مستحق دفاع

صبح، سال 1، ش 47 (15 اسفند 1374): ص 1، 8 - 9 .

158) تاریخچه فقه حکومتی در اسلام

ابوالفضل شکوری

کیهان (18 تیر الی 3 شهریور 1367): ص 14، 16، 18 .

159) تاریخچه گروهها و دستجات سیاسی

منشور برادری، دوره 3، ش 17 (8 آذر 1365): ص 2 . ش 18 (15 آذر 1365): ص 2 . ش 19 (22 آذر 1365): ص 4 . ش 20 (29 آذر 1365): ص 4 .

160) تاملی در شان رهبری و خبرگان از نگاه امام خمینی (ره)

رسالت (11 مهر 1377) .

161) تئوری و انقلاب

جلال رفیع

اطلاعات سیاسی - اقتصادی، سال 2، ش 4 (دی 1366): ص 3، 49 .

162) تبعیت از احسن

صبح آزادگان (15 آبان 1363): ص 1 - 2

درباره ولایت فقیه .

163) تبیین بیان

عزت الله دهقان

رسالت (13 مرداد 1369): ص 3، 5 .

164) تجدید بیعت یکپارچه ملت با امام

جمهوری اسلامی (12 مرداد 1367): ص 11 .

165) تجربه غرب تجربه برتر نیست!

رضا بهشتی معز

نگاه نو، ش 18 (بهمن، اسفند 1372): ص 146 - 153 .

166) تحدید مالکیت در اقتصاد اسلامی

رحیم توکل

هفته نامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ش 1 (30 فروردین 1365): ص 45 - 50 . ش 2 (13 اردیبهشت 1365): ص 40 - 45 . ش 3 (11 خرداد 1365): ص 48 - 55 . ش 4 (31 خرداد 1365): ص 49 - 55 . ش 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 (20 مهر - 24 اسفند 1364): ص 12 - 18، 13 - 22، 38 - 46 و ...

167) تحریف، تخریب و افترا

رسالت (18، 19، 21 - 26، 28 - 31 خرداد 1367): ص 3 .

168) تحریف گری و طفره روی؟!

کیهان (23 دی 1366): ص 18 .

169) تحقق خط تکلیف در سایه حکومت فقیه

ابرار (23، 24، 28 - 30 خرداد 1368): ص 1، 2، 7 . (3، 4، 6، 7، 10، 12، 15، 18 تیر 1368): ص 3 .

170) تحلیل رئیس جمهور از دستاوردهای انقلاب اسلامی و تاثیر آن بر رشد افکار اسلامی در سراسر جهان

جمهوری اسلامی (17 بهمن 1366): ص 9، 11 .

171) تحلیل سازی و اندیشه نگاری

رسول سادات نژاد

رسالت (21، 23 آبان 1369): ص 2 .

172) تحلیل سیاسی هفته

جمهوری اسلامی (14، 21 دی 1368): ص 1، 3، 10 .

173) تحلیلی از موقعیت کنونی انقلاب اسلامی

ایران (18 بهمن 1373): ص 8، 11 .

174) تحلیلی بر موضوع اسلام و مقتضیات زمان

اطلاعات (13، 14 اردیبهشت 1373): ص 6 .

175) تداوم انقلاب در صورتی خواهد بود که اندیشه امام مبنای سازندگی و جهت گیری اصولی نظام قرار گیرد

جهان اسلام (7 اسفند 1370): ص 4 .

176) تداوم رهبری، ضامن بقای نظام

م، کرمانی

شاهد، ش 185 (1 مرداد 1368): ص 2 - 5 .

177) تدبیر و مدیریت برای رهبری مهمتر از فقاهت است

ارزشها، ش 84 (9 شهریور 1377): ص 8 - 9، 13 .

178) ترجیح اهم بر مهم، هم عقلی است هم شرعی

احمد آذری قمی

رسالت (13 مهر 1368): ص 1، 12 .

179) ترسیمی از مبانی حکومت اسلامی

مرزداران، سال 6، ش 67 (فروردین 1367): ص 11 - 13 . ش 68 (اردیبهشت 1367): ص 11 - 13 . ش 69 (خرداد 1367): ص 11 - 13 .

180) تریبون مجلس

اطلاعات هفتگی، ش 2210 (18 - 25 مهر 1363): ص 4 - 5 .

گفتگو با آقای اسدالله بادامچیان نماینده مجلس درباره اصل ولایت فقیه .

