پایگاه تخصصی ولایت فقیه

این سایت با ارائه مطالب علمی در باب ولایت فقیه، سئوال کنندگان، پژوهشگران و علاقمندان به این موضوع را یاری می نماید.

پایگاه تخصصی ولایت فقیه

این سایت با ارائه مطالب علمی در باب ولایت فقیه، سئوال کنندگان، پژوهشگران و علاقمندان به این موضوع را یاری می نماید.

امروزه مسئله ولایت فقیه موضوع بسیار مهمی است که حیات سیاسی و حتی دینی تشیع به آن بستگی تامی پیدا کرده است بنابراین بر تمامی پژوهشگران و متفکران اسلامی لازم است تا مبانی نظری و عملی این مسئله را مورد نقد و بررسی علمی قرار داده و آن را تبیین نمایند. امید است این پایگاه بتواند در این راستا خدمتی هر چند کوچک ارائه نماید.

پایگاه های مجازی ولایت فقیه

آخرین مطالب

۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است


                                                                                     صفحه         1      2


پدید آورنده
: شهرام اصغر نیاویند
   

151) پیام بسیار مهم رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس و عموم ملت

جمهوری اسلامی (19 دی 1368): ص 12 .

152) پیرامون سمینار ولایت فقیه

راه مجاهد، سال 4، ش 30 (اردیبهشت، خرداد 1364): ص 10 - 11 .

153) پیرامون ولایت فقیه

خراسانی

سلام (6 تیر 1371): ص 14 .

154) پیرامون ولایت فقیه

راه مجاهد، سال 1، ش 12 (آبان 1361): ص 8، 19 .

نظریات مکتوب و غیرمکتوب درباره ولایت فقیه .

155) پیرامون ولایت فقیه

راه مجاهد، سال 2، ش 15 (بهمن، اسفند 1361): ص 20 . ش 17 (خرداد 1362): ص 24 . ش 18 (تیر، مرداد 1362): ص 37 .

156) پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه

احمد جهان بزرگی

قبسات، ش 5، 6 (پائیز، زمستان 1376): ص 108 .

157) پیوند دین و سیاست - ولایت فقیه، مورد تهاجم، مستحق دفاع

صبح، سال 1، ش 47 (15 اسفند 1374): ص 1، 8 - 9 .

158) تاریخچه فقه حکومتی در اسلام

ابوالفضل شکوری

کیهان (18 تیر الی 3 شهریور 1367): ص 14، 16، 18 .

159) تاریخچه گروهها و دستجات سیاسی

منشور برادری، دوره 3، ش 17 (8 آذر 1365): ص 2 . ش 18 (15 آذر 1365): ص 2 . ش 19 (22 آذر 1365): ص 4 . ش 20 (29 آذر 1365): ص 4 .

160) تاملی در شان رهبری و خبرگان از نگاه امام خمینی (ره)

رسالت (11 مهر 1377) .

161) تئوری و انقلاب

جلال رفیع

اطلاعات سیاسی - اقتصادی، سال 2، ش 4 (دی 1366): ص 3، 49 .

162) تبعیت از احسن

صبح آزادگان (15 آبان 1363): ص 1 - 2

درباره ولایت فقیه .

163) تبیین بیان

عزت الله دهقان

رسالت (13 مرداد 1369): ص 3، 5 .

164) تجدید بیعت یکپارچه ملت با امام

جمهوری اسلامی (12 مرداد 1367): ص 11 .

165) تجربه غرب تجربه برتر نیست!

رضا بهشتی معز

نگاه نو، ش 18 (بهمن، اسفند 1372): ص 146 - 153 .

166) تحدید مالکیت در اقتصاد اسلامی

رحیم توکل

هفته نامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ش 1 (30 فروردین 1365): ص 45 - 50 . ش 2 (13 اردیبهشت 1365): ص 40 - 45 . ش 3 (11 خرداد 1365): ص 48 - 55 . ش 4 (31 خرداد 1365): ص 49 - 55 . ش 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 (20 مهر - 24 اسفند 1364): ص 12 - 18، 13 - 22، 38 - 46 و ...

167) تحریف، تخریب و افترا

رسالت (18، 19، 21 - 26، 28 - 31 خرداد 1367): ص 3 .

168) تحریف گری و طفره روی؟!

کیهان (23 دی 1366): ص 18 .

169) تحقق خط تکلیف در سایه حکومت فقیه

ابرار (23، 24، 28 - 30 خرداد 1368): ص 1، 2، 7 . (3، 4، 6، 7، 10، 12، 15، 18 تیر 1368): ص 3 .

170) تحلیل رئیس جمهور از دستاوردهای انقلاب اسلامی و تاثیر آن بر رشد افکار اسلامی در سراسر جهان

جمهوری اسلامی (17 بهمن 1366): ص 9، 11 .

171) تحلیل سازی و اندیشه نگاری

رسول سادات نژاد

رسالت (21، 23 آبان 1369): ص 2 .

172) تحلیل سیاسی هفته

جمهوری اسلامی (14، 21 دی 1368): ص 1، 3، 10 .

173) تحلیلی از موقعیت کنونی انقلاب اسلامی

ایران (18 بهمن 1373): ص 8، 11 .

174) تحلیلی بر موضوع اسلام و مقتضیات زمان

اطلاعات (13، 14 اردیبهشت 1373): ص 6 .

175) تداوم انقلاب در صورتی خواهد بود که اندیشه امام مبنای سازندگی و جهت گیری اصولی نظام قرار گیرد

جهان اسلام (7 اسفند 1370): ص 4 .

176) تداوم رهبری، ضامن بقای نظام

م، کرمانی

شاهد، ش 185 (1 مرداد 1368): ص 2 - 5 .

177) تدبیر و مدیریت برای رهبری مهمتر از فقاهت است

ارزشها، ش 84 (9 شهریور 1377): ص 8 - 9، 13 .

178) ترجیح اهم بر مهم، هم عقلی است هم شرعی

احمد آذری قمی

رسالت (13 مهر 1368): ص 1، 12 .

179) ترسیمی از مبانی حکومت اسلامی

مرزداران، سال 6، ش 67 (فروردین 1367): ص 11 - 13 . ش 68 (اردیبهشت 1367): ص 11 - 13 . ش 69 (خرداد 1367): ص 11 - 13 .

180) تریبون مجلس

اطلاعات هفتگی، ش 2210 (18 - 25 مهر 1363): ص 4 - 5 .

گفتگو با آقای اسدالله بادامچیان نماینده مجلس درباره اصل ولایت فقیه .

181) تریبون مجلس

اطلاعات هفتگی، ش 2207 (28 شهریور - 4 مهر 1363): ص 6 - 7 دیدگاههای حجت الاسلام محسن مجتهد شبستری نماینده مجلس پیرامون ولایت فقیه و ...

182) تریبون مجلس

اطلاعات هفتگی، ش 2215 (23 - 30 آبان 1363): ص 4 - 5، 54 .

گفتگو با آقای فاضل هرندی نماینده مجلس درباره ولایت فقیه و ...

183) تریبون مجلس

اطلاعات هفتگی، ش 2216 (30 آبان، 7 آذر 1363): ص 4 - 5، 54 .

گفتگو با آقای موحدی ساوجی نماینده مجلس درباره ولایت فقیه .

184) تشریح مواردی از ولایت مطلقه فقیه توسط آیت الله صانعی

کار و کارگر، سال 4، ش 146 (26 دی 1366): ص 6 .

185) تشکیک در اصل ولایت فقیه، خطر بزرگ تبلیغاتی دشمن است، راه رخنه دشمن را باید در صحنه سیاست و فرهنگ مسدود کنیم

رسالت (21 شهریور 1374): ص 1 - 2 .

186) تشکیل نظام ولایت فقیه حرکت جاودانه امام

رسالت (19 تیر 1368): ص 3 .

187) تصویری اجمالی از اندیشه سیاسی شیعه

محمد فنایی اشکوری

اطلاعات (20 فروردین 1373): ص 7 .

188) التطور السیاسی للقیادة الشرعیة فی عصر الغیبة الکبری

ع، نجف

دراسات و بحوث، سال 1، ش 2 (2/1402 ه . ق): ص 19 - 108 .

189) تعریف و جایگاه قانون در حقوق ایران

کوروش کاویانی

اطلاعات (4 اسفند 1373): ص 10 .

190) تغافل سیاسی

مجید رضائیان

کیهان (14 آذر 1370): ص 2 .

191) تفسیر ولایت از دیدگاه صادق آل محمد (ص)

امید انقلاب، سال 4، ش 84 (23 تیر 1364): ص 4 - 7، 64 . ش 85 (6 مرداد 1364): ص 24 - 27، 61 .

192) تفکیک حق از تکلیف بینش غیردینی و ...

رسالت (6 اردیبهشت 1377) .

سخنان آقای قائم مقامی درباره ولایت فقیه .

193) تکلیف امروز ما: [در ارتباط با اطاعت از رهبری و ولایت]

مجید مشایخی

اطلاعات (13 تیر 1377) .

194) تکلیف موارد تزاحم را چه کسی باید روشن کند

احمد آذری قمی

رسالت (15 مهر 1368): ص 1، 11 .

195) تلازم رهبری و مرجعیت

احمد صابری همدانی

قدس (1 مهر 1377) .

196) تلاش منهای اطاعت از رهبر ارزش منفی دارد

رسالت (18 آبان 1365): ص 4 .

197) تمامیت حج و دیدار با امام

جواد محدثی

پیام انقلاب، سال 6، ش 136 (21 اردیبهشت 1364): ص 56 - 59 .

198) تناقض در کجاست

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (18 آبان 1374): ص 1، 16 .

199) تنوع و گوناگونی و اندیشه ها نشانه حیات جامعه است .

محمدحسین فرهنگی

کیهان (22 اردیبهشت 1371): ص 6 .

200) توسعه سیاسی و ولایت فقیه

حبیب الله عسگراولادی

رسالت (12 اسفند 1374): ص 1، 16 .

201) توسعه قدرت در نظام اسلامی

عبدالعلی رضائی

کیهان (16، 21 مهر 1377) .

202) توضیحی درباره اسلام و دموکراسی

حسن یوسفی اشکوری

ایران فردا، ش 13، 14 (شهریور 1373): ص 26 - 28 .

203) توضیحی درباره فتاوی اخیر امام خمینی

یحیی سلطانی

کیهان (23، 24، 29 دی 1366): ص 18 .

204) توطئه های استکباری و استکبار ستیزی ملت ما

اسدالله بادامچیان

رسالت (11 آبان 1374): ص 6 - 7 ویژه نامه .

205) تهمتهای ناروا

صبا (13، 17 اسفند 1370): ص 1 - 2 .

206) ثابت و متغیر در دین

حوزه و دانشگاه، سال 2، ش 5 (زمستان 1374): ص 53 - 61 .

207) جامعه مدرسین و روحانیت مبارز با معرفی مراجع جلوی سؤاستفاده دشمن را گرفتند

رسالت (19 آذر 1373): ص 5، 13 .

208) جایگاه انتقاد و مخالفت در نظام ما

رسالت (2 - 4 مهر 1368): ص 2، 12 .

209) جایگاه جمهوری اسلامی و انتخابات

مرتضی نبوی

رسالت (26 اسفند 1370): ص 1، 16 .

210) جایگاه حق و وظیفه

مرتضی نبوی

رسالت (17 مرداد 1374): ص 1، 12 .

211) جایگاه حکومت و ولایت

جمهوری اسلامی (26 - 30 دی 1366): ص 1، 10، 9، 12 .

212) جایگاه در تئوری ولایت انتصابی

محمدرضا کائینی

رسالت (22 آذر 1377) .

213) جایگاه دوائی ولایت فقیه و پاسخ به سه پرسش

علی بخشی

رسالت (18 آبان 1377) .

214) جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی

امیر رضائی

رسالت (3 - 5 خرداد 1372): ص 2 .

215) جایگاه فقه در اندیشه دینی

مرتضی تقوی

فقه اهل بیت، سال 1، ش 2 (تابستان 1374): ص 182 - 234 .

216) جایگاه مردم در انتخاب رهبر

اسماعیل اسماعیلی

جمهوری اسلامی (31 مرداد، 7، 14، 21 شهریور 1377) .

حوزه، ش 85، 86 (فروردین، تیر 1377): ص 107 - 156 .

217) جایگاه و قلمرو حکم و فتوا

محمدتقی مزینانی

حوزه، سال 10، ش 56، 57 (خرداد، شهریور 1372): ص 131 - 182 .

218) جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی

نگهبان انقلاب اسلامی، سال 4، ش 32 (بهمن 1373): ص 4 - 5 .

219) جداسازی دین از عرصه های اجتماعی نقطه آغاز انحطاط جامعه اسلامی است

سلام (24 آبان 1374): ص 1 .

220) جمهوری اسلامی، پاسخی به تناقضات دموکراسی

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (25 آذر 1374): ص 1، 16 .

221) جناحها و مسئولیت نیروهای انقلابی

اسدالله بادامچیان

رسالت (10 آذر 1369): ص 5 .

222) جنگ و بسیج مردمی

حبیب الله عسگراولادی

رسالت (6 مهر 1366): ص 1، 12 .

223) جوابیه آیت الله آذری قمی به سرمقاله نغمه های مجدد تفرقه

کار و کارگر (14 فروردین 1370): ص 1 - 2 .

224) جوابیه دکتر گواهی به مقاله اندیشه های سیاسی یک سفیر و پاسخ ما

رسالت (22 خرداد 1374): ص 3 - 4 .

225) جهاد اکبر ما پیروی از ولایت و رهبری است

رسالت (9 مرداد 1374): ص 4 .

226) چگونه می شود که ارکان اجتماع درهم می ریزد؟

محمدحسین طباطبایی

اطلاعات هفتگی، ش 2083 (11 الی 18 فروردین 1361): ص 28 - 29 .

پیرامون ولایت فقیه و رهبری .

227) چند جهت دیگر فرق بین نص و حسبه

احمد آذری قمی

رسالت (28 تیر 1368): ص 1، 11 .

228) چند سوال

رسالت (23، 24، 26 - 28 آبان 1369): ص 1، 12 .

229) چون حکم ولی امر در حقیقت همان حکم الله است لذا در مسائل اجتماعی لزوم اطاعت دارد

رسالت (7 بهمن 1366): ص 4 .

230) چهار نکته دیگر با آقای حجتی کرمانی در ماجرای سلمان رشدی

جمهوری اسلامی (17 مرداد 1374): ص 14 .

231) چهره به چهره با اسدالله بادامچیان صبح، سال 1، ش 20 (7 شهریور 1374): ص 1، 8 - 9، 12، 14 . ش 21 (14 شهریور 1374): ص 8 - 10 .

232) الحاکم الاسلامی بعد زمن المعصوم

عبدالهادی الفضلی

رسالة الاسلام (بغداد: کلیة اصول الدین)، سال 2، ش 1، 2 (1/1387 ه . ق): ص 67 - 81 .

233) حاکمیت اراده مردم

مرتضی نبوی

رسالت (19 خرداد 1369): ص 1، 12 .

234) حاکمیت ملت

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (14 تیر 1374): ص 1، 12 .

235) حاکمیت و حکومت در فقه شیعی و سنی

حسن امین

کیان، سال 5، ش 24 (فروردین، اردیبهشت 1374): ص 24 - 32 .

236) حاکمیت ولایت فقیه و انتخابات مجلس خبرگان

م، شریعت

کیهان (23 مهر 1377) .

237) حجت الاسلام احمدی یزدی: در حالت تعارض بین سیاست و عبادت، ولایت مقدم است

کیهان (24 دی 1366): ص 18 .

238) حدود و اختیارات دولت اسلامی

اسدالله بیات

کیهان (1، 5، 6، 8، 11، 13، 19، 26 بهمن، 3، 5، 15، 17، 19، 22، 24 اسفند 1366): ص 14 و (7 - 9، 22 - 25 فروردین 1367): ص 10، 14 .

239) حدود ولایت فقیه

جمهوری اسلامی (23، 24، 26 - 28، 30 دی، 1، 11، 19 بهمن، 8 اسفند 1366): ص 7، 10، 11 .

240) حرف آخر

کیهان (10 آذر 1373): ص 2 .

241) حرفی برای خودی ها ...

ع، ثقفی

کیهان (4، 7، 9، 11، 15، 17، 18، 23 آبان، 1 آذر 1374): ص 14 .

242) "حرکت تیهی" پیامد عصیان بر ولایت

حسن رهبر

اطلاعات (9، 10 تیر 1377) .

243) حسبه و ولایت فقیه

ابوالقاسم یعقوبی

حوزه، ش 85، 86 (فروردین، تیر 1377): ص 339 - 367 .

244) حفظ شریعت با تقویت ایمان

محمدتقی فرجی

رسالت (21 آذر 1373): ص 4 .

245) حقوق متقابل امام و مردم

ناصر مکارم شیرازی

زن روز، ش 1130 (14 مرداد 1366): ص 10 - 11، 45 .

246) حقوق متقابل مردم و رهبری

محمد محمدی ری شهری

پاسدار اسلام، سال 12، ش 143 (آبان 1372): ص 14 - 16، 44 .

247) حکم اخیر امام خیلی از گره ها را گشود و بن بست را باز کرد

کیهان (6 بهمن 1366): ص 18 .

248) حکم حکومت بر اساس مصالح امت اسلامی

بشیر مازندران، ش 38 (5 بهمن 1366): ص 1 - 2 .