181) تریبون مجلس

اطلاعات هفتگی، ش 2207 (28 شهریور - 4 مهر 1363): ص 6 - 7 دیدگاههای حجت الاسلام محسن مجتهد شبستری نماینده مجلس پیرامون ولایت فقیه و ...

182) تریبون مجلس

اطلاعات هفتگی، ش 2215 (23 - 30 آبان 1363): ص 4 - 5، 54 .

گفتگو با آقای فاضل هرندی نماینده مجلس درباره ولایت فقیه و ...

183) تریبون مجلس

اطلاعات هفتگی، ش 2216 (30 آبان، 7 آذر 1363): ص 4 - 5، 54 .

گفتگو با آقای موحدی ساوجی نماینده مجلس درباره ولایت فقیه .

184) تشریح مواردی از ولایت مطلقه فقیه توسط آیت الله صانعی

کار و کارگر، سال 4، ش 146 (26 دی 1366): ص 6 .

185) تشکیک در اصل ولایت فقیه، خطر بزرگ تبلیغاتی دشمن است، راه رخنه دشمن را باید در صحنه سیاست و فرهنگ مسدود کنیم

رسالت (21 شهریور 1374): ص 1 - 2 .

186) تشکیل نظام ولایت فقیه حرکت جاودانه امام

رسالت (19 تیر 1368): ص 3 .

187) تصویری اجمالی از اندیشه سیاسی شیعه

محمد فنایی اشکوری

اطلاعات (20 فروردین 1373): ص 7 .

188) التطور السیاسی للقیادة الشرعیة فی عصر الغیبة الکبری

ع، نجف

دراسات و بحوث، سال 1، ش 2 (2/1402 ه . ق): ص 19 - 108 .

189) تعریف و جایگاه قانون در حقوق ایران

کوروش کاویانی

اطلاعات (4 اسفند 1373): ص 10 .

190) تغافل سیاسی

مجید رضائیان

کیهان (14 آذر 1370): ص 2 .

191) تفسیر ولایت از دیدگاه صادق آل محمد (ص)

امید انقلاب، سال 4، ش 84 (23 تیر 1364): ص 4 - 7، 64 . ش 85 (6 مرداد 1364): ص 24 - 27، 61 .

192) تفکیک حق از تکلیف بینش غیردینی و ...

رسالت (6 اردیبهشت 1377) .

سخنان آقای قائم مقامی درباره ولایت فقیه .

193) تکلیف امروز ما: [در ارتباط با اطاعت از رهبری و ولایت]

مجید مشایخی

اطلاعات (13 تیر 1377) .

194) تکلیف موارد تزاحم را چه کسی باید روشن کند

احمد آذری قمی

رسالت (15 مهر 1368): ص 1، 11 .

195) تلازم رهبری و مرجعیت

احمد صابری همدانی

قدس (1 مهر 1377) .

196) تلاش منهای اطاعت از رهبر ارزش منفی دارد

رسالت (18 آبان 1365): ص 4 .

197) تمامیت حج و دیدار با امام

جواد محدثی

پیام انقلاب، سال 6، ش 136 (21 اردیبهشت 1364): ص 56 - 59 .

198) تناقض در کجاست

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (18 آبان 1374): ص 1، 16 .

199) تنوع و گوناگونی و اندیشه ها نشانه حیات جامعه است .

محمدحسین فرهنگی

کیهان (22 اردیبهشت 1371): ص 6 .

200) توسعه سیاسی و ولایت فقیه

حبیب الله عسگراولادی

رسالت (12 اسفند 1374): ص 1، 16 .

201) توسعه قدرت در نظام اسلامی

عبدالعلی رضائی

کیهان (16، 21 مهر 1377) .

202) توضیحی درباره اسلام و دموکراسی

حسن یوسفی اشکوری

ایران فردا، ش 13، 14 (شهریور 1373): ص 26 - 28 .

203) توضیحی درباره فتاوی اخیر امام خمینی

یحیی سلطانی

کیهان (23، 24، 29 دی 1366): ص 18 .

204) توطئه های استکباری و استکبار ستیزی ملت ما

اسدالله بادامچیان

رسالت (11 آبان 1374): ص 6 - 7 ویژه نامه .

205) تهمتهای ناروا

صبا (13، 17 اسفند 1370): ص 1 - 2 .

206) ثابت و متغیر در دین

حوزه و دانشگاه، سال 2، ش 5 (زمستان 1374): ص 53 - 61 .

207) جامعه مدرسین و روحانیت مبارز با معرفی مراجع جلوی سؤاستفاده دشمن را گرفتند

رسالت (19 آذر 1373): ص 5، 13 .