249) حکم حکومتی

احمد آذری قمی

رسالت (16 دی الی 4 اسفند 1366): ص 1، 11 - 12 .

250) حکم حکومتی

نور علم، دوره 3، ش 1 (اسفند 1366): ص 4 - 8، 47 .

251) حکم حکومتی، طلیعه حل معضلات کشور

محمد علی ایزدی

کیهان (6 بهمن 1366): ص 18 .

252) حکمی که حیات دوباره به اسلام بخشید

جمهوری اسلامی (27 - 29 بهمن 1369): ص 12 - 13 .

253) حکومت از دیدگاه دین کامل

رسالت (16 مهر 1374): ص 4 - 5 .

254) حکومت اسلامی

مهدی هادوی تهرانی

کتاب نقد، ش 7 (تابستان 1377): ص 139 - 166 .

255) حکومت اسلامی

رسالت (26 دی 1366): ص 1، 12 .

256) حکومت اسلامی در عصر غیبت کبری ملحق به حکومت معصوم است

جمهوری اسلامی (1 اسفند 1366): ص 12 .

257) حکومت اسلامی می تواند در حدود مصلحت اسلام و مسلمین اعمالی را که صلاح می داند انجام دهد

رسالت (20 دی 1366): ص 3، 10 .

258) حکومت اسلامی و شاخصهای مشروعیت

حسن ازغدی

صبح، سال 1، ش 32 (30 آبان 1374): ص 7 .

259) الحکومة الاسلامیة و مسالة الحکم و ولایة الفقیه

مرتضی حسین صدر الافاضل

الموتمر الثالث للفکر الاسلامی (تهران: 6/1405 ه . ق) .

260) حکومت انبیا از دیدگاه قرآن

جمهوری اسلامی (14 بهمن 1366): ص 5 .

261) حکومت دینی

شیخ هادی معرفت

گلشن اندیشه، ش 1 (بهار 1377): ص 8 - 15 .

262) حکومت دینی، مبتنی بر انسان شناس الهی

کیهان (30 آبان 1374): ص 6 .

263) حکومت در عصر غیبت

احمدعلی افتخاری

اطلاعات (10، 17 تیر 1374): ص 7 .

264) حکومت، شعبه ای از ولایت فقیه

کیهان (19 - 24، 26 - 30 دی، 1 - 4 بهمن 1366): ص 1 - 2 .

265) حکومت نیاز ضرورت فطرت

رسالت (1 اسفند 1366): ص 4 .

266) حکومت ولایت فقیه

مصطفی میرتقی

ندای یزد، سال 4، ش 129 (10 اسفند 1366): ص 4 .

267) حکومت و مرجعیت

محمد تقی فرجی

رسالت (22 اسفند 1373): ص 4 .

268) حکومت و ولایت در اندیشه سیاسی اسلام

همشهری (3، 4، 7 - 9 مرداد 1374): ص 6 .

269) حلال و حرام پیامبر تا قیامت پایدار است یعنی چه؟

احمد آذری قمی

رسالت (26 شهریور 1368): ص 1، 12 .

270) حوزه اختیارات حکومت اسلامی

رسالت (17 دی 1366): ص 1، 12 .

271) حوزه کار اجتهاد و کار کارشناسی

احمد آذری قمی

رسالت (28 شهریور 1368): ص 1، 12 .

272) حوزه، نیازها و انتظارات نظام

عباس مخلصی

حوزه، سال 11، ش 3، 4 (مرداد، آبان 1373): ص 95 - 144 .

273) حوزه و حفظ نظام

محمدصادق مزینانی

حوزه، سال 11، ش 3، 4 (مرداد، آبان 1373): ص 51 - 94 .

274) حول ولایة الفقیه

عبدالله السید علیخان

رسالة الثورة الاسلامیة (تهران)، سال 3، ش 54 (9، 10/1403 ه . ق): ص 20 - 23 .

275) خاطرات سیاسی آیت الله خلخالی

صبح آزادگان (1 - 5، 8 - 12، 16 - 19، 22 - 26، 29، 30 مهر، 2، 3، 6 - 10 آبان 1363): ص 4

در مورد ولایت فقیه و ...

276) خبرگان و رهبری آینده امت

پیام هاجر، سال 3، ش 47 (10 آذر 1361): ص 1 - 2 .

پیرامون نقش رهبری و مساله خاص فقاهت و روحانیت و تشکیل مجلس خبرگان .

277) ختم ولایت و خاتم الاولیا

مهین عرب

ندای صادق، ش 10 (تابستان 1377): ص 6 - 9، 21 .

278) خط امام، راه ماندگار

کیهان (13 آبان 1374): ص 2 .

279) خط امام، کلام رهبر

اکبر نبوی

رسالت (13 - 15 اسفند 1368): ص 1، 12 .

280) خطبه های نماز جمعه تهران به امامت حجت الاسلام خامنه ای

جمهوری اسلامی (31 اردیبهشت 1362): ص 5 .

پیرامون ولایت فقیه و ...

281) خط ویژه تشکیک!

ع، ثقفی

کیهان (26 بهمن 1374): ص 14 .

282) خلا تئوریک وجود ندارد

رسالت (2 - 5، 7، 9 - 12 آبان 1366): ص 3 .

283) الخلافة ام ولایة الفقیه

جعفر عبدالرزاق

الجهاد (تهران)، سال 1، ش 8 (10/1403 ه . ق): ص 14 - 25 .

284) خلافت در زمین در پرتو ایمان و عمل صالح

علی اکبر رضوانی

جنگ و زندگی، سال 2، ش 36 (فروردین 1361): ص 12 - 14، 23 .

بررسی کوتاه در قرآن و سنت، در زمینه انگیزه های تحقق حکومت اسلامی و رسیدن به مقام والای خلافت خداوندی در زمین .

285) خلافت مجتهد و ولایت فقیه

هاشم هدایتی

اطلاعات (1 - 3 مهر 1370): ص 6 .

286) خودمحوری یا خدا محوری

محمد سلیمی

رسالت (30 شهریور 1377) .

287) دامنه اقتدار و اختیار دولت اسلامی

مهدی نصیری

کیهان (6، 7، 9، 13 دی 1366): ص 2 .

288) در ادامه مبحث ولایت فقیه

رحیم توکل

هفته نامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ش 5، 6، 7، 8 (21 تیر، 15 شهریور 1365): ص 39 - 45، 22 - 27، 38، 45، 39 - 48 .

289) دراسة مقارنة فی: المصطلحات الاسلامیة و معادلاتها مع مختلف اللغات - ولایة الفقیة الحسینی

التوحید، سال 1، ش 4 (9، 10/1403 ه . ق): ص 107 - 117 .

290) در انتظار فجر عدالت

پیام انقلاب، سال 6، ش 139 (1 تیر 1364): ص 52 - 55 . ش 141 (29 تیر 1364): ص 54 - 57 .

291) در پرتو آفتاب ولایت

فخرالدین حجازی

امید انقلاب، ش 47 (25 دی 1361): ص 20 - 23 .

292) در پرتو کلام رهبر

عزت الله دهقان

اطلاعات (13، 16، 17، 20 - 24، 27 خرداد 1374): ص 6 .

293) در پرتو ولایت

جانباز، ش 53 (خرداد 1373): ص 4 .

رسالت (10 اسفند 1368): ص 3 .

294) در پرتو ولایت فقیه

یوسف صانعی

آینده سازان، ش 176 (آبان 1365): ص 8 - 9، 46 . ش 177 (آذر 1365): ص 5 - 7 .

295) در پرتو ولایت فقیه

آینده سازان، ش 178، 179، 180، 181، 182، 183، 184 (دی 1365، تیر 1366): ص 16 - 17، 19 - 20 .

296) در جستجوی کدام هدف؟!

عزت الله دهقان

رسالت (28 آبان 1369): ص 5 .

297) در حکومت اسلامی اطاعت از ولی فقیه بر همگان واجب است

کیهان هوایی، ش 1084 (18 خرداد 1373): ص 15 .

298) دردمندی و تعقل

محمد قائم مقامی

صبح، سال 1، ش 23 (28 شهریور 1374): ص 7، 22 .

299) در زمان غیبت، قدرت باید در دست ولایت فقیه باشد

سروش، سال 4، ش 148 (22 خرداد 1361): ص 44 - 47، 59 .

300) در سایه الاحقاق الحق (آیت الله مرعشی)

محمد صحتی سردرودی

شهاب، ش 11 (بهار 1377): ص 64 - 70 .

301) درس غدیر

رسالت (24 تیر 1369): ص 1، 12 .

302) درس غدیر، همگامی با ولایت است

رسالت (28 خرداد 1371): ص 5 .

303) درسهایی درباره ولایت فقیه

آینده سازان، سال 3، ش 114 (8 آذر 1361): ص 14 - 16، 48، 59 .

304) درسهایی درباره ولایت فقیه

آینده سازان، سال 3، 116 (6 دی 1361): ص 18 - 22 .

پیرامون مساله ولایت .

305) درسهایی درباره ولایت فقیه

آینده سازان، سال 4، ش 119 (18 بهمن 1361): ص 34 - 39، 58 - 59 .

چند پرسش و پاسخ درباره ولایت فقیه و ...

306) درسهایی درباره ولایت فقیه

آینده سازان، سال 4، ش 120 (2 اسفند 1361): ص 20 - 25، 49 .

ولایت فقیه و رابطه اش با توحید و بندگی خدا .

307) درسهایی درباره ولایت فقیه

آینده سازان، سال 4، ش 118 (4 بهمن 1361): ص 16 - 21، 46 - 47 .

پیرامون اثبات و شرایط ولایت فقیه، لزوم تشکیل حکومت اسلامی، شرایط زمامدار و حاکم اسلام و ولایت فقیه در نگاهی به روایات، اهداف حکومت اسلامی و مسئولیت ولایت فقیه .

308) در شناخت حزب قاعدین زمان

ع، باقی

اطلاعات (24 شهریور 1362): ص 6 .

ولایت فقیه از دیدگاه قاعدین

309) در شناخت حزب قاعدین زمان

اطلاعات (26 شهریور 1362): ص 6 .

درباره رهبر قاعدین و شرایط ولایت و امامت .

310) در ضرورت مرجعیت واحد دینی و سیاسی

کار و کارگر (12 - 14 آذر 1373): ص 1، 12، 16 .

311) در ضرورت ولایت فقیه

قدس (7 مهر 1377) .

گزیده ای از سخنرانی شهید هاشمی نژاد .

312) در عصر کنونی، فقاهت و عدالت شرط لازم برای مرجعیت است نه شرط کافی

رسالت (10 آذر 1373): ص 6، 11 فروغ فقه .

313) در فقه شیعی شان ولایت بر شان مرجعیت ارجح است

کیهان هوایی، ش 1079 (14 اردیبهشت 1373): ص 15 .

314) در مکتب ولایت

پلیس انقلاب، سال 6، ش 69، 70 (آبان، آذر 1366): ص 5، 61 .

315) دشمن با تحرکی خزنده در صدد نفی مشروعیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه است

رسالت (7 مرداد 1374): ص 1 - 2 .

316) دعوا سر چیست؟

محمد کاظم انبارلویی

رسالت (14 مرداد 1374): ص 1، 12 .

317) دفاع از دین برای همگان واجب است

فروغ آزادی (27 دی 1366): ص 1، 4 .

318) دفاع سرسختانه از ولایت مهمترین خدمت مرحوم حاج سید احمد خمینی پس از رحلت امام بود

رسالت (26 اسفند 1374): ص 4 .

319) دلیل ولایت مطلقه

رسالت (12 تیر 1370): ص 4 .

320) دموکراسی، حاکمیت اسلامی

عباس نبوی

حوزه و دانشگاه، سال 1، ش 1 (زمستان 1373): ص 19 - 33 .

321) دوازده سوال از روزنامه سلام در باب ولایت فقی

رسالت (18 تیر 1370): ص 3 .

322) دولت، گستره اقتدار، حدود وظایف همشهری (8 تیر 1374): ص 8 .

323) دولتنا (حول ولایة الفقیه)

عبدالمنعم المهنا

الموتمر العالمی الثانی للامام الرضا (ع) (مشهد: 11/1405 ه . ق) .

324) دولة ولایة الفقیه

محمد عبدالله

دراسات و بحوث (تهران)، سال 2، ش 7 (10/1403 ه . ق): ص 97 - 128 .

325) دید حکومتی و پایان مناقشات

ولایت، سال 3، ش 47 (22 دی 1366): ص 1، 8 .

326) دیدگاه دو جریان فکری درباره اصل ولایت فقیه

راه مجاهد، سال 1، ش 12 (آبان 1361): ص 2، 36 .

327) دیدگاههای سیاسی شهید مطهری

مسیح مهاجری

جمهوری اسلامی (17، 19 اردیبهشت 1373): ص 14 - 15 .

328) دیدگاهی تازه در برآورد نهادهای سیاسی اسلام

احمد کاظمی موسوی

کیهان فرهنگی، سال 5، ش 4 (تیر 1367): ص 22 - 24 .

329) دین، حکومت و دموکراسی

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (13، 14 آذر 1373): ص 2 .

330) دین و دولت (با تکیه بر تجربه مدینة النبی)

گوناگون، ش 3 (بهمن 1377) .

گفتگو با حسن یوسفی اشکوری .

331) دین و دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی

سعدالله زارعی

جمهوری اسلامی (21 آبان 1374): ص 14 .

332) ذخیره پایان ناپذیر

امیرحسین اصغری

کیهان (4 مهر 1374): ص 14 .

333) ذره های تیره را در نور او روشن کنیم

محمد کاظم انبارلویی

رسالت (16 خرداد 1369): ص 1، 16 .

334) رابطه بحث ولایت فقیه با آینده حکومت اسلامی

جمهوری اسلامی (29 دی 1366): ص 10 .

335) رابطه حوزه با رهبری

احمد آذری قمی

رسالت (28 آبان 1371): ص 1، 16 .

336) رابطه دو مفهوم دین و فقه

عباس حسینی قائم مقامی

کیهان (2، 4 خرداد 1370): ص 6، 19 .

کیهان اندیشه، ش 33 (آذر، دی 1369): ص 79 - 94 .

337) رابطه رهبری و خبرگان

باقری

جمهوری اسلامی (22 مرداد 1369): ص 10 .

338) رابطه شورا با ولایت فقیه و اجرای آن در دانشگاه

حائری شیرازی

دانشگاه انقلاب، ش 11 (اردیبهشت 1361): ص 15 - 16، 59 . ش 12 (خرداد 1361): ص 16 - 17، 78 - 79 .

339) رادیکالهای دیروز، لیبرالهای امروز

علیرضا شمیرانی

رسالت (8 آبان 1374): ص 1، 16 .

340) راهبرد، راه به کجا می برد؟

جمهوری اسلامی (5 دی 1373): ص 12 .

341) رای دینی

رسول سادات نژاد

رسالت (15 مهر 1369): ص 1، 16 .

342) رای مردم را باور کنید

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (11 تیر 1374): ص 1، 12 .

343) رزمندگان ولایتی!

سجاد محمدی

رسالت (4 مهر 1374): ص 2 .

344) رسالت، زبان مجموعه انصار ولایت فقیه است

رسالت (20 دی 1373): ص 1 - 2 .

345) رسالت علم و مسئولیت عالمان

محمدتقی رهبر

اطلاعات (18 مرداد 1361): ص 7 ولایت پس از پیامبر (ص)، ولایت فقیه .

346) رسالت علم و مسئولیت عالمان محمدتقی رهبر

جمهوری اسلامی (19 مرداد 1361): ص 5 .

مفهوم حاکمیت در اسلام، ولایت فقیه .

347) رسالت مجمع تشخیص احکام حکومتی

کار و کارگر، سال 4، ش 150 (24 بهمن 1366): ص 1، 5 .

348) رمز تداوم انقلاب اسلامی

رسالت (خرداد 1369): ص 16 - 18 پیک هجران

349) روحانیت در طول تاریخ پیشتاز حرکتهای ضداستکباری بوده است

رسالت (1 مهر 1374): ص 2 .

350) روحانیت شیعه به دنیا فهماند که ملاک قدرت سیاسی، نصرت الهی و ارتباط با مردم است

رسالت (5 شهریور 1374): ص 4 .

351) روحانیت متعهد پاسدار فرهنگ اصیل اسلامی است

همشهری (9 آذر 1374): ص 9 .

352) روحی دیگر دمید

پلیس انقلاب، سال 6، ش 72 (بهمن 1366): ص 4 .

353) روز کمال، روز میثاق

قدس (10 مرداد 1367): ص 1، 8 .

354) روش دمکراتیک در اندیشه اسلامی

سروش زاهدی

ایران فردا، سال 3، ش 18 (تیر 1374): ص 18 - 21 .

355) روشهای بررسی: اهداف تربیت و تعلیم اسلامی حسن شکوهی یکتا

تربیت، ش 9 (خرداد 1365): ص 12 - 15، 61 - 62 .

356) رویکردی دیگر به اصل ولایت فقیه [نگرشی به کتاب پاسخ به شبهات پیرامون ولایت فقیه]

جمهوری اسلامی (10 آبان 1377) .

357) رهبر انقلاب: حکومت اسلامی تابع ارزشهاست

جمهوری اسلامی (11 تیر 1370): ص 3 .

358) رهبری

قدس (11 - 13 مهر 1368): ص 1، 8 .

359) رهبری اسلامی

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (13 دی 1372): ص 1، 16 .