208) جایگاه انتقاد و مخالفت در نظام ما

رسالت (2 - 4 مهر 1368): ص 2، 12 .

209) جایگاه جمهوری اسلامی و انتخابات

مرتضی نبوی

رسالت (26 اسفند 1370): ص 1، 16 .

210) جایگاه حق و وظیفه

مرتضی نبوی

رسالت (17 مرداد 1374): ص 1، 12 .

211) جایگاه حکومت و ولایت

جمهوری اسلامی (26 - 30 دی 1366): ص 1، 10، 9، 12 .

212) جایگاه در تئوری ولایت انتصابی

محمدرضا کائینی

رسالت (22 آذر 1377) .

213) جایگاه دوائی ولایت فقیه و پاسخ به سه پرسش

علی بخشی

رسالت (18 آبان 1377) .

214) جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی

امیر رضائی

رسالت (3 - 5 خرداد 1372): ص 2 .

215) جایگاه فقه در اندیشه دینی

مرتضی تقوی

فقه اهل بیت، سال 1، ش 2 (تابستان 1374): ص 182 - 234 .

216) جایگاه مردم در انتخاب رهبر

اسماعیل اسماعیلی

جمهوری اسلامی (31 مرداد، 7، 14، 21 شهریور 1377) .

حوزه، ش 85، 86 (فروردین، تیر 1377): ص 107 - 156 .

217) جایگاه و قلمرو حکم و فتوا

محمدتقی مزینانی

حوزه، سال 10، ش 56، 57 (خرداد، شهریور 1372): ص 131 - 182 .

218) جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی

نگهبان انقلاب اسلامی، سال 4، ش 32 (بهمن 1373): ص 4 - 5 .

219) جداسازی دین از عرصه های اجتماعی نقطه آغاز انحطاط جامعه اسلامی است

سلام (24 آبان 1374): ص 1 .

220) جمهوری اسلامی، پاسخی به تناقضات دموکراسی

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (25 آذر 1374): ص 1، 16 .

221) جناحها و مسئولیت نیروهای انقلابی

اسدالله بادامچیان

رسالت (10 آذر 1369): ص 5 .

222) جنگ و بسیج مردمی

حبیب الله عسگراولادی

رسالت (6 مهر 1366): ص 1، 12 .

223) جوابیه آیت الله آذری قمی به سرمقاله نغمه های مجدد تفرقه

کار و کارگر (14 فروردین 1370): ص 1 - 2 .

224) جوابیه دکتر گواهی به مقاله اندیشه های سیاسی یک سفیر و پاسخ ما

رسالت (22 خرداد 1374): ص 3 - 4 .

225) جهاد اکبر ما پیروی از ولایت و رهبری است

رسالت (9 مرداد 1374): ص 4 .

226) چگونه می شود که ارکان اجتماع درهم می ریزد؟

محمدحسین طباطبایی

اطلاعات هفتگی، ش 2083 (11 الی 18 فروردین 1361): ص 28 - 29 .

پیرامون ولایت فقیه و رهبری .

227) چند جهت دیگر فرق بین نص و حسبه

احمد آذری قمی

رسالت (28 تیر 1368): ص 1، 11 .

228) چند سوال

رسالت (23، 24، 26 - 28 آبان 1369): ص 1، 12 .

229) چون حکم ولی امر در حقیقت همان حکم الله است لذا در مسائل اجتماعی لزوم اطاعت دارد

رسالت (7 بهمن 1366): ص 4 .

230) چهار نکته دیگر با آقای حجتی کرمانی در ماجرای سلمان رشدی

جمهوری اسلامی (17 مرداد 1374): ص 14 .

231) چهره به چهره با اسدالله بادامچیان صبح، سال 1، ش 20 (7 شهریور 1374): ص 1، 8 - 9، 12، 14 . ش 21 (14 شهریور 1374): ص 8 - 10 .

232) الحاکم الاسلامی بعد زمن المعصوم

عبدالهادی الفضلی

رسالة الاسلام (بغداد: کلیة اصول الدین)، سال 2، ش 1، 2 (1/1387 ه . ق): ص 67 - 81 .

233) حاکمیت اراده مردم

مرتضی نبوی

رسالت (19 خرداد 1369): ص 1، 12 .

234) حاکمیت ملت

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (14 تیر 1374): ص 1، 12 .

235) حاکمیت و حکومت در فقه شیعی و سنی

حسن امین

کیان، سال 5، ش 24 (فروردین، اردیبهشت 1374): ص 24 - 32 .

236) حاکمیت ولایت فقیه و انتخابات مجلس خبرگان

م، شریعت

کیهان (23 مهر 1377) .

237) حجت الاسلام احمدی یزدی: در حالت تعارض بین سیاست و عبادت، ولایت مقدم است

کیهان (24 دی 1366): ص 18 .

238) حدود و اختیارات دولت اسلامی

اسدالله بیات

کیهان (1، 5، 6، 8، 11، 13، 19، 26 بهمن، 3، 5، 15، 17، 19، 22، 24 اسفند 1366): ص 14 و (7 - 9، 22 - 25 فروردین 1367): ص 10، 14 .

239) حدود ولایت فقیه

جمهوری اسلامی (23، 24، 26 - 28، 30 دی، 1، 11، 19 بهمن، 8 اسفند 1366): ص 7، 10، 11 .

240) حرف آخر

کیهان (10 آذر 1373): ص 2 .

241) حرفی برای خودی ها ...

ع، ثقفی

کیهان (4، 7، 9، 11، 15، 17، 18، 23 آبان، 1 آذر 1374): ص 14 .

242) "حرکت تیهی" پیامد عصیان بر ولایت

حسن رهبر

اطلاعات (9، 10 تیر 1377) .

243) حسبه و ولایت فقیه

ابوالقاسم یعقوبی

حوزه، ش 85، 86 (فروردین، تیر 1377): ص 339 - 367 .

244) حفظ شریعت با تقویت ایمان

محمدتقی فرجی

رسالت (21 آذر 1373): ص 4 .

245) حقوق متقابل امام و مردم

ناصر مکارم شیرازی

زن روز، ش 1130 (14 مرداد 1366): ص 10 - 11، 45 .

246) حقوق متقابل مردم و رهبری

محمد محمدی ری شهری

پاسدار اسلام، سال 12، ش 143 (آبان 1372): ص 14 - 16، 44 .

247) حکم اخیر امام خیلی از گره ها را گشود و بن بست را باز کرد

کیهان (6 بهمن 1366): ص 18 .

248) حکم حکومت بر اساس مصالح امت اسلامی

بشیر مازندران، ش 38 (5 بهمن 1366): ص 1 - 2 .

249) حکم حکومتی

احمد آذری قمی

رسالت (16 دی الی 4 اسفند 1366): ص 1، 11 - 12 .

250) حکم حکومتی

نور علم، دوره 3، ش 1 (اسفند 1366): ص 4 - 8، 47 .

251) حکم حکومتی، طلیعه حل معضلات کشور

محمد علی ایزدی

کیهان (6 بهمن 1366): ص 18 .

252) حکمی که حیات دوباره به اسلام بخشید

جمهوری اسلامی (27 - 29 بهمن 1369): ص 12 - 13 .

253) حکومت از دیدگاه دین کامل

رسالت (16 مهر 1374): ص 4 - 5 .

254) حکومت اسلامی

مهدی هادوی تهرانی

کتاب نقد، ش 7 (تابستان 1377): ص 139 - 166 .

255) حکومت اسلامی

رسالت (26 دی 1366): ص 1، 12 .

256) حکومت اسلامی در عصر غیبت کبری ملحق به حکومت معصوم است

جمهوری اسلامی (1 اسفند 1366): ص 12 .

257) حکومت اسلامی می تواند در حدود مصلحت اسلام و مسلمین اعمالی را که صلاح می داند انجام دهد

رسالت (20 دی 1366): ص 3، 10 .

258) حکومت اسلامی و شاخصهای مشروعیت

حسن ازغدی

صبح، سال 1، ش 32 (30 آبان 1374): ص 7 .

259) الحکومة الاسلامیة و مسالة الحکم و ولایة الفقیه

مرتضی حسین صدر الافاضل

الموتمر الثالث للفکر الاسلامی (تهران: 6/1405 ه . ق) .

260) حکومت انبیا از دیدگاه قرآن

جمهوری اسلامی (14 بهمن 1366): ص 5 .

261) حکومت دینی

شیخ هادی معرفت

گلشن اندیشه، ش 1 (بهار 1377): ص 8 - 15 .

262) حکومت دینی، مبتنی بر انسان شناس الهی

کیهان (30 آبان 1374): ص 6 .

263) حکومت در عصر غیبت

احمدعلی افتخاری

اطلاعات (10، 17 تیر 1374): ص 7 .

264) حکومت، شعبه ای از ولایت فقیه

کیهان (19 - 24، 26 - 30 دی، 1 - 4 بهمن 1366): ص 1 - 2 .