360) رهبری انقلابی در اسلام

حبل الله، ش 16 (مهر 1364): ص 38 - 39 . ش 17 (آبان 1364): ص 38 - 41 .

361) رهبریت دینی و سیاسی در اسلام

احمد جنتی

بصائر، سال 1، ش 2 (مهر 1373): ص 10 - 15 .

362) رهبری در جمهوری اسلامی

بنیاد، ش 34 (خرداد 1361): ص 42 - 45 .

363) رهبری در زمان

ابرار (19، 23 شهریور 1377) .

364) رهبری دینی و حضور مردم در صحنه رمز اقتدار و بقای جمهوری اسلامی است

رسالت (21 آبان 1374): ص 1 - 2 .

365) رهبری و جانشینی

احمد آذری قمی

رسالت (15، 17 - 19 آبان 1365): ص 1، 12 .

366) رهبری و جنگ تحمیلی

پیام انقلاب، سال 9، ش 222 (2 مهر 1367): ص 4 - 7، 42 . ش 223 (16 مهر 1367): ص 16 - 17 .

367) رهبری و جنگ و صلح

احمد آذری قمی

رسالت (1 مهر الی 30 آذر 1365): ص 1، 11 .

368) رهبری ولایت فقیه از دیدگاه مذاهب اسلامی

عبدالرحمن انصاری

اطلاعات (5، 6 شهریور 1373): ص 6 - 7، 14 .

369) رهبری و نظام مرجعیت

عصر ما، ش 88 (8 بهمن 1376): ص 2 .

370) رهبریهای الهی برای اجرای عدالت

محمد علی لواسانی

منشور برادری، سال 4، ش 167 (2 بهمن 1361): ص 1، 3 .

پیرامون هدایت انسانها توسط راهبران و امامان و در صورت نبودن پیامبران و امامان توسط ولیان امر .

371) ریشه یابی و تحلیل گروه عافیت طلب

راه مجاهد، سال 1، ش 12 (آبان 1361): ص 7، 36 .

برداشت ضد انقلاب موسوم به عافیت طلب از مساله ولایت فقیه 

                                                                             1      2

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه  - http://www.hawzah.net


                       صفحه     1      2

پدید آورنده : شهرام اصغرنیاویند.                                

"یا ایهاالذین امنوا اطیعوا اللّه و اطیعوا الرّسول و اولی الامر منکم..." سوره نسا/ 59

اسلام به عنوان یک مذهب و مکتب الهی در اعماق قلب و روح اقشار مختلف جامعه نفوذ کرده است، به طوری که از یک فرد روستایی تا تحصیلکردؤ دانشگاهی سر تسلیم بر آستانه این دین مبین می گذارند.

دین اسلام با توجه به احکام و دستورهای مختلفی که در ابعاد مختلف زندگی انسان دارد مبیّن آن است که باید کسی یا کسانی باشند که این دستورات را در جامعه عملی کنند. در صدر اسلام حضرت محمد(ص) و بعد از وفات ایشان امامان معصوم(ع) این تکلیف مهم را عهده دار بودند، در عصر غیبت با توجه به آیه ای که ذکر شد نظر تمامی علما بر این است که باید حکومت اسلامی در جامعه حاکم باشد و مبنای تشکیل حکومت اسلامی، حاکمیت ولی فقیه است؛ اما ولی فقیه کیست و قلمرو آن تا چه حد است؟

ولایت فقیه در میان فقهای شیعه پس از غیبت ولی عصر(عج) به دوگونه طرح شده است. بسیاری از فقیهان پیشین: شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی... و فقیهان پسین: محقق حلّی، علامه حلّی، شهیدین و از جمله مقدس اردبیلی و همروزگارانش، به گونه ای مستقل و مستدل به این مقوله نپرداخته اند و به آن در ضمن کتابهای فقهی به مناسبتهای گوناگون اشاره ای داشته اند.

برخی دیگر از فقیهان چون: مرحوم نراقی، میرفتاح حسنی، بحرالعلوم، علامه نائینی و... به گونه ای مستقل و مستدل ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن را به بحث گذاشته اند.

هر چند گروه نخست، به سبب شرایط نیازهای زمان خود به گونه ای مستقل طرح موضوع نکرده اند؛ ولی در بابهای گوناگون فقهی هرجا که به موضوع ولایت فقیه و اختیارات او در عصر غیبت مرتبط می شده از آن بحث کرده اند.

فقیهان در جای جای متون فقهی، تعبیرهایی از قبیل: امام، سلطان، حاکم شرع، نایب امام، فقیه جامع الشرایط و... به کار برده اند و وظایف و اختیارهایی را نیز بر عهده آنان گذارده اند، بدون تردید مقصود فقیهان از تعبیرهای یاد شده در بیشتر موارد، همان فقیه جامع الشرایط و بیان وظایف و قلمرو ولایت اوست، نه امام معصوم(ع).

در قلمرو ولایت فقیه دو دیدگاه وجود دارد: برخی از فقیهان ولایت فقیه را به مواردی خاص همچون: ولایت بر مالهایی که مالک آنها معلوم نیست، امور حسبیه و... محدود دانسته اند.

در برابر بسیاری از فقیهان، دایره ولایت فقیه و اختیارهای او را گسترده اند و با طرح وراثت و نیابت عامّه فقیه از پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) بر این باورند که در هر موردی آن بزرگواران ولایت داشته اند، ولی فقیه و حاکم اسلامی نیز در روزگار غیبت ولایت دارد و حکم او اثرگذار است.

بسیاری از فقهای پیشین و پسین چون شیخ مفید، شیخ طوسی، شهیدین، صاحب جواهر و... و از جمله محقق اردبیلی دیدگاه دوم را پذیرفته و حوزه اختیارات فقیه را گسترده اند. (قلمرو ولایت فقیه از دیدگاه مقدس اردبیلی، محمدصادق مزینانی، مجله فقه، ش 9 (پائیز 1375): ص 115 ـ 146)

پس، ولی فقیه همان فقیه جامع الشرایطی است که پس از امام معصوم در زمان غیبت زمام امور جامعه را به دست می گیرد، و حکومت اسلامی تشکیل می دهد.

در جهان معاصر امام خمینی یکی از این ستارگان درخشان مکتب فقاهت بود که توانست حکومت غیر اسلامی دوره گذشته را سرنگون، و به حکومت اسلامی و حاکمیت ولی فقیه در دوران غیبت جامه عمل بپوشاند.

با توجه به جایگاه مهم ولایت فقیه در جهان معاصر لازم بود فهرستی از کتابها و مقالاتی که به این موضوع پرداخته تهیه شود، تدوین کتابشناسی ولایت فقیه توسط آقای اسماعیل محمدی کرمانشاهی که در شماره 24 مجله حضور (تابستان 1377) چاپ شد شامل کتابهایی در این زمینه بود. برای تکمیل کار، فهرست مقالات ولایت فقیه نیز که بر اساس حروف الفبای فارسی تنظیم شده به نظر خوانندگان گرامی می رسد. هر مقاله شامل: عنوان، نویسنده، نام نشریه، سال انتشار، شمارؤ مجله و صفحه ای که مقاله در آن قرار دارد می باشد. این مقالات به زبان عربی و فارسی است که امیدواریم مورد قبول اهل فن قرار گیرد.

1) آثار نظرات امام در روند قانونگذاری کشور

احمد آذری قمی

رسالت (18 ـ 21، 24 ـ 26 بهمن 1366): ص 1، 11، 12.

2) آدمهای بزرگ و اختیارات کوچک

ازغدی

کیهان (14 اسفند 1373): ص 2.

3) آذری قمی: مشرک همین شعاری است که در نماز جمعه تهران میگن

سلام (20 شهریور 1370): ص 10.

4) آزادی بیان و انحصارطلبی

علیرضا شمیرانی

رسالت (3 آبان 1374): ص 1، 16.

5) آزادی و ولایت

شهریار زرشناس

سوره، دورؤ 4، ش 12 (اسفند 1371): ص 8 ـ 5.

کیهان (22 خرداد 1372): ص 18.

6) آزمون بزرگ

مهدی نصیری

کیهان (19 دی 1366): ص 18.

7) آشنایی با: روند تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی

ابرار (7، 9 ـ 13 خرداد 1366): ص 9ـ 10.

8) آشنایی با عوامل اجتماعی انقلاب اسلامی ایران

غلامعلی حداد عادل

اطلاعات (26 مرداد 1362): ص 6.

پیرامون اهمیت مساله رهبری و مفهوم ولایت.

9) آفات مدیریت، اوصاف ناپسند مدیر

تحول اداری، دورؤ 2، ش 8، 9 (زمستان 1373): ص 5 ـ 11.

10) آقایان، عبرت بگیرند!

علیرضا شمیرانی

رسالت (1 دی 1373): ص 1، 6.

کیهان (17 دی 1373): ص 6.

11) آقای حجتی کرمانی! اگر کمی در متن تامل می کردید به حاشیه نمی رفتید

محمد خوش نظر

جمهوری اسلامی (31 مرداد 1374): ص 15.

12) آقای یزدی: اگر آزادی نبود...

جهان اسلام (1 دی 1373): ص 4.

13) آمریکا به خاطر حمایت از صهیونیستها متلاشی خواهد شد.

رسالت (30 اردیبهشت 1374): ص 2.

14) آوای وحدت آفرین رهبر

م، حسینی

رسالت (30 دی 1366): ص 2.

15) آیا طرفداران سرمایه داری...

حبیب اللّه عسگراولادی

رسالت (25، 26 خرداد 1365): ص 1، 12.

16) آیا نظام ولایت فقیه فرد محور است؟

حسن ازغدی

صبح، سال 1، ش 17 (17 مرداد 1374): ص 7.

17) آیا ولی فقیه حاکم بر قانون اساسی است؟

ارزشها، ش 85 (16 شهریور 1377): ص 11، 13.

18) آیت اللّه استادی: وقت مردم گرانبهاست، وعظ و تبلیغ باید علمی و تحقیقی باشد.

رسالت (17 اردیبهشت 1374): ص 4.

19) آیت اللّه امامی کاشانی: ولی فقیه در فقه اسلام مرجع دینی و اسلامی است

کیهان (27 آذر 1373): ص 18.

20) آیت اللّه جنتی در جمع سمینار انجمنهای اسلامی ادارات و کارخانجات

اعتصام، ش 10 (بهمن 1361): ص 54 ـ 59.

پیرامون نقش روحانیت و مرجع تقلید.

21) آیت اللّه جوادی آملی: فتوای آیت اللّه العظمی اراکی، مدد غیبی بود.

جمهوری اسلامی (22 خرداد 1368): ص 11.

22) آیت اللّه العظمی گلپایگانی و فقه حکومتی

جمهوری اسلامی (23 دی 1372): ص 12.

23) آیت اللّه فاضل موحدی لنکرانی

پیام انقلاب، سال 4، ش 91 (29 مرداد 1362): ص 30 ـ 35، 51.

نظرات آیت اللّه موحدی پیرامون مجلس خبرگان و مساله رهبری امام خمینی.

24) آیت اللّه موسوی اردبیلی: ولی فقیه می تواند حقوق، املاک و اموال افراد را فدای مصلحت اسلام و مسلمین کند

جمهوری اسلامی (4 بهمن 1366): ص 7.

25) آیت اللّه یزدی: ریاست عامه ولی فقیه، اصلی از قوانین دینی است و احکام او جزو احکام شرع است

کیهان (23 دی 1366): ص 18.

26) آینده مرجعیت

سلیم الحسینی

جمهوری اسلامی (19، 26 مهر 1372): ص 12.

27) احزاب و تشکلهای سیاسی در نظام ولایت فقیه علی عنایتی شبکلائی

جامعه (11، 12 خرداد 1377).

28) احیای ارزشهای متعالی در پرتو انقلاب اسلامی

جمهوری اسلامی (21 بهمن 1366): ص 8 ـ 10 ویژه نامه

29) اخوت، برادری اساس حکومت ماست

فروغ آزادی (2 اسفند 1366): ص 1، 4.

30) ادامه راه امام، پیروی از ولایت مطلقه فقیه

مرتضی رحیمی

کیهان (13 دی 1368): ص 14.

31) ادب رهروی در نظام رهبری اسلام

عزت اللّه دهقان

اطلاعات (8، 9، 13، 14، 16، 17، 20، 27 ـ 30 بهمن، 4، 5 اسفند 1369): ص 6، 11.

32) ارزش ارزیابی

سلام (19، 25، 26 آبان 1370): ص 4.

33) ارزشها در کلام امام

جمهوری اسلامی (12 خرداد 1372): ص 12 ـ 14.

34) از تفرقه پرهیز کنیم

حبیب اللّه عسگراولادی

رسالت (11 ـ 13 دی 1368): ص 1، 12.

35) از جنجال 30 خرداد تا فاجعه 7 تیر

کیهان (7 تیر 1363): ص 1، 4.

نقش شهید بهشتی در حاکمیت ولایت فقیه و افشای جریانات چپ مارکسیستی و لیبرالیستی.

36) از خودگرایی تا خودستیزی

محمد جواد حجتی کرمانی

اطلاعات (20 ـ 23، 26 ـ 28، 30 آبان، 3، 4، 10، 11، 14، 17، 20 آذر 1369): ص 6.

37) از رویش تا پویش

نگاه

خراسان (13 مرداد 1371): ص 8.

38) از سرمایه رهبری برای خود خرج نکنیم

محمدعلی معلی

کیهان (9 اسفند 1368): ص 18.

39) از متن متن متن، تا... حاشیه حاشیه حاشیه

محمدعلی حجتی کرمانی

اطلاعات (5، 6، 25، 26 شهریور 1374): ص 6.

40) از ولایت علی تا ولایت فقیه

علی باقری

کیهان (19 تیر 1369): ص 18.

41) استضعاف چیست؟

خراسان (5 اردیبهشت، 2، 4، 5، 17 خرداد 1366): ص 3، 6 ـ 7.

42) اسلام فقاهت و نوآوریهای انقلاب ادیب یزدی

منشور برادری، سال 4، ش 182 (24 اردیبهشت 1362): ص 1 ـ 2.

نقش مرجعیت و فقاهت در انقلاب اسلامی ایران.

43) الاسلام و السیادة: فکرة ولایة الفقیه فی فکر فقهأ الشیعه الرئیسیین

فرهنگ رجایی

الندوة الدولیه عن الدولة و السیاسة فی الاسلام (لندن): المعهد الاسلامی؛ شوال 1403 هـ. ق.

44) اسلام، یک نظام سیاسی

علی شیرازی

جمهوری اسلامی (23 آبان 1374): ص 11.

45) اشکالات آقایان و پاسخ ما

احمد آذری قمی

رسالت (11 مهر 1368): ص 1، 12.

46) اصل مقام ولایت و حکومت در اسلام از احکام وضعیه اولیه است

رسالت (28 دی 1366): ص 3.

47) اصل ولایت فقیه، مترقی ترین اصل قانون اساسی

کیهان (28 مرداد 1361): ص 13.

در مورد چگونگی تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان.

48) اصل ولایت فقیه نقطه درخشان نظام اسلام

رسالت (19 دی 1368): ص 1، 12.

49) الاصول العقائدیة لولایة الفقیه

محمد المقداد

المنطلق، ش 46 (1/1409 هـ. ق): ص 46 ـ 57.

50) اصول گرایی

قدس (24، 25، 29 مهر، 6 ـ 9 آبان 1368): ص 1، 8.

51) اطاعت

محمد مهدی آصفی

کار و کارگر (20 مرداد 1377).

52) اطاعت از رهبری

محمد ابراهیم محمدی

رسالت (16 اسفند 1374): ص 5.

53) اطاعت از رهبری ضامن سلامت نظام

جمهوری اسلامی (20 دی 1368): ص 1 ـ 2.

54) اظهارات آیت اللّه مهدوی کنی پیرامون انتخابات و شرکت روحانیت مبارز در آن و پاسخ امام به نامه رئیس جمهور

رسالت (21 دی 1366): ص 4.

55) اعتبار احکام و قوانین حکومتی

غلامعلی جهانی مقدم

اطلاعات (14 مرداد 1374): ص 11.

56) اعتصام به حبل اللّه آهنگ وحدت واقعی است

حبیب اللّه عسگر اولادی

رسالت (5 مرداد 1365): ص 1، 10.

57) اعمال ولایت از سوی ولایت فقیه

پاسدار اسلام، ش 82 (مهر 1367): ص 10 ـ 12، 44.

58) افتخار پیروزی ما در انقلاب مرهون و مدیون اصل امامت و ولایت است

جمهوری اسلامی (29 اردیبهشت 1362): ص 14.

59) افقهای تازؤ فقاهت

جمهوری اسلامی (خرداد 1370): ص 31.

ویژه دومین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره).

60) اقسام جهاد در اسلام

احمد آذری قمی

رسالت (18، 19، 21 ـ 23، 25، 26، 28 ـ 30 آذر 1366): ص 1، 12.

61) اگر اصل انقلاب یک معجزه بود شناخت حکومت و ولایت، روح این معجزه و قلب آن است

جمهوری اسلامی (26 دی 1366): ص 10.

62) اگر در هر قضیه مردم به قضاوت و نظر متولی آن مساله اکتفا کنند اختلافات برچیده می شود

خبر جنوب (3 بهمن 1366): ص 2، 8.

63) اگر هوای وطن دارید...

رسالت (11 بهمن 1372): ص 4.