265) حکومت نیاز ضرورت فطرت

رسالت (1 اسفند 1366): ص 4 .

266) حکومت ولایت فقیه

مصطفی میرتقی

ندای یزد، سال 4، ش 129 (10 اسفند 1366): ص 4 .

267) حکومت و مرجعیت

محمد تقی فرجی

رسالت (22 اسفند 1373): ص 4 .

268) حکومت و ولایت در اندیشه سیاسی اسلام

همشهری (3، 4، 7 - 9 مرداد 1374): ص 6 .

269) حلال و حرام پیامبر تا قیامت پایدار است یعنی چه؟

احمد آذری قمی

رسالت (26 شهریور 1368): ص 1، 12 .

270) حوزه اختیارات حکومت اسلامی

رسالت (17 دی 1366): ص 1، 12 .

271) حوزه کار اجتهاد و کار کارشناسی

احمد آذری قمی

رسالت (28 شهریور 1368): ص 1، 12 .

272) حوزه، نیازها و انتظارات نظام

عباس مخلصی

حوزه، سال 11، ش 3، 4 (مرداد، آبان 1373): ص 95 - 144 .

273) حوزه و حفظ نظام

محمدصادق مزینانی

حوزه، سال 11، ش 3، 4 (مرداد، آبان 1373): ص 51 - 94 .

274) حول ولایة الفقیه

عبدالله السید علیخان

رسالة الثورة الاسلامیة (تهران)، سال 3، ش 54 (9، 10/1403 ه . ق): ص 20 - 23 .

275) خاطرات سیاسی آیت الله خلخالی

صبح آزادگان (1 - 5، 8 - 12، 16 - 19، 22 - 26، 29، 30 مهر، 2، 3، 6 - 10 آبان 1363): ص 4

در مورد ولایت فقیه و ...

276) خبرگان و رهبری آینده امت

پیام هاجر، سال 3، ش 47 (10 آذر 1361): ص 1 - 2 .

پیرامون نقش رهبری و مساله خاص فقاهت و روحانیت و تشکیل مجلس خبرگان .

277) ختم ولایت و خاتم الاولیا

مهین عرب

ندای صادق، ش 10 (تابستان 1377): ص 6 - 9، 21 .

278) خط امام، راه ماندگار

کیهان (13 آبان 1374): ص 2 .

279) خط امام، کلام رهبر

اکبر نبوی

رسالت (13 - 15 اسفند 1368): ص 1، 12 .

280) خطبه های نماز جمعه تهران به امامت حجت الاسلام خامنه ای

جمهوری اسلامی (31 اردیبهشت 1362): ص 5 .

پیرامون ولایت فقیه و ...

281) خط ویژه تشکیک!

ع، ثقفی

کیهان (26 بهمن 1374): ص 14 .

282) خلا تئوریک وجود ندارد

رسالت (2 - 5، 7، 9 - 12 آبان 1366): ص 3 .

283) الخلافة ام ولایة الفقیه

جعفر عبدالرزاق

الجهاد (تهران)، سال 1، ش 8 (10/1403 ه . ق): ص 14 - 25 .

284) خلافت در زمین در پرتو ایمان و عمل صالح

علی اکبر رضوانی

جنگ و زندگی، سال 2، ش 36 (فروردین 1361): ص 12 - 14، 23 .

بررسی کوتاه در قرآن و سنت، در زمینه انگیزه های تحقق حکومت اسلامی و رسیدن به مقام والای خلافت خداوندی در زمین .

285) خلافت مجتهد و ولایت فقیه

هاشم هدایتی

اطلاعات (1 - 3 مهر 1370): ص 6 .

286) خودمحوری یا خدا محوری

محمد سلیمی

رسالت (30 شهریور 1377) .

287) دامنه اقتدار و اختیار دولت اسلامی

مهدی نصیری

کیهان (6، 7، 9، 13 دی 1366): ص 2 .

288) در ادامه مبحث ولایت فقیه

رحیم توکل

هفته نامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ش 5، 6، 7، 8 (21 تیر، 15 شهریور 1365): ص 39 - 45، 22 - 27، 38، 45، 39 - 48 .

289) دراسة مقارنة فی: المصطلحات الاسلامیة و معادلاتها مع مختلف اللغات - ولایة الفقیة الحسینی

التوحید، سال 1، ش 4 (9، 10/1403 ه . ق): ص 107 - 117 .

290) در انتظار فجر عدالت

پیام انقلاب، سال 6، ش 139 (1 تیر 1364): ص 52 - 55 . ش 141 (29 تیر 1364): ص 54 - 57 .

291) در پرتو آفتاب ولایت

فخرالدین حجازی

امید انقلاب، ش 47 (25 دی 1361): ص 20 - 23 .

292) در پرتو کلام رهبر

عزت الله دهقان

اطلاعات (13، 16، 17، 20 - 24، 27 خرداد 1374): ص 6 .

293) در پرتو ولایت

جانباز، ش 53 (خرداد 1373): ص 4 .

رسالت (10 اسفند 1368): ص 3 .

294) در پرتو ولایت فقیه

یوسف صانعی

آینده سازان، ش 176 (آبان 1365): ص 8 - 9، 46 . ش 177 (آذر 1365): ص 5 - 7 .

295) در پرتو ولایت فقیه

آینده سازان، ش 178، 179، 180، 181، 182، 183، 184 (دی 1365، تیر 1366): ص 16 - 17، 19 - 20 .

296) در جستجوی کدام هدف؟!

عزت الله دهقان

رسالت (28 آبان 1369): ص 5 .

297) در حکومت اسلامی اطاعت از ولی فقیه بر همگان واجب است

کیهان هوایی، ش 1084 (18 خرداد 1373): ص 15 .

298) دردمندی و تعقل

محمد قائم مقامی

صبح، سال 1، ش 23 (28 شهریور 1374): ص 7، 22 .

299) در زمان غیبت، قدرت باید در دست ولایت فقیه باشد

سروش، سال 4، ش 148 (22 خرداد 1361): ص 44 - 47، 59 .

300) در سایه الاحقاق الحق (آیت الله مرعشی)

محمد صحتی سردرودی

شهاب، ش 11 (بهار 1377): ص 64 - 70 .

301) درس غدیر

رسالت (24 تیر 1369): ص 1، 12 .

302) درس غدیر، همگامی با ولایت است

رسالت (28 خرداد 1371): ص 5 .

303) درسهایی درباره ولایت فقیه

آینده سازان، سال 3، ش 114 (8 آذر 1361): ص 14 - 16، 48، 59 .

304) درسهایی درباره ولایت فقیه

آینده سازان، سال 3، 116 (6 دی 1361): ص 18 - 22 .

پیرامون مساله ولایت .

305) درسهایی درباره ولایت فقیه

آینده سازان، سال 4، ش 119 (18 بهمن 1361): ص 34 - 39، 58 - 59 .

چند پرسش و پاسخ درباره ولایت فقیه و ...

306) درسهایی درباره ولایت فقیه

آینده سازان، سال 4، ش 120 (2 اسفند 1361): ص 20 - 25، 49 .

ولایت فقیه و رابطه اش با توحید و بندگی خدا .

307) درسهایی درباره ولایت فقیه

آینده سازان، سال 4، ش 118 (4 بهمن 1361): ص 16 - 21، 46 - 47 .

پیرامون اثبات و شرایط ولایت فقیه، لزوم تشکیل حکومت اسلامی، شرایط زمامدار و حاکم اسلام و ولایت فقیه در نگاهی به روایات، اهداف حکومت اسلامی و مسئولیت ولایت فقیه .

308) در شناخت حزب قاعدین زمان

ع، باقی

اطلاعات (24 شهریور 1362): ص 6 .

ولایت فقیه از دیدگاه قاعدین

309) در شناخت حزب قاعدین زمان

اطلاعات (26 شهریور 1362): ص 6 .

درباره رهبر قاعدین و شرایط ولایت و امامت .

310) در ضرورت مرجعیت واحد دینی و سیاسی

کار و کارگر (12 - 14 آذر 1373): ص 1، 12، 16 .

311) در ضرورت ولایت فقیه

قدس (7 مهر 1377) .

گزیده ای از سخنرانی شهید هاشمی نژاد .

312) در عصر کنونی، فقاهت و عدالت شرط لازم برای مرجعیت است نه شرط کافی

رسالت (10 آذر 1373): ص 6، 11 فروغ فقه .

313) در فقه شیعی شان ولایت بر شان مرجعیت ارجح است

کیهان هوایی، ش 1079 (14 اردیبهشت 1373): ص 15 .

314) در مکتب ولایت

پلیس انقلاب، سال 6، ش 69، 70 (آبان، آذر 1366): ص 5، 61 .

315) دشمن با تحرکی خزنده در صدد نفی مشروعیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه است

رسالت (7 مرداد 1374): ص 1 - 2 .