64) التزام عملی یا تعهد به اسلام؟

م، آزاد

کار و کارگر (15 فروردین 1370): ص 1، 6.

65) الگوی اخوت اسلامی برای جهان اسلام

حبیب اللّه عسگر اولادی

رسالت (5، 6، 8، 11 ـ 13، 15، 16، 18، 24، 26، 27 دی، 1 ـ 4، 6 ـ 9، 13 ـ 16 بهمن 1369): ص 2.

66) امامت و مقام ولایت فقیه

صبح آزادگان (26 فروردین 1361): ص 7 ـ 8.

67) امامت و ولایت در اسلام

مصباح عاملی

قدس (2 خرداد 1367): ص 6.

68) امام جمعه موقت تهران: ما شیعیان علی(ع) باید روش زندگی خود را با آن حضرت منطبق کنیم

جمهوری اسلامی (27 آذر 1373): ص 14.

69) امام جمعه موقت تهران: ولی فقیه در فقه اسلام، مرجع دینی است

کار و کارگر (27 آذر 1373): ص 2.

70) امام، حق مدار بزرگ

ابوالقاسم خزعلی

رسالت (1 دی 1365): ص 1، 12.

71) امام حق مدار و حق گزار بزرگ

ابوالقاسم خزعلی

رسالت (3 دی 1365): ص 1، 12.

72) امام خمینی، احیاگر اندیشه حکومت اسلامی

نجف لک زایی

حضور، دورؤ 2، ش 9 (زمستان 1373): ص 154 ـ 168.

73) امام خمینی(ره) از تبار عشق بود و از نسل آفتاب

جلال خدایی

اطلاعات (18 آذر 1374): ص 11.

74) امام خمینی(ره) انقلاب دینی و احیای تفکر اسلامی

شهریار زرشناس

کیهان (11 خرداد 1370): ص 11.

75) امام خمینی پرچمدار حاکمیت دینی در جهان معاصر

سعید علوی

کیهان (12 خرداد 1369): ص 6، 19.

76) امام خمینی مجدد مرجعیت راستین م. ط. ب

شاهد، ش 243 (تیر 1374): ص 12 ـ 13.

77) امام خمینی و اصول تحول در فقه و فقاهت

ضیأ مرتضوی

جمهوری اسلامی (10 ـ 12، 15، 16، 18، 30 مهر، 3، 6 آبان 1368): ص 11.

78) امروز وظیفه ما این است که فتوای امام را زنده نگهداریم

رسالت (27 دی 1366): ص 10.

79) امور حسبه و ولایت فقیه

احمد آذری قمی

رسالت (26 تیر 1368): ص 1.

80) انتخابات از نگاهی دیگر

علی دارابی

رسالت (7، 8 بهمن 1374): ص 6.

81) انتخابات خبرگان و ولایت مطلقه

احمد آذری قمی

رسالت (19 تیر 1368): ص 1، 12.

82) انتخاب و انتخاب رهبری ولایی

علی ربانی گلپایگانی

رسالت (26 مهر 1377).

83) اندیشه و نظر: ولایت فقیه

محمدهادی معرفت

نگاه حوزه، ش 38 ـ 40 (اردیبهشت ـ تیر 1377): ص 54 ـ 59.

84) اندیشه های نو

امیرحسین محمدی

اطلاعات (10 تیر 1374): ص 3.

85) الانسجام بین ولایة الفقیه و احترام آرأ الشعب

ناصر مکارم شیرازی

الموتمر الثالث للفکر الاسلامی (تهران: 5/ 1405 هـ. ق).

86) انعکاس تقوای امام در تز حکومت اسلامی

شاهد، ش 223 (تیر 1372): ص 14 ـ 17، 34.

87) انقلاب اسلامی اولین انقلاب متکی بر ایمان مذهبی و باورهای دینی مردم است

کیهان (21 بهمن 1365): ص 16.

88) انقلاب اسلامی در چشم دیگران

فروغ آزادی (16، 17، 19، 24 ـ 26، 28، 29 آذر 1366): ص 1 ـ 2، 4.

89) انقلاب اسلامی در راستای احیای ارزشهای معنوی

اسماعیل علوی

جمهوری اسلامی (16 ـ 18 بهمن 1368): ص 11.

90) انقلاب اسلامی و رهبری

خراسان (11 بهمن 1364): ص 3، 7.

91) انقلاب اسلامی و ولایت فقیه

جمهوری اسلامی (16، 22، 27 آبان 1368): ص 8، 10.

92) انقلاب و رهبری

احمد آذری قمی

رسالت (8، 10 ـ 15، 17 ـ 22 اسفند 1364): ص 3. (2، 16 اردیبهشت 1365): ص 3.

93) انگیزه تاسیس و چهارچوب و حیطؤ اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام

اطلاعات (29 بهمن 1366): ص 2.

94) اولین هدف تهاجم فرهنگی تضعیف رابطه احساس ملی نسبت به ولایت فقیه است

رسالت (4 مهر 1371): ص 6.

95) اهمیت فرمایشات و فتاوی اخیر امام

کیهان (26 دی 1366): ص 18.

96) ایراد اتهام به بهانؤ تحریف!؟

رسالت (27 دی 1366): ص 2.

97) با آفتاب نهج البلاغه

امید انقلاب، سال 8، ش 181 (4 تیر 1367): ص 4 ـ 5. ش 182 (18 تیر 1367): ص 4 ـ 5. ش 187 (26 شهریور 1367): ص 28 ـ 29، 33.

98) با امام در سلوک شهر ولایت

جمهوری اسلامی (7 آذر 1377).

99) باب گفتگو

محمود فرشیدی

رسالت (2 آبان 1374): ص 1، 16.

100) با حفظ ارزشها، کارآمدی را باید توسعه دهیم

جام، سال 4، ش 39 (مهر، آبان 1374):

ص 6 ـ 15.

101) بار دیگر مرجعیت

حوزه، سال 11، ش 5 (آذر، دی 1373): ص 5 ـ 14.

102) بار ولایت الهیه بر دوش چه کسانی است

محمد علی لواسانی

منشور برادری، سال 31، ش 138 (12 تیر 1361): ص 1 ـ 2.

103) بازگشت به ولایت

مرتضی نبوی

رسالت (11 تیر 1370): ص 1.

104) با شهید آیت در مجلس خبرگان قانون اساسی

جلال الدین فارسی

رسالت (14 مرداد 1368): ص 2.

105) با شهید اشرفی اصفهانی: پیرامون ولایت فقیه

آینده سازان، ش 113 (24 آبان 1361):

ص 32 ـ 33، 63.

106) با قوانین آشنا شویم

صالحین روستا، ش 3 (آذر 1361): ص 30 ـ 31.

پیرامون شرایط ولی فقیه در قانون اساسی.

107) با نام آنکه قدرت تشخیص حق را با فطرت انسان عجین کرد

عبدالرضا رکن الدین افتخاری

زمینه، سال 2، ش 12 (خرداد 1371): ص 2 ـ 3.

108) البحث الفقهی لولایة الفقیه

محمد توفیق المقداد

المنطلق، ش 54 (5/1989 م): ص113 ـ 120.

109) بحثی پیرامون ماهیت، ساختار و نحوه عمل حکومت در اسلام

ع، ثقفی

کیهان (21، 23، 24 اسفند 1373): ص 14.

110) بحثی پیرامون ولایت فقیه

حسن طاهری خرم آبادی

نور علم، ش 6 (مهر 1363): ص 50 ـ 65. ش 7 (آذر 1363): ص 17 ـ 26. ش 8 (بهمن 1363): ص 45 ـ 55. ش 9 (فروردین 1364): ص 91 ـ 99. ش 10 (خرداد 1364): ص 63 ـ 72. ش 11 (مرداد 1364): ص 77 ـ 90، 76.

111) بحثی در باب فقه سنتی

احمد آذری قمی

کیهان (3 دی 1364): ص 6.

112) بحثی دربارؤ شئون ولایت

عزت اللّه دهقان

اطلاعات (11 ـ 14 آذر 1374): ص 6.

113) بحثی در ولایت بر خمس

محمدعلی تسخیری

اطلاعات (7 مهر 1371): ص 7.

114) برادران، انصاف هم خوب چیزی است

رسالت (1 بهمن 1366): ص 2.

115) بر حسب نظر تمام فقهای شیعه، بدون ولایت فقیه نمی شود احکام اسلامی جاری گردد

سروش، سال 4، ش 147 (15 خرداد 1361): ص 42 ـ 45.

116) بررسی تاثیر اعتقادات شیعی در پیروزی انقلاب اسلامی

علی محمد صالحی

اطلاعات (18 بهمن 1374): ص 6، 12.

117) بررسی تطبیقی سه نظریه حکومت اسلامی

غلامحسین نادی نجف آبادی

کیان، سال 2، ش 6 (خرداد 1371): ص 2 ـ 6.

118) بررسی تطبیقی ولایت فقیه و دموکراسی

مسعود اسداللهی

بصائر، سال 1، ش 2 (مهر 1373): ص 24 ـ 27. ش 3 (آبان 1373): ص 14 ـ 17.

119) بررسی مبانی فقهی و ولایت فقیه

علیرضا نوری

ولایت، سال 4، ش 2 (11 اسفند 1366): ص 7.

120) بررسی نظریات فقهی شورای نگهبان

محمد امامی کاشانی

رهنمون، ش 6 (پائیز 1372): ص 22 ـ 35. ش 7 (زمستان 1372): ص 29 ـ 36.

121) بررسی وظایف، اختیارات و شئونات ولی فقیه از دیدگاه امام(ره)

ع، ثقفی

کیهان (20 ـ 23، 26 ـ 28، 30، 31 اردیبهشت، 2، 4، 5، 7، 9، 12، 16، 18، 19، 20، 21، 23 خرداد 1373): ص 18، 22.

122) بر سر دوراهی انتخابی بزرگ

علی اصغر نصرتی

رسالت (3 اسفند 1367): ص 3.

123) بر فقهای دیگر هم اطاعت از ولی امر مسلمین واجب است

آزادگان، سال 4، ش 3 (پائیز 1373): ص 46 ـ 50.

124) بسیج عمومی

ابرار (22 مرداد 1366): ص 1، 12.

125) بودن یا نبودن مساله این است

عبدالرضا کرمانی

نیستان، سال 1، ش 3 (آذر 1374): ص 71 ـ 72.

126) به رسم مرزبانی از مرزهای معرفتی انقلاب

ع، ثقفی

کیهان (26، 29، 30 بهمن 1373): ص 14.

127) به سوی آینده ای اسلامی برای عراق در بند

ب، شریعتمداری

اطلاعات (23، 24، 26، 27 تیر 1361): ص 1، 11، 15.

پیرامون اهمیت ولایت فقیه و...

128) به مناسبت عید ولایت و امامت

مجتبی موسوی لاری

کیهان (29 تیر، 1 ـ 4 مرداد 1368): ص 18، 20.

129) به مناسبت هفته جانباز مدافعان اصیل ولایت

حسین حسین پور

کار و کارگر (9 دی 1374): ص 2.

130) به یاد معلم اخلاق و مهذب نفوس شهید دستغیب

امید انقلاب، سال 2، ش 45 (27 آذر 1361): ص 54 ـ 55، 51.

عقیده آیت اللّه دستغیب پیرامون ولایت فقیه.

131) بیانات آیت اللّه شاهرودی در خصوص ولایت فقیه

گام چهارم، پیش شمارؤ 1 (اردیبهشت 1377): ص 33 ـ 38.

132) بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشریه داخلی دانشگاه تهران، دورؤ جدید، ش 18 (بهمن، اسفند 1368): ص 12 ـ 13.

133) بیانیه جامعه روحانیت مبارز

ایران (27 شهریور 1374): ص 3.

134) بیایید تا حامل نور ولایت باشیم

مرتضی نبوی

رسالت (30 دی، 1 بهمن 1366): ص 1، 12.

135) بیچاره اخلاق!... بیچاره منطق!

محمدجواد حجتی کرمانی

سلام (27، 30 مهر 1374): ص 4، 8.

136) بیعت با مقام عظمای ولایت حراست از کیان انقلاب

رضا سیف اللهی

رسالت (22 اسفند 1374): ص 13.

137) بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی

محمد فاکر میبدی

حکومت اسلامی، ش 5 (پائیز 1376): ص 180 ـ 206.

138) بین الشوری و ولایة الفقیه

کاظم الحائری

الاضوأ، سال 5، ش 1 (12/ 1403 هـ. ق = 9/1983 م): ص 19 ـ 35 (قم).

الحوارالسیاسی (قم)، سال 4، ش 27 (6/ 1405 هـ. ق = 2/ 1985 م): ص 25 ـ 43.

139) پارلمانتاریسم و فلسفه سیاسی حاکم

غلامرضا سالار بهزادی

ایران فردا، سال 2، ش 12 (فروردین، اردیبهشت 1373): ص 62 ـ 65.

140) پاسخ به خوانندگان دربارؤ حکومت اسلامی و ولایت فقیه

راه مجاهد، سال 11، ش 71 (دی 1371): ص 20 ـ 21.

141) پاسخ حجت الاسلام و المسلمین عمید زنجانی و دکتر لاریجانی به سوالات دانشجویان پیرامون قانون اساسی و ولایت فقیه

رسالت (20 خرداد 1371): ص 11.

142) پاسخ ستاد برگزاری سمینار ولایت فقیه به مقاله سمینار ولایت فقیه

صبح آزادگان (17 آبان 1363): ص 2.

143) پاسخگویی به شبهات، انتظار جامعه از حوزه

رضا حمیدی

رسالت (26 آذر 1374): ص 4.

144) پاسخ نویسنده مقاله (دولت در فقه شیعه) به نامه راهبرد، راه به کجا می برد؟

جمهوری اسلامی (19 دی 1373): ص 12.

145) پاسخی به شبهه وکالت

محمد کاظم انبارلویی

رسالت (19 تیر 1374): ص 1، 12.

146) پرتوی از هدایت قرآن

علی خامنه ای

قدس (29 فروردین، 5 ، 19، 26 اردیبهشت، 9، 30 خرداد 1367): ص 6.

147) پرتوی دیگر از انوار ولایت

ورزش دانشگاه انقلاب، ش 23 (نیمه دوم دی 1366): ص 1، 8.

148) پرسش و پاسخ پربرکت

غلامرضا فدایی

اطلاعات (11 ـ 13 بهمن 1366): ص 6.

149) پرسش و پاسخ در زمینه علوم اسلامی

غلامعلی جهانی مقدم

اطلاعات (13، 20، 27 آبان، 4، 11، 18، 25 آذر 1374): ص 7.

150) پروسترویکای اسلامی! وجود ندارد

سوره، دورؤ 2، ش 10 (دی 1369): ص 4 ـ 5.

ادامه دارد

151) پیام بسیار مهم رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس و عموم ملت

جمهوری اسلامی (19 دی 1368): ص 12.

152) پیرامون سمینار ولایت فقیه

راه مجاهد، سال 4، ش 30 (اردیبهشت، خرداد 1364): ص 10 ـ 11.

153) پیرامون ولایت فقیه

خراسانی

سلام (6 تیر 1371): ص 14.

154) پیرامون ولایت فقیه

راه مجاهد، سال 1، ش 12 (آبان 1361): ص 8، 19.

نظریات مکتوب و غیرمکتوب دربارؤ ولایت فقیه.

155) پیرامون ولایت فقیه

راه مجاهد، سال 2، ش 15 (بهمن، اسفند 1361): ص 20. ش 17 (خرداد 1362): ص 24. ش 18 (تیر، مرداد 1362): ص 37.

156) پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه

احمد جهان بزرگی

قبسات، ش 5، 6 (پائیز، زمستان 1376): ص 108.

157) پیوند دین و سیاست ـ ولایت فقیه، مورد تهاجم، مستحق دفاع

صبح، سال 1، ش 47 (15 اسفند 1374): ص 1، 8 ـ 9.

158) تاریخچؤ فقه حکومتی در اسلام

ابوالفضل شکوری

کیهان (18 تیر الی 3 شهریور 1367): ص 14، 16، 18.

159) تاریخچؤ گروهها و دستجات سیاسی

منشور برادری، دورؤ 3، ش 17 (8 آذر 1365): ص 2. ش 18 (15 آَّذر 1365): ص 2. ش 19 (22 آذر 1365): ص 4. ش 20 (29 آذر 1365): ص 4.

160) تاملی در شان رهبری و خبرگان از نگاه امام خمینی(ره)

رسالت (11 مهر 1377).

161) تئوری و انقلاب

جلال رفیع

اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال 2، ش 4 (دی 1366): ص 3، 49.

162) تبعیت از احسن

صبح آزادگان (15 آبان 1363): ص1 ـ 2

دربارؤ ولایت فقیه.

163) تبیین بیان

عزت اللّه دهقان

رسالت (13 مرداد 1369): ص 3، 5.

164) تجدید بیعت یکپارچه ملت با امام

جمهوری اسلامی (12 مرداد 1367): ص11.

165) تجربه غرب تجربه برتر نیست!

رضا بهشتی معز

نگاه نو، ش 18 (بهمن، اسفند 1372): ص 146 ـ 153.

166) تحدید مالکیت در اقتصاد اسلامی

رحیم توکل

هفته نامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ش 1 (30 فروردین 1365): ص 45 ـ 50. ش 2 (13 اردیبهشت 1365): ص 40 ـ 45. ش 3 (11 خرداد 1365): ص 48 ـ 55. ش 4 (31 خرداد 1365): ص 49 ـ 55. ش 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 (20 مهر ـ 24 اسفند 1364): ص 12 ـ 18، 13 ـ 22، 38 ـ 46 و...

167) تحریف، تخریب و افترا

رسالت (18، 19، 21 ـ 26، 28 ـ 31 خرداد 1367): ص 3.

168) تحریف گری و طفره روی؟!

کیهان (23 دی 1366): ص 18.

169) تحقق خط تکلیف در سایه حکومت فقیه

ابرار (23، 24، 28 ـ 30 خرداد 1368): ص 1، 2، 7. (3، 4، 6، 7، 10، 12، 15، 18 تیر 1368): ص 3.

170) تحلیل رئیس جمهور از دستاوردهای انقلاب اسلامی و تاثیر آن بر رشد افکار اسلامی در سراسر جهان

جمهوری اسلامی (17 بهمن 1366): ص 9، 11.

171) تحلیل سازی و اندیشه نگاری

رسول سادات نژاد

رسالت (21، 23 آبان 1369): ص 2.

172) تحلیل سیاسی هفته

جمهوری اسلامی (14، 21 دی 1368): ص 1، 3، 10.

173) تحلیلی از موقعیت کنونی انقلاب اسلامی

ایران (18 بهمن 1373): ص 8، 11.

174) تحلیلی بر موضوع اسلام و مقتضیات زمان

اطلاعات (13، 14 اردیبهشت 1373): ص 6.

175) تداوم انقلاب در صورتی خواهد بود که اندیشه امام مبنای سازندگی و جهت گیری اصولی نظام قرار گیرد

جهان اسلام (7 اسفند 1370): ص 4.

176) تداوم رهبری، ضامن بقای نظام

م، کرمانی

شاهد، ش 185 (1 مرداد 1368): ص 2 ـ 5.

177) تدبیر و مدیریت برای رهبری مهمتر از فقاهت است

ارزشها، ش 84 (9 شهریور 1377): ص 8 ـ 9، 13.

178) ترجیح اهم بر مهم، هم عقلی است هم شرعی

احمد آذری قمی

رسالت (13 مهر 1368): ص 1، 12.

179) ترسیمی از مبانی حکومت اسلامی

مرزداران، سال 6، ش 67 (فروردین 1367): ص 11 ـ 13. ش 68 (اردیبهشت 1367): ص 11 ـ 13. ش 69 (خرداد 1367): ص 11 ـ 13.

180) تریبون مجلس

اطلاعات هفتگی، ش 2210 (18 ـ 25 مهر 1363): ص 4 ـ 5.

گفتگو با آقای اسداللّه بادامچیان نماینده مجلس دربارؤ اصل ولایت فقیه.

181) تریبون مجلس

اطلاعات هفتگی، ش 2207 (28 شهریور ـ 4 مهر 1363): ص 6 ـ 7 دیدگاههای حجت الاسلام محسن مجتهد شبستری نماینده مجلس پیرامون ولایت فقیه و...

182) تریبون مجلس

اطلاعات هفتگی، ش 2215 (23 ـ 30 آبان 1363): ص 4 ـ 5، 54.

گفتگو با آقای فاضل هرندی نماینده مجلس دربارؤ ولایت فقیه و...

183) تریبون مجلس

اطلاعات هفتگی، ش 2216 (30 آبان، 7 آذر 1363): ص 4 ـ 5، 54.

گفتگو با آقای موحدی ساوجی نماینده مجلس درباره ولایت فقیه.

184) تشریح مواردی از ولایت مطلقه فقیه توسط آیت اللّه صانعی

کار و کارگر، سال 4، ش 146 (26 دی 1366): ص 6.

185) تشکیک در اصل ولایت فقیه، خطر بزرگ تبلیغاتی دشمن است، راه رخنه دشمن را باید در صحنه سیاست و فرهنگ مسدود کنیم

رسالت (21 شهریور 1374): ص 1 ـ 2.

186) تشکیل نظام ولایت فقیه حرکت جاودانه امام

رسالت (19 تیر 1368): ص 3.

187) تصویری اجمالی از اندیشه سیاسی شیعه

محمد فنایی اشکوری

اطلاعات (20 فروردین 1373): ص 7.

188) التطور السیاسی للقیادة الشرعیة فی عصر الغیبة الکبری

ع، نجف

دراسات و بحوث، سال 1، ش 2 (2/1402 هـ. ق): ص 19 ـ 108.

189) تعریف و جایگاه قانون در حقوق ایران

کوروش کاویانی

اطلاعات (4 اسفند 1373): ص 10.

190) تغافل سیاسی

مجید رضائیان

کیهان (14 آذر 1370): ص 2.

191) تفسیر ولایت از دیدگاه صادق آل محمد(ص)

امید انقلاب، سال 4، ش 84 (23 تیر 1364): ص 4 ـ 7، 64. ش 85 (6 مرداد 1364): ص 24 ـ 27، 61.

192) تفکیک حق از تکلیف بینش غیردینی و...

رسالت (6 اردیبهشت 1377).

سخنان آقای قائم مقامی دربارؤ ولایت فقیه.

193) تکلیف امروز ما: [در ارتباط با اطاعت از رهبری و ولایت]

مجید مشایخی

اطلاعات (13 تیر 1377).

194) تکلیف موارد تزاحم را چه کسی باید روشن کند

احمد آذری قمی

رسالت (15 مهر 1368): ص 1، 11.

195) تلازم رهبری و مرجعیت

احمد صابری همدانی

قدس (1 مهر 1377).

196) تلاش منهای اطاعت از رهبر ارزش منفی دارد

رسالت (18 آبان 1365): ص 4.

197) تمامیت حج و دیدار با امام

جواد محدثی

پیام انقلاب، سال 6، ش 136 (21 اردیبهشت 1364): ص 56 ـ 59.

198) تناقض در کجاست

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (18 آبان 1374): ص 1، 16.

199) تنوع و گوناگونی و اندیشه ها نشانؤ حیات جامعه است.

محمدحسین فرهنگی

کیهان (22 اردیبهشت 1371): ص 6.

200) توسعه سیاسی و ولایت فقیه

حبیب اللّه عسگراولادی

رسالت (12 اسفند 1374): ص 1، 16.

201) توسعه قدرت در نظام اسلامی

عبدالعلی رضائی

کیهان (16، 21 مهر 1377).

202) توضیحی درباره اسلام و دموکراسی

حسن یوسفی اشکوری

ایران فردا، ش 13، 14 (شهریور 1373): ص 26 ـ 28.

203) توضیحی درباره فتاوی اخیر امام خمینی

یحیی سلطانی

کیهان (23، 24، 29 دی 1366): ص18.

204) توطئه های استکباری و استکبار ستیزی ملت ما

اسداللّه بادامچیان

رسالت (11 آبان 1374): ص 6 ـ 7 ویژه نامه.

205) تهمتهای ناروا

صبا (13، 17 اسفند 1370): ص 1 ـ 2.

206) ثابت و متغیر در دین

حوزه و دانشگاه، سال 2، ش 5 (زمستان 1374): ص 53 ـ 61.

207) جامعه مدرسین و روحانیت مبارز با معرفی مراجع جلوی سوءاستفاده دشمن را گرفتند

رسالت (19 آذر 1373): ص 5، 13.

208) جایگاه انتقاد و مخالفت در نظام ما

رسالت (2 ـ 4 مهر 1368): ص 2، 12.

209) جایگاه جمهوری اسلامی و انتخابات

مرتضی نبوی

رسالت (26 اسفند 1370): ص 1، 16.

210) جایگاه حق و وظیفه

مرتضی نبوی

رسالت (17 مرداد 1374): ص 1، 12.

211) جایگاه حکومت و ولایت

جمهوری اسلامی (26 ـ 30 دی 1366): ص 1، 10، 9، 12.

212) جایگاه در تئوری ولایت انتصابی

محمدرضا کائینی

رسالت (22 آذر 1377).

213) جایگاه دوائی ولایت فقیه و پاسخ به سه پرسش

علی بخشی

رسالت (18 آبان 1377).

214) جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی

امیر رضائی

رسالت (3 ـ 5 خرداد 1372): ص 2.

215) جایگاه فقه در اندیشه دینی

مرتضی تقوی

فقه اهل بیت، سال 1، ش 2 (تابستان 1374): ص 182 ـ 234.

216) جایگاه مردم در انتخاب رهبر

اسماعیل اسماعیلی

جمهوری اسلامی (31 مرداد، 7، 14، 21 شهریور 1377).

حوزه، ش 85، 86 (فروردین، تیر 1377): ص 107 ـ 156.

217) جایگاه و قلمرو حکم و فتوا

محمدتقی مزینانی

حوزه، سال 10، ش 56، 57 (خرداد، شهریور 1372): ص 131 ـ 182.

218) جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی

نگهبان انقلاب اسلامی، سال 4، ش 32 (بهمن 1373): ص 4 ـ 5.

219) جداسازی دین از عرصه های اجتماعی نقطه آغاز انحطاط جامعه اسلامی است

سلام (24 آبان 1374): ص 1.

220) جمهوری اسلامی، پاسخی به تناقضات دموکراسی

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (25 آذر 1374): ص 1، 16.

221) جناحها و مسئولیت نیروهای انقلابی

اسداللّه بادامچیان

رسالت (10 آذر 1369): ص 5.

222) جنگ و بسیج مردمی

حبیب اللّه عسگراولادی

رسالت (6 مهر 1366): ص 1، 12.

223) جوابیه آیت اللّه آذری قمی به سرمقاله نغمه های مجدد تفرقه

کار و کارگر (14 فروردین 1370): ص 1 ـ 2.

224) جوابیه دکتر گواهی به مقاله اندیشه های سیاسی یک سفیر و پاسخ ما

رسالت (22 خرداد 1374): ص 3 ـ 4.

225) جهاد اکبر ما پیروی از ولایت و رهبری است

رسالت (9 مرداد 1374): ص 4.

226) چگونه می شود که ارکان اجتماع درهم می ریزد؟

محمدحسین طباطبایی

اطلاعات هفتگی، ش 2083 (11 الی 18 فروردین 1361): ص 28 ـ 29.

پیرامون ولایت فقیه و رهبری.

227) چند جهت دیگر فرق بین نص و حسبه

احمد آذری قمی

رسالت (28 تیر 1368): ص 1، 11.

228) چند سوال

رسالت (23، 24، 26 ـ 28 آبان 1369): ص 1، 12.

229) چون حکم ولی امر در حقیقت همان حکم اللّه است لذا در مسائل اجتماعی لزوم اطاعت دارد

رسالت (7 بهمن 1366): ص 4.

230) چهار نکته دیگر با آقای حجتی کرمانی در ماجرای سلمان رشدی

جمهوری اسلامی (17 مرداد 1374): ص 14.

231) چهره به چهره با اسداللّه بادامچیان صبح، سال 1، ش 20 (7 شهریور 1374): ص 1، 8 ـ 9، 12، 14. ش 21 (14 شهریور 1374): ص 8 ـ 10.

232) الحاکم الاسلامی بعد زمن المعصوم

عبدالهادی الفضلی

رسالة الاسلام (بغداد: کلیة اصول الدین)، سال 2، ش 1، 2 (1/ 1387 هـ. ق): ص 67 ـ 81.

233) حاکمیت ارادؤ مردم

مرتضی نبوی

رسالت (19 خرداد 1369): ص 1، 12.

234) حاکمیت ملت

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (14 تیر 1374): ص 1، 12.

235) حاکمیت و حکومت در فقه شیعی و سنی

حسن امین

کیان، سال 5، ش 24 (فروردین، اردیبهشت 1374): ص 24 ـ 32.

236) حاکمیت ولایت فقیه و انتخابات مجلس خبرگان

م، شریعت

کیهان (23 مهر 1377).

237) حجت الاسلام احمدی یزدی: در حالت تعارض بین سیاست و عبادت، ولایت مقدم است

کیهان (24 دی 1366): ص 18.

238) حدود و اختیارات دولت اسلامی

اسداللّه بیات

کیهان (1، 5، 6، 8، 11، 13، 19، 26 بهمن، 3، 5، 15، 17، 19، 22، 24 اسفند 1366): ص 14 و (7 ـ 9، 22 ـ 25 فروردین 1367): ص 10، 14.

239) حدود ولایت فقیه

جمهوری اسلامی (23، 24، 26 ـ 28، 30 دی، 1، 11، 19 بهمن، 8 اسفند 1366): ص 7، 10، 11.

240) حرف آخر

کیهان (10 آذر 1373): ص 2.

241) حرفی برای خودی ها...

ع، ثقفی

کیهان (4، 7، 9، 11، 15، 17، 18، 23 آبان، 1 آذر 1374): ص 14.

242) "حرکت تیهی" پیامد عصیان بر ولایت

حسن رهبر

اطلاعات (9، 10 تیر 1377).

243) حسبه و ولایت فقیه

ابوالقاسم یعقوبی

حوزه، ش 85، 86 (فروردین، تیر 1377): ص 339 ـ 367.

244) حفظ شریعت با تقویت ایمان

محمدتقی فرجی

رسالت (21 آذر 1373): ص 4.

245) حقوق متقابل امام و مردم

ناصر مکارم شیرازی

زن روز، ش 1130 (14 مرداد 1366): ص 10 ـ 11، 45.

246) حقوق متقابل مردم و رهبری

محمد محمدی ری شهری

پاسدار اسلام، سال 12، ش 143 (آبان 1372): ص 14 ـ 16، 44.

247) حکم اخیر امام خیلی از گره ها را گشود و بن بست را باز کرد

کیهان (6 بهمن 1366): ص 18.

248) حکم حکومت بر اساس مصالح امت اسلامی

بشیر مازندران، ش 38 (5 بهمن 1366): ص 1 ـ 2.

249) حکم حکومتی

احمد آذری قمی

رسالت (16 دی الی 4 اسفند 1366): ص 1، 11 ـ 12.

250) حکم حکومتی

نور علم، دورؤ 3، ش 1 (اسفند 1366): ص 4 ـ 8، 47.

251) حکم حکومتی، طلیعه حل معضلات کشور

محمد علی ایزدی

کیهان (6 بهمن 1366): ص 18.

252) حکمی که حیات دوباره به اسلام بخشید

جمهوری اسلامی (27 ـ 29 بهمن 1369): ص 12 ـ 13.

253) حکومت از دیدگاه دین کامل

رسالت (16 مهر 1374): ص 4 ـ 5.

254) حکومت اسلامی

مهدی هادوی تهرانی

کتاب نقد، ش 7 (تابستان 1377): ص 139 ـ 166.

255) حکومت اسلامی

رسالت (26 دی 1366): ص 1، 12.

256) حکومت اسلامی در عصر غیبت کبری ملحق به حکومت معصوم است

جمهوری اسلامی (1 اسفند 1366): ص 12.

257) حکومت اسلامی می تواند در حدود مصلحت اسلام و مسلمین اعمالی را که صلاح می داند انجام دهد

رسالت (20 دی 1366): ص 3، 10.

258) حکومت اسلامی و شاخصهای مشروعیت

حسن ازغدی

صبح، سال 1، ش 32 (30 آبان 1374): ص 7.

259) الحکومة الاسلامیة و مسالة الحکم و ولایة الفقیه

مرتضی حسین صدر الافاضل

الموتمر الثالث للفکر الاسلامی (تهران: 6/ 1405 هـ. ق).

260) حکومت انبیا از دیدگاه قرآن

جمهوری اسلامی (14 بهمن 1366): ص 5.

261) حکومت دینی

شیخ هادی معرفت

گلشن اندیشه، ش 1 (بهار 1377): ص 8 ـ 15.

262) حکومت دینی، مبتنی بر انسان شناس الهی

کیهان (30 آبان 1374): ص 6.

263) حکومت در عصر غیبت

احمدعلی افتخاری

اطلاعات (10، 17 تیر 1374): ص 7.

264) حکومت، شعبه ای از ولایت فقیه

کیهان (19 ـ 24، 26 ـ 30 دی، 1 ـ 4 بهمن 1366): ص 1 ـ 2.

265) حکومت نیاز ضرورت فطرت

رسالت (1 اسفند 1366): ص 4.

266) حکومت ولایت فقیه

مصطفی میرتقی

ندای یزد، سال 4، ش 129 (10 اسفند 1366): ص 4.

267) حکومت و مرجعیت

محمد تقی فرجی

رسالت (22 اسفند 1373): ص 4.

268) حکومت و ولایت در اندیشه سیاسی اسلام

همشهری (3، 4، 7 ـ 9 مرداد 1374): ص 6.

269) حلال و حرام پیامبر تا قیامت پایدار است یعنی چه؟

احمد آذری قمی

رسالت (26 شهریور 1368): ص 1، 12.

270) حوزؤ اختیارات حکومت اسلامی

رسالت (17 دی 1366): ص 1، 12.

271) حوزه کار اجتهاد و کار کارشناسی

احمد آذری قمی

رسالت (28 شهریور 1368): ص 1، 12.

272) حوزه، نیازها و انتظارات نظام

عباس مخلصی

حوزه، سال 11، ش 3، 4 (مرداد، آبان 1373): ص 95 ـ 144.

273) حوزه و حفظ نظام

محمدصادق مزینانی

حوزه، سال 11، ش 3، 4 (مرداد، آبان 1373): ص 51 ـ 94.

274) حول ولایة الفقیه

عبداللّه السید علیخان

رسالة الثورة الاسلامیة (تهران)، سال 3، ش 54 (9، 10/ 1403 هـ. ق): ص 20 ـ 23.