316) دعوا سر چیست؟

محمد کاظم انبارلویی

رسالت (14 مرداد 1374): ص 1، 12 .

317) دفاع از دین برای همگان واجب است

فروغ آزادی (27 دی 1366): ص 1، 4 .

318) دفاع سرسختانه از ولایت مهمترین خدمت مرحوم حاج سید احمد خمینی پس از رحلت امام بود

رسالت (26 اسفند 1374): ص 4 .

319) دلیل ولایت مطلقه

رسالت (12 تیر 1370): ص 4 .

320) دموکراسی، حاکمیت اسلامی

عباس نبوی

حوزه و دانشگاه، سال 1، ش 1 (زمستان 1373): ص 19 - 33 .

321) دوازده سوال از روزنامه سلام در باب ولایت فقی

رسالت (18 تیر 1370): ص 3 .

322) دولت، گستره اقتدار، حدود وظایف همشهری (8 تیر 1374): ص 8 .

323) دولتنا (حول ولایة الفقیه)

عبدالمنعم المهنا

الموتمر العالمی الثانی للامام الرضا (ع) (مشهد: 11/1405 ه . ق) .

324) دولة ولایة الفقیه

محمد عبدالله

دراسات و بحوث (تهران)، سال 2، ش 7 (10/1403 ه . ق): ص 97 - 128 .

325) دید حکومتی و پایان مناقشات

ولایت، سال 3، ش 47 (22 دی 1366): ص 1، 8 .

326) دیدگاه دو جریان فکری درباره اصل ولایت فقیه

راه مجاهد، سال 1، ش 12 (آبان 1361): ص 2، 36 .

327) دیدگاههای سیاسی شهید مطهری

مسیح مهاجری

جمهوری اسلامی (17، 19 اردیبهشت 1373): ص 14 - 15 .

328) دیدگاهی تازه در برآورد نهادهای سیاسی اسلام

احمد کاظمی موسوی

کیهان فرهنگی، سال 5، ش 4 (تیر 1367): ص 22 - 24 .

329) دین، حکومت و دموکراسی

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (13، 14 آذر 1373): ص 2 .

330) دین و دولت (با تکیه بر تجربه مدینة النبی)

گوناگون، ش 3 (بهمن 1377) .

گفتگو با حسن یوسفی اشکوری .

331) دین و دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی

سعدالله زارعی

جمهوری اسلامی (21 آبان 1374): ص 14 .

332) ذخیره پایان ناپذیر

امیرحسین اصغری

کیهان (4 مهر 1374): ص 14 .

333) ذره های تیره را در نور او روشن کنیم

محمد کاظم انبارلویی

رسالت (16 خرداد 1369): ص 1، 16 .

334) رابطه بحث ولایت فقیه با آینده حکومت اسلامی

جمهوری اسلامی (29 دی 1366): ص 10 .

335) رابطه حوزه با رهبری

احمد آذری قمی

رسالت (28 آبان 1371): ص 1، 16 .

336) رابطه دو مفهوم دین و فقه

عباس حسینی قائم مقامی

کیهان (2، 4 خرداد 1370): ص 6، 19 .

کیهان اندیشه، ش 33 (آذر، دی 1369): ص 79 - 94 .

337) رابطه رهبری و خبرگان

باقری

جمهوری اسلامی (22 مرداد 1369): ص 10 .

338) رابطه شورا با ولایت فقیه و اجرای آن در دانشگاه

حائری شیرازی

دانشگاه انقلاب، ش 11 (اردیبهشت 1361): ص 15 - 16، 59 . ش 12 (خرداد 1361): ص 16 - 17، 78 - 79 .

339) رادیکالهای دیروز، لیبرالهای امروز

علیرضا شمیرانی

رسالت (8 آبان 1374): ص 1، 16 .

340) راهبرد، راه به کجا می برد؟

جمهوری اسلامی (5 دی 1373): ص 12 .

341) رای دینی

رسول سادات نژاد

رسالت (15 مهر 1369): ص 1، 16 .

342) رای مردم را باور کنید

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (11 تیر 1374): ص 1، 12 .

343) رزمندگان ولایتی!

سجاد محمدی

رسالت (4 مهر 1374): ص 2 .

344) رسالت، زبان مجموعه انصار ولایت فقیه است

رسالت (20 دی 1373): ص 1 - 2 .

345) رسالت علم و مسئولیت عالمان

محمدتقی رهبر

اطلاعات (18 مرداد 1361): ص 7 ولایت پس از پیامبر (ص)، ولایت فقیه .