275) خاطرات سیاسی آیت اللّه خلخالی

صبح آزادگان (1 ـ 5، 8 ـ 12، 16 ـ 19، 22 ـ 26، 29، 30 مهر، 2، 3، 6 ـ 10 آبان 1363): ص 4

در مورد ولایت فقیه و...

276) خبرگان و رهبری آینده امت

پیام هاجر، سال 3، ش 47 (10 آذر 1361): ص 1 ـ 2.

پیرامون نقش رهبری و مساله خاص فقاهت و روحانیت و تشکیل مجلس خبرگان.

277) ختم ولایت و خاتم الاولیأ

مهین عرب

ندای صادق، ش 10 (تابستان 1377): ص 6 ـ 9، 21.

278) خط امام، راه ماندگار

کیهان (13 آبان 1374): ص 2.

279) خط امام، کلام رهبر

اکبر نبوی

رسالت (13 ـ 15 اسفند 1368): ص 1، 12.

280) خطبه های نماز جمعه تهران به امامت حجت الاسلام خامنه ای

جمهوری اسلامی (31 اردیبهشت 1362): ص 5.

پیرامون ولایت فقیه و...

281) خط ویژه تشکیک!

ع، ثقفی

کیهان (26 بهمن 1374): ص 14.

282) خلا تئوریک وجود ندارد

رسالت (2 ـ 5، 7، 9 ـ 12 آبان 1366): ص 3.

283) الخلافة ام ولایة الفقیه

جعفر عبدالرزاق

الجهاد (تهران)، سال 1، ش 8 (10/ 1403 هـ. ق): ص 14 ـ 25.

284) خلافت در زمین در پرتو ایمان و عمل صالح

علی اکبر رضوانی

جنگ و زندگی، سال 2، ش 36 (فروردین 1361): ص 12 ـ 14، 23.

بررسی کوتاه در قرآن و سنت، در زمینه انگیزه های تحقق حکومت اسلامی و رسیدن به مقام والای خلافت خداوندی در زمین.

285) خلافت مجتهد و ولایت فقیه

هاشم هدایتی

اطلاعات (1 ـ 3 مهر 1370): ص 6.

286) خودمحوری یا خدا محوری

محمد سلیمی

رسالت (30 شهریور 1377).

287) دامنه اقتدار و اختیار دولت اسلامی

مهدی نصیری

کیهان (6، 7، 9، 13 دی 1366): ص 2.

288) در ادامه مبحث ولایت فقیه

رحیم توکل

هفته نامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ش 5، 6، 7، 8 (21 تیر، 15 شهریور 1365): ص 39 ـ 45، 22 ـ 27، 38، 45، 39 ـ 48.

289) دراسة مقارنة فی: المصطلحات الاسلامیة و معادلاتها مع مختلف اللغات ـ ولایة الفقیة الحسینی

التوحید، سال 1، ش 4 (9، 10/ 1403 هـ . ق): ص 107 ـ 117.

290) در انتظار فجر عدالت

پیام انقلاب، سال 6، ش 139 (1 تیر 1364): ص 52 ـ 55. ش 141 (29 تیر 1364): ص 54 ـ 57.

291) در پرتو آفتاب ولایت

فخرالدین حجازی

امید انقلاب، ش 47 (25 دی 1361): ص 20 ـ 23.

292) در پرتو کلام رهبر

عزت اللّه دهقان

اطلاعات (13، 16، 17، 20 ـ 24، 27 خرداد 1374): ص 6.

293) در پرتو ولایت

جانباز، ش 53 (خرداد 1373): ص 4.

رسالت (10 اسفند 1368): ص 3.

294) در پرتو ولایت فقیه

یوسف صانعی

آینده سازان، ش 176(آبان 1365): ص 8 ـ 9، 46. ش 177 (آذر 1365): ص 5 ـ 7.

295) در پرتو ولایت فقیه

آینده سازان، ش 178، 179، 180، 181، 182، 183، 184 (دی 1365، تیر 1366): ص 16 ـ 17، 19 ـ 20.

296) در جستجوی کدام هدف؟!

عزت اللّه دهقان

رسالت (28 آبان 1369): ص 5.

297) در حکومت اسلامی اطاعت از ولی فقیه بر همگان واجب است

کیهان هوایی، ش 1084 (18 خرداد 1373): ص 15.

298) دردمندی و تعقل

محمد قائم مقامی

صبح، سال 1، ش 23 (28 شهریور 1374): ص 7، 22.

299) در زمان غیبت، قدرت باید در دست ولایت فقیه باشد

سروش، سال 4، ش 148 (22 خرداد 1361): ص 44 ـ 47، 59.

300) در سایه الاحقاق الحق (آیت اللّه مرعشی)

محمد صحتی سردرودی

شهاب، ش 11 (بهار 1377): ص 64 ـ 70.

301) درس غدیر

رسالت (24 تیر 1369): ص 1، 12.

302) درس غدیر، همگامی با ولایت است

رسالت (28 خرداد 1371): ص 5.

303) درسهایی درباره ولایت فقیه

آینده سازان، سال 3، ش 114 (8 آذر 1361): ص 14 ـ 16، 48، 59.

304) درسهایی درباره ولایت فقیه

آینده سازان، سال 3، 116 (6 دی 1361): ص 18 ـ 22.

پیرامون مساله ولایت.

305) درسهایی درباره ولایت فقیه

آینده سازان، سال 4، ش 119 (18 بهمن 1361): ص 34 ـ 39، 58 ـ 59.

چند پرسش و پاسخ درباره ولایت فقیه و...

306) درسهایی درباره ولایت فقیه

آینده سازان، سال 4، ش 120 (2 اسفند 1361): ص 20 ـ 25، 49.

ولایت فقیه و رابطه اش با توحید و بندگی خدا.

307) درسهایی درباره ولایت فقیه

آینده سازان، سال 4، ش 118 (4 بهمن 1361): ص 16 ـ 21، 46 ـ 47.

پیرامون اثبات و شرایط ولایت فقیه، لزوم تشکیل حکومت اسلامی، شرایط زمامدار و حاکم اسلام و ولایت فقیه در نگاهی به روایات، اهداف حکومت اسلامی و مسئولیت ولایت فقیه.

308) در شناخت حزب قاعدین زمان

ع، باقی

اطلاعات (24 شهریور 1362): ص 6.

ولایت فقیه از دیدگاه قاعدین

309) در شناخت حزب قاعدین زمان

اطلاعات (26 شهریور 1362): ص 6.

درباره رهبر قاعدین و شرایط ولایت و امامت.

310) در ضرورت مرجعیت واحد دینی و سیاسی

کار و کارگر (12 ـ 14 آذر 1373): ص 1، 12، 16.

311) در ضرورت ولایت فقیه

قدس (7 مهر 1377).

گزیده ای از سخنرانی شهید هاشمی نژاد.

312) در عصر کنونی، فقاهت و عدالت شرط لازم برای مرجعیت است نه شرط کافی

رسالت (10 آذر 1373): ص 6، 11 فروغ فقه.

313) در فقه شیعی شان ولایت بر شان مرجعیت ارجح است

کیهان هوایی، ش 1079 (14 اردیبهشت 1373): ص 15.

314) در مکتب ولایت

پلیس انقلاب، سال 6، ش 69، 70 (آبان، آذر 1366): ص 5، 61.

315) دشمن با تحرکی خزنده در صدد نفی مشروعیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه است

رسالت (7 مرداد 1374): ص 1 ـ 2.

316) دعوا سر چیست؟

محمد کاظم انبارلویی

رسالت (14 مرداد 1374): ص 1، 12.

317) دفاع از دین برای همگان واجب است

فروغ آزادی (27 دی 1366): ص 1، 4.

318) دفاع سرسختانه از ولایت مهمترین خدمت مرحوم حاج سید احمد خمینی پس از رحلت امام بود

رسالت (26 اسفند 1374): ص 4.

319) دلیل ولایت مطلقه

رسالت (12 تیر 1370): ص 4.

320) دموکراسی، حاکمیت اسلامی

عباس نبوی

حوزه و دانشگاه، سال 1، ش 1 (زمستان 1373): ص 19 ـ 33.

321) دوازده سوال از روزنامه سلام در باب ولایت فقیه

رسالت (18 تیر 1370): ص 3.

322) دولت، گستره اقتدار، حدود وظایف همشهری (8 تیر 1374): ص 8.

323) دولتنا (حول ولایة الفقیه)

عبدالمنعم المهنا

الموتمر العالمی الثانی للامام الرضا(ع) (مشهد: 11/1405 هـ. ق).

324) دولة ولایة الفقیه

محمد عبداللّه

دراسات و بحوث (تهران)، سال 2، ش 7 (10/ 1403 هـ. ق): ص 97 ـ 128.

325) دید حکومتی و پایان مناقشات

ولایت، سال 3، ش 47 (22 دی 1366): ص 1، 8.

326) دیدگاه دو جریان فکری درباره اصل ولایت فقیه

راه مجاهد، سال 1، ش 12 (آبان 1361): ص 2، 36.

327) دیدگاههای سیاسی شهید مطهری

مسیح مهاجری

جمهوری اسلامی (17، 19 اردیبهشت 1373): ص 14 ـ 15.

328) دیدگاهی تازه در برآورد نهادهای سیاسی اسلام

احمد کاظمی موسوی

کیهان فرهنگی، سال 5، ش 4 (تیر 1367): ص 22 ـ 24.

329) دین، حکومت و دموکراسی

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (13، 14 آذر 1373): ص 2.

330) دین و دولت (با تکیه بر تجربه مدینة النبی)

گوناگون، ش 3 (بهمن 1377).

گفتگو با حسن یوسفی اشکوری.

331) دین و دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی

سعداللّه زارعی

جمهوری اسلامی (21 آبان 1374): ص 14.

332) ذخیره پایان ناپذیر

امیرحسین اصغری

کیهان (4 مهر 1374): ص 14.

333) ذره های تیره را در نور او روشن کنیم

محمد کاظم انبارلویی

رسالت (16 خرداد 1369): ص 1، 16.

334) رابطه بحث ولایت فقیه با آینده حکومت اسلامی

جمهوری اسلامی (29 دی 1366): ص 10.

335) رابطه حوزه با رهبری

احمد آذری قمی

رسالت (28 آبان 1371): ص 1، 16.

336) رابطه دو مفهوم دین و فقه

عباس حسینی قائم مقامی

کیهان (2، 4 خرداد 1370): ص 6، 19.

کیهان اندیشه، ش 33 (آذر، دی 1369): ص 79 ـ 94.

337) رابطه رهبری و خبرگان

باقری

جمهوری اسلامی (22 مرداد 1369): ص 10.

338) رابطه شورا با ولایت فقیه و اجرای آن در دانشگاه

حائری شیرازی

دانشگاه انقلاب، ش 11 (اردیبهشت 1361): ص 15 ـ 16، 59. ش 12 (خرداد 1361): ص 16 ـ 17، 78 ـ 79.

339) رادیکالهای دیروز، لیبرالهای امروز

علیرضا شمیرانی

رسالت (8 آبان 1374): ص 1، 16.

340) راهبرد، راه به کجا می برد؟

جمهوری اسلامی (5 دی 1373): ص 12.

341) رای دینی

رسول سادات نژاد

رسالت (15 مهر 1369): ص 1، 16.

342) رای مردم را باور کنید

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (11 تیر 1374): ص 1، 12.

343) رزمندگان ولایتی!

سجاد محمدی

رسالت (4 مهر 1374): ص 2.

344) رسالت، زبان مجموعه انصار ولایت فقیه است

رسالت (20 دی 1373): ص 1 ـ 2.

345) رسالت علم و مسئولیت عالمان

محمدتقی رهبر

اطلاعات (18 مرداد 1361): ص 7 ولایت پس از پیامبر(ص)، ولایت فقیه.

346) رسالت علم و مسئولیت عالمان محمدتقی رهبر

جمهوری اسلامی (19 مرداد 1361): ص 5.

مفهوم حاکمیت در اسلام، ولایت فقیه.

347) رسالت مجمع تشخیص احکام حکومتی

کار و کارگر، سال 4، ش 150 (24 بهمن 1366): ص 1، 5.

348) رمز تداوم انقلاب اسلامی

رسالت (خرداد 1369): ص 16 ـ 18 پیک هجران

349) روحانیت در طول تاریخ پیشتاز حرکتهای ضداستکباری بوده است

رسالت (1 مهر 1374): ص 2.

350) روحانیت شیعه به دنیا فهماند که ملاک قدرت سیاسی، نصرت الهی و ارتباط با مردم است

رسالت (5 شهریور 1374): ص 4.

351) روحانیت متعهد پاسدار فرهنگ اصیل اسلامی است

همشهری (9 آذر 1374): ص 9.

352) روحی دیگر دمید

پلیس انقلاب، سال 6، ش 72 (بهمن 1366): ص 4.

353) روز کمال، روز میثاق

قدس (10 مرداد 1367): ص 1، 8.

354) روش دمکراتیک در اندیشه اسلامی

سروش زاهدی

ایران فردا، سال 3، ش 18 (تیر 1374): ص 18 ـ 21.

355) روشهای بررسی: اهداف تربیت و تعلیم اسلامی حسن شکوهی یکتا

تربیت، ش 9 (خرداد 1365): ص 12 ـ 15، 61 ـ 62.

356) رویکردی دیگر به اصل ولایت فقیه [نگرشی به کتاب پاسخ به شبهات پیرامون ولایت فقیه]

جمهوری اسلامی (10 آبان 1377).

357) رهبر انقلاب: حکومت اسلامی تابع ارزشهاست

جمهوری اسلامی (11 تیر 1370): ص 3.

358) رهبری

قدس (11 ـ 13 مهر 1368): ص 1، 8.

359) رهبری اسلامی

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (13 دی 1372): ص 1، 16.

360) رهبری انقلابی در اسلام

حبل اللّه، ش 16 (مهر 1364): ص 38 ـ 39. ش 17 (آبان 1364): ص 38 ـ 41.

361) رهبریت دینی و سیاسی در اسلام

احمد جنتی

بصائر، سال 1، ش 2 (مهر 1373): ص 10 ـ 15.

362) رهبری در جمهوری اسلامی

بنیاد، ش 34 (خرداد 1361): ص 42 ـ 45.

363) رهبری در زمان

ابرار (19، 23 شهریور 1377).

364) رهبری دینی و حضور مردم در صحنه رمز اقتدار و بقای جمهوری اسلامی است

رسالت (21 آبان 1374): ص 1 ـ 2.

365) رهبری و جانشینی

احمد آذری قمی

رسالت (15، 17 ـ 19 آبان 1365): ص 1، 12.

366) رهبری و جنگ تحمیلی

پیام انقلاب، سال 9، ش 222 (2 مهر 1367): ص 4 ـ 7، 42. ش 223 (16 مهر 1367): ص 16 ـ 17.

367) رهبری و جنگ و صلح

احمد آذری قمی

رسالت (1 مهر الی 30 آذر 1365): ص 1، 11.

368) رهبری ولایت فقیه از دیدگاه مذاهب اسلامی

عبدالرحمن انصاری

اطلاعات (5، 6 شهریور 1373): ص 6 ـ 7، 14.

369) رهبری و نظام مرجعیت

عصر ما، ش 88 (8 بهمن 1376): ص 2.

370) رهبریهای الهی برای اجرای عدالت

محمد علی لواسانی

منشور برادری، سال 4، ش 167 (2 بهمن 1361): ص 1، 3.

پیرامون هدایت انسانها توسط راهبران و امامان و در صورت نبودن پیامبران و امامان توسط ولیان امر.

371) ریشه یابی و تحلیل گروه عافیت طلب

راه مجاهد، سال 1، ش 12 (آبان 1361): ص 7، 36.

برداشت ضد انقلاب موسوم به عافیت طلب از مساله ولایت فقیه

372) رئیس جمهور: ولایت فقیه مانند روحی است در کالبد نظام

جمهوری اسلامی (3 بهمن 1366): ص 8.

373) زمانمندسازی دو راه رهبری

رضا حاج احمدی

رسالت (23 شهریور 1377).

374) زمانمندی در ولایت

ابرار (1 مهر 1377).

375) زمانمندی ولایت

جمهوری اسلامی (26 شهریور 1377).

376) زمین و متعلقات آن

احمد آذری قمی

رسالت (21 ـ 26، 28 ـ 30 آذر، 1 ـ 3، 5 ـ 10، 13 ـ 17، 19 ـ 24، 26 دی 1366): ص 11.

377) زمینه های صدور فتاوی اخیر امام

مهدی نصیری

کیهان (8 ـ 11، 13، 15 ـ 20، 22، 23 اسفند 1366): ص 14. (15، 16، 18، 20، 28، 29، 31 فروردین، 3 ـ 5، 8 اردیبهشت 1367): ص 14.

378) سابقه تاریخی نظریه ولایت فقیه

اسماعیل گندمکار

ارم، ش 3 (مهر 1377): ص 74 ـ 88.

379) سخنان امام گونه رهبر

اکبر پرورش

رسالت (13، 15 اردیبهشت 1369): ص 1، 11، 16.

380) سخنان امام گونه رهبر

محمدعلی شرعی

رسالت (16 اردیبهشت 1369): ص 1، 11.

381) سخنان پیش از خطبه های حجت الاسلام ناطق نوری در مورد لزوم پیروی از اصل ولایت فقیه

جمهوری اسلامی (10 آذر 1363): ص 10، 9.

382) سخنان حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران پیرامون ولایت فقیه

جمهوری اسلامی (20 فروردین 1362): ص 7، 10.

383) سخنی با آینده سازان کشور

رسالت (27، 29 شهریور 1374): ص 4، 6.

384) سخنی با اصحاب تضاد و تناقض

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (4 مرداد 1372): ص 1، 16.

385) سخنی با نویسنده مقاله تصحیح پایگاه قدرت

محمدرضا وصفی

جمهوری اسلامی (22 فروردین 1371): ص 10.

386) سخنی پیرامون ولایت فقیه

پاسدار اسلامی، سال 7، ش 75 (اسفند 1366): ص 12 ـ 15. ش 76 (فروردین 1367): ص 10 ـ 13، 53. ش 77 (اردیبهشت 1367): ص 10 ـ 13. ش 78 (خرداد 1367): ص 10، 13، 34. ش 79 (تیر 1367): ص 10 ـ 13. ش 80 (مرداد 1367): ص 8 ـ 11. ش 81 (شهریور 1367): ص 8 ـ 11.

387) سخنی پیرامون ولایت فقیه ـ حدود اختیارات ولی امر

پاسدار اسلام، ش 84 (آذر 1367): ص 12 ـ 15، 43.

388) سخنی در باب مدعیان ولایت

خراسان (19 بهمن 1366): ص 1 ـ 2، 6.

389) سخنی در باب ولایت فقیه!

منشور برادری، دورؤ 3، سال 35، ش 74 (3 بهمن 1366): ص 1، 4.

390) سرمقاله (ولایت فقیه)

نور علم، دورؤ 3، ش 2 (خرداد 1367): ص 4 ـ 7. ش 4 (مهر 1367): ص 4 ـ 8، 173 ـ 175. ش 5 (دی 1367): ص 3 ـ 9.

391) سلام هی حتی مطلع الفجر

خراسان (12 ـ 15، 17 ـ 21 بهمن 1366): ص 1 ـ 2، 7، 11.

392) السمات المطلوبة للمجتهد فی الحکومة الاسلامیة

محمد ابراهیم الجناتی

الفکر الاسلامی (قم)، سال 2، ش 6 (4 ـ 6/ 1415 هـ. ق): ص 41 ـ 56.

393) سمینار سیاسی ایدئولوژیک وزارت دفاع

صف، ش 32 (مرداد 1361): ص 16 ـ 17.

رهنمودهای آیت اللّه مشکینی در مورد پیروی از ولایت فقیه.

394) سمینار ولایت فقیه؟

صبح آزادگان (14 آبان 1363): ص 2.

بررسی نقاط ضعف سمینار ولایت فقیه.

395) سمینار ولایت فقیه با پیام آیت اللّه مشکینی گشایش یافت

جمهوری اسلامی (6 آبان 1363): ص 12.

متن پیام آیت اللّه مشکینی رئیس مجلس خبرگان درباره اصل ولایت فقیه و ارزش دانش.

396) سمینار ولایت فقیه به کار خود پایان داد

جمهوری اسلامی (10 آبان 1363): ص 16.

سخنان آیت اللّه خزعلی درباره ولایت فقیه.

397) سمینار ولایت و حکومت با صدور قطعنامه ای به کار خود پایان داد

جمهوری اسلامی (30 دی 1366): ص 10.

398) سه اصل بنیادین انقلاب اسلامی

حمید انصاری

جمهوری اسلامی (20 آبان 1374): ص 15.

399) سه نسل فقیهان سیاسی

محمد قوچانی

گوناگون، ش 3 (بهمن 1377).

400) سیاست در آیینه اندیشه امام

محمد نوری

کیهان هوایی، ش 1086 (1 تیر 1373): ص 15.

401) سیره انتخاب مراجع و جایگاه مرجعیت در زمان حاکمیت فقیه جامع الشرایط

رسالت (10 آذر 1373): ص 7 ـ 19 فروغ فقه.

402) سیری در کشف اسرار و حکومت اسلامی

مرزداران، سال 8، ش 93 (خرداد 1369): ص 28 ـ 33.

403) شبهات کهنه [درباره ولایت فقیه]

محمد سلیمی

قدس (12 مهر 1377).

404) شرح و تفسیر قانون اساسی

محمد یزدی

رسالت (5 فروردین الی 31 خرداد 1365): ص 3، 5، 7، 9.

405) شرط اعلمیت در رهبری

کاظم حائری

تنظیم از مفیدالدین حسینی

حکومت اسلامی، ش 8 (تابستان 1377).

406) شرط اعلمیت در رهبری

ابرار (6 مهر 1377).

407) شورا، اعلمیت، مرجعیت و ولایت فقیه در منظر آیت اللّه سیدمحمود هاشمی شاهرودی

ارم، ش 3 (مهر 1377): ص 27 ـ 36.

408) شریعتی و ولایت فقیه

عبداللّه رضایی فرد

سلام (28 خرداد 1370): ص 6.

409) شکل و محتوای نظام جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی (14، 15، 17 فروردین 1370): ص 10، 13 ـ 14.

410) شگرد انتخاباتی

احمد توکلی

رسالت (21، 22 اسفند 1370): ص 1، 16.

411) شناخت بینش علمی و فقهی امام نیازمند ایجاد یک جریان نیرومند حوزه ای ـ دانشگاهی است

کیهان (13 خرداد 1369): ص 9 ـ 10 ویژه نامه

412) شناخت منکرهای جنبش

حبل اللّه، سال 3، ش 34، 35 (فروردین، اردیبهشت 1366): ص 56 ـ 60.

413) الشوری و ولایة الفقیه

حیدر آل حیدر

الفجر (قم)، سال 1، ش 1 (11/ 1403 هـ. ق): ص 4 ـ 43.

414) شهید قدوسی سعی داشت که طلاب، عالم به زمان تربیت شوند

زن روز، ش 932 (12 شهریور 1362): ص 44 ـ 45.

گفتگو با حجت الاسلام نیری پیرامون نظر شهید قدوسی درباره ولایت فقیه و...

415) شیدایی ولایت

زین العابدین محمدی

شهاب، ش 11 (بهار 1377): ص 45 ـ 48.

416) صفات ولی الامر در قانون اساسی

سروش، سال 4، ش 166 (8 آبان 1361): ص 59.

بحثی پیرامون چهار شرط از شروطی که ولی الامر دارنده آن باشد.

417) ضرورت اجتهاد برای تداوم انقلاب

ادیب یزدی (زارچی)

منشور برادری، سال 4، ش 183 (31 اردیبهشت 1362): ص 1 ـ 2.

418) ضعف دیدگاه حسبه در ولایت فقیه

احمد آذری قمی

رسالت (4 مرداد 1368): ص 1، 7.

419) طلوعی دوباره

کیهان ورزشی، سال 33، ش 1723 (10 بهمن 1366): ص 3.

420) عدالت در پرتو نور ولایت

رسالت (21 آبان 1366): ص 1، 12.

421) عدم تنافی اخلاق، ولایت فقیه و هویت احکام با معارف نظامی سیاسی اسلام

محمدباقر خرازی الحسینی

اطلاعات (16 آبان 1368): ص 6.

422) عصر ظهور ملتها

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (10 اردیبهشت 1369): ص 1 ـ 2.

423) عصر غیبت و ولایت فقیه

صالحان سازنده، سال 4، ش 97 (24 خرداد 1362): ص 2.

424) علاقه و ارتباط رهبر به سرزمین اسلامی و امت، مافوق تابعیت و یک ارتباط قلبی و واقعی است

سیدجلال الدین مدنی

سروش، سال 4، ش 168 (22 آبان 1361): ص 56 ـ 57.

شرایط رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی.

425) عناصر متشکله ولایت فقیه

محمد تقی مصباح یزدی

کهکشان، ش 56 (بهمن 1377).

426) عوامل پیشرفت در اسلام

ریشه ها، سال 2، ش 24 (شهریور 1361): ص 28 ـ 29.

تفاوت میان بیعت و پیروی از خلیفه یا نایب او و ویژگیهای جامعه اسلامی.

427) عیدی امام به امت

ابرار (18 ـ 21 بهمن 1366): ص 1 ـ 2، 5.

428) غدیر خم سرچشمه ولایت فقیه

شاهد، ش 45 (1 مهر 1362): ص 4 ـ 5.

429) غدیر، ولایت فقیه، دموکراسی

محمود فرشیدی

رسالت (9 تیر 1370): ص 1، 16.

430) فتح لانه جاسوسی، تجلی پیروی از خط ولایت

محمد عیسی جعفری

کیهان (11 آبان 1373): ص 6.

431) فتنؤمدرن!

علیرضا شمیرانی

رسالت (17 آبان 1374): ص 1، 6.

432) فجر ولایت

مرتضی نبوی

رسالت (10 بهمن 1370): ص 1، 16.

433) فرآیند جریان قانون اساسی در پیکره اجتماع

خراسان (18، 20 آبان 1366): ص 1، 7، 3.

434) فرآیند عرفی شدن فقه شیعی

جهانگیر صالح پور

کیان، سال 5، ش 24 (فروردین، اردیبهشت 1374): ص 17 ـ 23.

435) فرامین آینده ساز امام

نقش قلم، سال 3، ش 141 (27 آذر 1361): ص 1، 4.

مقام ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی و اجرای فرمان هشت ماده ای امام.

436) فروغ اندیشه سیاسی اسلام و افول تابوی دموکراسی غرب

کیهان هوایی، ش 1151 (19 مهر 1374): ص 12 ـ 13، 21.

437) فصلی در باب ولایت

جعفر مرعشی

جام، سال 2، ش 13 (اسفند 1371 ـ فروردین 1372): ص 64 ـ 66.

438) فقاهت، امامت و مرجعیت

روح اللّه حسینیان

جمهوری اسلامی (17، 18 تیر 1368): ص 5، 8.

439) فقاهت و حکومت

علی ربانی گلپایگانی

رسالت (10، 27 اسفند 1376).

440) فقه امام خمینی

راه مجاهد، سال 7، ش 47 (خرداد، تیر 1367): ص 1، 5 ـ 6، 31 ـ 34، 30. ش 48 (مرداد، شهریور 1367): ص 1، 6، 15، 11.

441) فقه سنتی و کارشناسی اسلامی

رسالت (10 بهمن 1366): ص 4.

442) فقه سیاسی

فرمان حسین

بصائر، سال 2، ش 9 (تیر 1374): ص 52 ـ 55.

443) فقه سیاسی حکومت ولایی: ولایت عرفانی

محسن کدیور

راه نو، ش 5 (2 خرداد 1377): ص 14 ـ 15.

444) فقه سیاسی: حکومت ولایی؛ بررسی براهت و ضرورت ولایت فقیه

محسن کدیور

راه نو، ش 14 (3 مرداد 1377): ص 14 ـ 17.

445) فقه سیاسی حکومت ولایی (16 ـ 18)

محسن کدیور

راه نو، ش 18 (31 مرداد 1377): ص 14 ـ 17، 34. ش 19 (7 شهریور 1377): ص 12 ـ 17. ش 20 (14 شهریور 1377): ص 12 ـ 16.

446) فقه مدیریت

عباسعلی براتی

بصائر، سال 2، ش 6 (فروردین 1374): ص 8 ـ 14.

447) فقها در زمان ولایت جامع الشرایط حق تصرف در احکام ولایی و حکومتی را ندارند

کیهان هوایی، ش 1111 (23 آذر 1373): ص 9.

448) فقه و فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

محمد مهدی بهداروند

رسالت (28 خرداد 1374): ص 4.

449) فقیه و اولی الامر (ولایت فقیه)

جمهوری اسلامی (3 تیر 1365): ص 7، 10.

450) الفقیه و السلطه

محمد حسین فضل اللّه

المنطلق، ش 59 (3/1410 هـ. ق = 10/ 1989 م): ص 6 ـ 13.

451) الفقیه و المثقف

محمد حسین فضل اللّه

المنطلق، ش 99 (8 ـ 9/ 1413 هـ. ق): ص 9 ـ 14.

452) فلسفه سیاست در اسلام و رابطه آن با اجتهاد دو مجتهد

کیهان (29 اردیبهشت 1362): ص 6.

گفتگو با حجت الاسلام موسوی خوئینی ها درباره حکومت ولی فقیه.

453) فلسفه سیاسی امام

محمد کاظم انبارلویی

رسالت (19 بهمن 1371): ص 24 ـ 25 ره آورد.

454) فهم دینی در آزمون تدوین قانون اساسی

عباس صالحی

حوزه، سال 12، ش 1 (فروردین، اردیبهشت 1374): ص 145 ـ 168.

455) فهمی از پیام رهبری

رسول سادات نژاد

رسالت (23 ـ 25 دی 1368): ص 1، 12.

456) فی اطار ولایة الفقیه

التقریر السیاسی الاسلامی (تهران)، ش 45 (9/ 1405 هـ): ص 43 ـ 45.

457) قاطع، اما...

حسین شریعتمداری

کیهان (5 بهمن 1374): ص 2.

458) قانون اساسی، ثمرؤ خون پاک شهیدان

صبح آزادگان (11 آذر 1361): ص 1، 12

توطئه های ضد انقلاب برای اصل ولایت فقیه.

459) قانون اساسی جمهوری اسلامی سه تناقض بزرگ را در سیاستهای حکومتی جهان اسلام برطرف ساخت

ترجمؤ خاقانی

رسالت (8 اسفند 1364): ص 7.

460) قانون اساسی و ولایت فقیه

اطلاعات (10 تیر 1368): ص 1 ـ 2.

461) قانون را بشناسیم

محمد یزدی

هدف، سال 2، ش 101 (14 مرداد 1366): ص 3. سال 3، ش 102 (22 مرداد 1366): ص 3. ش 103 (29 مرداد 1366): ص 3. ش 104 (5 شهریور 1366): ص 3.

462) قبس من ولایة الفقیه

ناصر مکارم شیرازی

دراسات و بحوث، سال 2، ش 5 (1/ 1402 هـ. ق): ص 41 ـ 49.

463) قبول الاَّخر بشروطه (حول ولایة الفقیه)

محمد مهدی شمس الدین

النور (لندن)، ش 42 (6/ 1415 هـ. ق): ص 7 ـ 9.

464) قرآن و عترت دو ضامن سیادت و سعادت پیام انقلاب، سال 7، ش 173 (3 آبان 1365): ص 5 ـ 8.

465) قلمرو ولایت فقیه از نگاه محقق اردبیلی

محمد صادق مزینانی

فقه، ش 9 (پائیز 1375): ص 115 ـ 146.

466) قلندران تغافل!

محمد نوری زاده

کیهان (4 شهریور 1374): ص 14.

467) قوانین اساسی ایران در چهارچوب تاریخی و تطبیقی

سعید امیر ارجمند

نگاه نو، ش 16 (مهر، آبان 1372): ص 6 ـ 19.

468) القیادة الاسلامیة فی عصر الغیبة بحث فی ولایة الامر فی زمن الغیبة

کاظم الحائری

تقریر و اعداد: فواد کاظم و خالد بن حسن

الحوار الفکری و السیاسی، سال 8، ش 40 (شتأ 1990 م = 1410 هـ. ق): ص 126 ـ 173.

469) قیاس جسارت آمیز

علیرضا شمیرانی

رسالت (24 اسفند 1373): ص 1، 13.

470) قیاس مع الفارق [پاسخ به شبهه یکسانی حکومت ولی فقیه و حکومت استبدادی]

محمد سلیمی

کیهان (23 مهر 1377).

471) کانون کدام نویسندگان

سوره، دورؤ 2، ش 12 (اسفند 1369): ص 4 ـ 5.

472) کتابشناسی ولایت فقیه

اسماعیل محمدی کرمانشاهی

حضور، ش 24 (تابستان 1377): ص 179 ـ 194.

473) کدام مرجع فرهنگی پاسخ گوست؟

ناصر حقجو

کیهان (23 آبان 1373): ص 18.

474) گذری بر مباحث ولایت

مهناز عباسپور

مشکوة النور، ش 3 (بهمن 1376): ص 59 ـ 62.

475) کنکاشی پیرامون جایگاه رهبری و اختیارات ولی فقیه

رسالت (9، 11 خرداد 1368): ص 3.

476) گزارش چهارمین روز برگزاری سمینار ولایت فقیه

جمهوری اسلامی (9 آبان 1363): ص 7.

گوشه هایی از سخنان حجج اسلام حائری شیرازی و محمد یزدی درباره ولایت فقیه.

477) گزارش مراسم دومین و سومین روز سمینار ولایت فقیه

جمهوری اسلامی (8 آبان 1363): ص 12.

گوشه هایی از سخنرانیهای انجام شده درباره ولایت فقیه.

478) گزارش نخستین روز سمینار بررسی و تبیین نظرات امام امت پیرامون حکومت و ولایت

جمهوری اسلامی (29 دی 1366): ص 10.

479) گزارشی از اجلاسیه بررسی شیوه های کاربردی رهنمودهای مقام معظم رهبری

عباس فیروزی

پیام حوزه، سال 1، ش 4 (زمستان 1373): ص 42 ـ 60.

480) گزیده ای از چهار ساعت مصاحبه با آیت اللّه آذری قمی

اطلاعات هفتگی، ش 2212 (2 ـ 9 آبان 1363): ص 4 ـ 7، 54.

درباره ولایت فقیه.

481) گفتاری از چهارمین شهید محراب آیت اللّه اشرفی اصفهانی پیرامون ولایت در اسلام

کیهان (23 مهر 1363): ص 7.

482) گفتاری پیرامون ولایت

عبداللّه جوادی آملی

رسالت (11 خرداد 1373): ص 4 ـ 5 بوی نگار.

483) گفتگو با امام جمعه رشت حجت الاسلام والمسلمین احسانبخش

پیام انقلاب، سال 4، ش 96 (7 آبان 1362): ص 26 ـ 29، 62 ـ 63.

پیرامون شخصیت امام خمینی و ولایت فقیه و...

484) گفتگو با حضرات آیات: محمد مهدی آصفی و سید محمد باقر حکیم

علوم حدیث، ش 7 (بهار 1377): ص 5 ـ 36.

485) گفتگوی اختصاصی با علامه سید محمد حسین فضل اللّه از علمای شیعه لبنان

خراسان (29 بهمن 1363): ص 6 ـ 7.

486) گفتگو با آیت اللّه بنی فضل درباره تحولات تاریخی حوزه علمیه و نیازهای کنونی فکری جامعه

کیهان (17 خرداد 1367): ص 14.

487) گفتگو با آیت اللّه جنتی پیرامون اندیشه فقهی امام خمینی

کیهان (13 خرداد 1369): ص 4 ـ 5 ویژه نامه. (11 خرداد 1370): ص 6.

488) لازمه عقلانی حکومت، ولایت در تصرف و اجازه انجام کارهاست

کیهان (3 بهمن 1366): ص 18.

489) لبیک ای چشم بیدار امت

اطلاعات (6 مهر 1373): ص 6.

490) لزوم پیروی از خط فکری ـ فقهی امام یحیی سلطانی

کیهان (7، 8 بهمن 1366): ص 18.

491) لطف استاد ـ ادب شاگرد

رسالت (22 دی 1366): ص 1، 12.

492) لمحة عن ولایة الفقیه

صوت الوحدة (تهران)، 36 (12/ 1402 هـ. ق): ص 60 ـ 61.

493) ماهیت انقلاب، وحدت رهبری ولایت فقیه و صدور انقلاب

محمد شوری

صبح آزادگان (5 خرداد 1362): ص 3، 7 ویژه نامه.

494) مبانی رهبری در اسلام

محمد محمدی ری شهری

پاسدار اسلام، ش 106 (مهر 1369): ص 20 ـ 21، 29. ش 108 (آذر 1369): ص 23 ـ 25. ش 109 (دی 1369): ص 19 ـ 21، 50.

495) مبانی فقهی حکومت اسلامی

حسینعلی منتظری

کیهان (30 دی 1366 الی 28 شهریور 1367): ص 2 ـ3.

496) مبانی فقهی حکومت اسلامی

م، رحمت آبادی

سلام (28 دی، 4، 19 بهمن 1371): ص 11، 8، 15.

497) مبانی فکری حاکمیت در اندیشه اسلامی

م. طاهر

صف، ش 82 (مهر 1365): ص 38 ـ 41. ش 83 (آبان 1365): ص 9 ـ 12، 67.

498) مبانی فلسفی ـ کلامی حکومت دینی

صادق لاریجانی

فردا (9 اردیبهشت 1377).

499) مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عباسعلی عمید زنجانی

اطلاعات (5، 7، 10، 17، 19، 21، 22، 25 ـ 27، 31 فروردین، 1 ـ 3، 22 ـ 26، 28 ـ 31 اردیبهشت، 1، 2، 4 ـ 6، 9، 12، 13، 16، 18 ـ 23، 26 خرداد 1364): ص 6.

پیرامون ولایت فقیه.

500) مبانی قانونگذاری و ابزار ولایت

عباس معلمی

رسالت (11 تیر 1368): ص 5.

501) المبانی الشرعیة و الدستوریة لقیادة آیة اللّه الخامنئی

علی المومن

الحوار الفکری و السیاسی، سال 8، ش 40 (شتأ 1990 م = 1410هـ . ق): ص 240 ـ 285.

502) مبانی مشروعیت ولایت فقیه

هادی معرفت

کیهان هوایی، ش 1296 ـ 1297 (؟).

503) مبانی و مبادی کلامی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

عباس مخلصی

اطلاعات (24، 31 مرداد، 7، 14، 21، 28 شهریور، 4 مهر 1377).

حوزه، ش 85، 86 (فروردین، تیر 1377): ص 63 ـ 106

504) مبنای انتصاب (2): [در این رساله، انتصاب از چهار زاویه مختلف مورد بحث قرار گرفته]

محسن کدیور

گفتمان، ش 1 (تابستان 1377): ص 223 ـ 265.

505) متن سخنان آیت اللّه جنتی پیرامون ولایت فقیه و حکومت اسلامی

جمهوری اسلامی (27 دی 1366): ص 12.

506) متن سخنرانی آیت اللّه مهدوی کنی به مناسبت میلاد حضرت مهدی(عج) در کازرون

اطلاعات (14 خرداد 1362): ص 17.

پیرامون امام و ولایت و...

507) مجازات صدام، شرط اولیه ما است و به هیچوجه از آن صرفنظر نخواهیم کرد

جمهوری اسلامی (30 تیر 1363): ص 2، 8، 10

خطبه های نماز جمعه تهران به امامت حجت الاسلام خامنه ای دربارؤ ولایت فقیه و...

508) مجلس خبرگان

امید انقلاب، سال 3، ش 61 (22 مرداد 1362): ص 52 ـ 55، 63.

پیرامون مخالفت گروههای مختلف سیاسی با ولایت فقیه که در مجلس خبرگان اوّل مطرح شد.

509) مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه

محمدجواد ارسطا

حکومت اسلامی، سال 3، ش 8 (تابستان 1377): ص 57 ـ 102.

510) مجلس شورای اسلامی و حمایت قاطع از ولایت فقیه

مرتضی رحیمی

کیهان (16 دی 1368): ص 14.

511) مجلس و ولایت فقیه

عباس حسینی قائم مقامی

رسالت (18 فروردین 1367): ص 3، 10.

512) محکومان امر خدا حاکمان روی زمین

رسالت (13 بهمن 1366): ص 1، 12.

513) محور

جمهوری اسلامی (19 دی 1368): ص 1، 9.

514) محیط سازی بر ضد ولایت فقیه

محمد تقی رهبر

پاسدار اسلام، ش 200 (مرداد 1377): ص 18 ـ 21.

515) مخالفان قانون اساسی و حاکمیت ملت

رسالت (27 خرداد 1369): ص 1، 12.

516) مختصری در ولایت فقیه

ابوالقاسم گرجی

مشکوة، ش 5 (تابستان 1363): ص 25 ـ 36.

517) مرجعیت

رسالت (12 دی 1372): ص 2.

518) مرجعیت انسان معاصر

ابوالقاسم حسینجانی

رسالت (15، 16 آذر 1373): ص 1، 16.

519) مرجعیت در حوزه ولایت مفهوم می یابد

کیهان هوایی، ش 1108 (2 آذر 1373): ص 9.

520) مرجعیت و رهبری

ابوالقاسم یعقوبی

حوزه، سال 10، ش 56، 57 (خرداد، شهریور 1372): ص 183 ـ 198.

521) مرجعیت و رهبری

حمید انصاری

حضور، دورؤ 2، ش 9 (زمستان 1373): ص 13 ـ 27، 313 ـ 384.

522) مرجعیت ولایت

مهدی میرباقری

رسالت (27 آذر 1372): ص 9 فروغ تابناک فقاهت.

523) مرجعیت و ولایت

ابوذر ابراهیمی

کار و کارگر (14 آذر 1373): ص 2.

524) مرجعیت و ولایت مطلقه فقیه حضرت آیت اللّه خامنه ای را از روی عقل و منطق پذیرفته ام

رسالت (17 اسفند 1373): ص 2.

525) مردم و آفات حکومت اسلامی از دیدگاه امام(ره)

محمود مدنی بجستانی

کار و کارگر (17 اسفند 1374): ص 5.

526) مردم و مسئولین در سایؤ رهبری به دنبال تحقق اهداف انقلاب هستند

جمهوری اسلامی (16 دی 1368): ص 10.

527) مردم و مشروعیت؟

حسین طاهری

ارم، ش 3 (مهر 1377): ص 41 ـ 50.

528) مساله حکومت در فقه اسلامی

کیهان (9، 14 اسفند 1368): ص 6، 16، 19.

529) مساله غدیر تشخیص و تعیین مدیریت جامعه اسلامی است

رسالت (23 تیر 1369): ص 2 ـ3.

530) مسالة ولایة الفقیه فی کلام الشیخ الانصاری

حسن طاهری خرم آبادی

موتمر الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الانصاری (قم: 1415 هـ. ق).

531) مساله ولایت فقیه از ضروریات اسلام است

کیهان (28 اردیبهشت 1361): ص 12.

سخنان مرحوم آیت اللّه العظمی بروجردی پیرامون ولایت فقیه

532) مشارکت سیاسی از دیدگاه اسلام

ق، فرج اللهی

کیهان هوایی، ش 1011 (25 آذر 1371): ص 14، 26.

533) مشارکت عمومی در رهبری

توران شکیبا

پیام هاجر، ش 236 (شهریور 1377): ص 69 ـ 70.

534) مشترکات مذاهب الهی، حقوق اقلیتهای دینی و...

اطلاعات (13 بهمن 1371): ص 12.

535) مشروعیت حکومت ولایی

عبدالحسین خسروپناه

کتاب نقد، ش 7 (تابستان 1377): ص 110 ـ 138.

536) مشروعیت زمامداری

حمید مولانا

کیهان (26 شهریور 1377).

537) مشروعیت نظام

روح اللّه حسینیان

کیهان (22 آبان 1370): ص 18.

538) مشروعیت ولایت فقیه

علی شفیعی

اطلاعات (24، 31 مرداد، 7، 14، 21، 28 شهریور 1377).

539) مشروعیت، ولایت، وکالت

اکبر گنجی

کیان، سال 3، ش 13 (تیر، مرداد 1372): ص 22 ـ 29.

540) مشروعیت و مشارکت سیاسی

همشهری (15 بهمن 1371): ص 6.

541) مصاحبه ای اختصاصی با حجت الاسلام والمسلمین علوی پیرامون ولایت فقیه مطلقه و...

رسالت (8 اسفند 1366): ص 4.

542) مصاحبه ای با تنی چند از جهادگران جهاد دانشگاهی

دانشگاه انقلاب، ش 14 (مرداد 1361): ص 10 ـ 13 نظارت ولایت فقیه.

543) مصاحبه رسالت با حجت الاسلام والمسلمین یزدی پیرامون ولایت مطلقه فقیه و اختیارات حکومت اسلامی

رسالت (3، 5 بهمن 1366): ص 4.

544) مصاحبه منتشر نشده ای از آیت اللّه صدوقی حوزه، ش 5 (اسفند 1362): ص 45 ـ 49.

پیرامون مساله ولایت فقیه و...

545) مطبوعات و نظارت ولایت فقیه

اطلاعات (18 دی 1365): ص 1، 18.

546) مطلع الحق

ابواحسان

صبح ساحل، سال 2، ش 84 (12 مهر 1366): ص 5.

547) معرفی اجمالی کتاب ولایت فقیه

جمهوری اسلامی (17 مرداد 1373): ص 10.

548) معیار پایبندی به ارزشها

مهدی نصیری

کیهان (2 مرداد 1369): ص 2.

549) مفهوم الحاکمیة و العلاقة بولایة الفقیه و الحریات السیاسیة

عباسعلی عمید زنجانی

التوحید (تهران)، ش 72 (8/1994 م): ص 26 ـ 30.

550) مفهوم منصوب بودن ولی فقیه چیست؟

ارزشها، ش 83 (2 شهریور 1377): ص11، 13.

551) مفهوم ولایت مطلقه و فراقانون بودن رهبری: نقدی بر یک نوشته در هفته نامه نامه

ب، عشایری منفرد

ارزشها، ش 75 (8 تیر 1377): ص 11.

552) مقالات تحقیقی آیت اللّه آذری قمی در مورد ولایت فقیه فصل ارزنده ای از کار روزنامه رسالت است

رسالت (19 دی 1373): ص 4.

553) مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه محمد محمدی گیلانی

رهنمون، ش 2، 3 (پائیز، زمستان 1371): ص 58 ـ 65.

554) مقدمه ای بر شناخت ملاکها در مرزبندیهای اجتماعی

علی شکوهی

کیهان (10 ـ 12، 19، 20، 24، 26، 27 مهر، 1، 4، 10، 17، 18، 24، 29، 30 آبان 1373): ص 6.

555) مقدمه ای بر مشروعیت نظام اسلامی

عباس حسینی قائم مقامی

کلمه دانشجو، ش 6 (مهر 1372): ص 16 ـ 21.

556) ملاک حق و باطل و منشا مشروعیت ولایت فقیه در چیست؟

رسالت (9، 10 خرداد 1371): ص 11 ـ 14.

557) ملت ایران با اتکای به روحیه ولایت در برابر توطئه های امریکا پیروز می شود

رسالت (30 اردیبهشت 1374): ص 1، 3.

558) منشا ولایت فقها از دیدگاه امام خمینی(س)

محمدرضا کائینی

کیهان (25، 28 تیر 1377).

559) منظور؟!

اطلاعات (10 اسفند 1368): ص 1، 3.

560) مواضع ما

محمدجواد باهنر

جمهوری اسلامی (23 مرداد 1361): ص 7.

مواضع حزب جمهوری اسلامی درباره امام مهدی(عج)، سکوت در برابر ظلم و استکبار و طاغوت و فساد، ولایت تشریحی و تکوینی و...

561) مواضع ما

محمدجواد باهنر

جمهوری اسلامی (26 مرداد 1361): ص 7.

دربارؤ امامت و ولایت و نظارت فقیه عادل بر امور.

562) مواضع ما

محمدجواد باهنر

جمهوری اسلامی (3 شهریور 1361): ص 7.

درباره تشکیل شورای رهبری و رابطه ولی فقیه با مسئولین نظام جمهوری اسلامی.

563) مواضع ما

محمدجواد باهنر

جمهوری اسلامی (8 شهریور 1361): ص 7.

پاسخ به سوالات پیرامون ولایت فقیه، رهبری، امامت.

564) مواضع مشکوک

سلام (2 مرداد 1374): ص 2.

565) موجز فی ولایة الفقیه

ابوالقاسم گرجی

التوحید (تهران)، سال 1، ش 6 (1، 2/ 1404 هـ. ق): ص 170 ـ 175.

566) مودت اهل بیت علیهم السلام اجر رسالت و ضامن سعادت و هدایت

پیام انقلاب، سال 5، ش 124 (3 آذر 1363): ص 4 ـ 7.

درباره پذیرفتن ولایت و رهبری و امامت که خود لازمه مودت و ولایت اهل البیت و اساس و پایه دین است.

567) موقع الفقیه فی الدولة الاسلامیة

محمدحسین فضل اللّه

المنطلق، ش 64 (8/ 1410 هـ. ق = 3/1990 م): ص 4 ـ 11.

568) مهدی(عج)؛ خورشید تابان ولایت

پیام انقلاب، سال 8، ش 191 (3 تیر 1366): ص 22 ـ 25. ش 192 (27 تیر 1366): ص 28 ـ 31.

569) مهمترین وظیفه بسیج اطاعت و حمایت از ولایت فقیه

نرگس رجایی

ابرار (17 آذر 1377).

570) میزگرد بررسی ولایت مطلقه فقیه

اطلاعات (2 اسفند 1366): ص 2.

571) میزگرد تلویزیونی پیرامون ولایت مطلقه فقیه

رسالت (29 دی 1366): ص 3 ـ 4، 10.

572) میزگرد دین و دموکراسی

معرفت، سال 4، ش 1 (تابستان 1374): ص 4 ـ 12.

573) نابجایی تفسیر یا نارسایی تعبیر

محمدجواد صاحبی

کیهان (1 بهمن 1366): ص 18.

574) ناخدا و کشتی نشستگان

اطلاعات (20 دی 1368): ص 1، 3.

575) نارسایی واژه های عاریتی در تبیین صف بندیهای سیاسی

صبح، سال 1، ش 46 (8 اسفند 1374): ص 1، 8 ـ 10.

576) نحوه بازیافته سلطنت در اندیشه خلافت و ولایت

عصر ما، ش 95 (30 اردیبهشت 1377): ص 4 ـ 5.

577) نحوه بحث در ولایت مطلقه فقیه

بهار آذربایجان، دورؤ 2، ش 188 (1 بهمن 1366): ص 1 ـ 2. ش 189 (16 بهمن 1366): ص 1، 8. ش 190 (1 اسفند 1366): ص 1 ـ 2، 8.

578) نصب الحاکم فی عصر الغیبة

محمد مهدی آصفی

الفکر الاسلامی (قم)، سال 2، ش 5 (1 ـ 3/ 1415 هـ. ق): ص 47 ـ 56.

579) نصیحت: [آخرین بخش کتاب ولایت الامر]

محمد مهدی آصفی

ترجمه و تلخیص محمد سپهری

مسجد، ش 39 (مرداد، شهریور 1377): ص 33 ـ 41.

580) نظارت فقیه

آیت اللّه منتظری

راه نو، ش 18 (31 مرداد 1377): ص 12 ـ 13. ش 19 (7 شهریور 1377): ص 10 ـ 11، 24.

581) نظام اسلامی تابلویی تمام