346) رسالت علم و مسئولیت عالمان محمدتقی رهبر

جمهوری اسلامی (19 مرداد 1361): ص 5 .

مفهوم حاکمیت در اسلام، ولایت فقیه .

347) رسالت مجمع تشخیص احکام حکومتی

کار و کارگر، سال 4، ش 150 (24 بهمن 1366): ص 1، 5 .

348) رمز تداوم انقلاب اسلامی

رسالت (خرداد 1369): ص 16 - 18 پیک هجران

349) روحانیت در طول تاریخ پیشتاز حرکتهای ضداستکباری بوده است

رسالت (1 مهر 1374): ص 2 .

350) روحانیت شیعه به دنیا فهماند که ملاک قدرت سیاسی، نصرت الهی و ارتباط با مردم است

رسالت (5 شهریور 1374): ص 4 .

351) روحانیت متعهد پاسدار فرهنگ اصیل اسلامی است

همشهری (9 آذر 1374): ص 9 .

352) روحی دیگر دمید

پلیس انقلاب، سال 6، ش 72 (بهمن 1366): ص 4 .

353) روز کمال، روز میثاق

قدس (10 مرداد 1367): ص 1، 8 .

354) روش دمکراتیک در اندیشه اسلامی

سروش زاهدی

ایران فردا، سال 3، ش 18 (تیر 1374): ص 18 - 21 .

355) روشهای بررسی: اهداف تربیت و تعلیم اسلامی حسن شکوهی یکتا

تربیت، ش 9 (خرداد 1365): ص 12 - 15، 61 - 62 .

356) رویکردی دیگر به اصل ولایت فقیه [نگرشی به کتاب پاسخ به شبهات پیرامون ولایت فقیه]

جمهوری اسلامی (10 آبان 1377) .

357) رهبر انقلاب: حکومت اسلامی تابع ارزشهاست

جمهوری اسلامی (11 تیر 1370): ص 3 .

358) رهبری

قدس (11 - 13 مهر 1368): ص 1، 8 .

359) رهبری اسلامی

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (13 دی 1372): ص 1، 16 .

360) رهبری انقلابی در اسلام

حبل الله، ش 16 (مهر 1364): ص 38 - 39 . ش 17 (آبان 1364): ص 38 - 41 .

361) رهبریت دینی و سیاسی در اسلام

احمد جنتی

بصائر، سال 1، ش 2 (مهر 1373): ص 10 - 15 .

362) رهبری در جمهوری اسلامی

بنیاد، ش 34 (خرداد 1361): ص 42 - 45 .

363) رهبری در زمان

ابرار (19، 23 شهریور 1377) .

364) رهبری دینی و حضور مردم در صحنه رمز اقتدار و بقای جمهوری اسلامی است

رسالت (21 آبان 1374): ص 1 - 2 .

365) رهبری و جانشینی

احمد آذری قمی

رسالت (15، 17 - 19 آبان 1365): ص 1، 12 .

366) رهبری و جنگ تحمیلی

پیام انقلاب، سال 9، ش 222 (2 مهر 1367): ص 4 - 7، 42 . ش 223 (16 مهر 1367): ص 16 - 17 .

367) رهبری و جنگ و صلح

احمد آذری قمی

رسالت (1 مهر الی 30 آذر 1365): ص 1، 11 .

368) رهبری ولایت فقیه از دیدگاه مذاهب اسلامی

عبدالرحمن انصاری

اطلاعات (5، 6 شهریور 1373): ص 6 - 7، 14 .

369) رهبری و نظام مرجعیت

عصر ما، ش 88 (8 بهمن 1376): ص 2 .

370) رهبریهای الهی برای اجرای عدالت

محمد علی لواسانی

منشور برادری، سال 4، ش 167 (2 بهمن 1361): ص 1، 3 .

پیرامون هدایت انسانها توسط راهبران و امامان و در صورت نبودن پیامبران و امامان توسط ولیان امر .

371) ریشه یابی و تحلیل گروه عافیت طلب

راه مجاهد، سال 1، ش 12 (آبان 1361): ص 7، 36 .

برداشت ضد انقلاب موسوم به عافیت طلب از مساله ولایت فقیه 

                                                                             1      2

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه  - http://www.hawzah.net

نظرات  (۱)

Hello Kayce, I just submitted my entry about 30 minutes ago. :-) Ann, kakasubmit ko lang. Hirap isip ng concept pero kailangan habulin ang deadline. Sana swertehin. Please don't forget to leave a comment. :-) Let me know if napasagkaps ka na din.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی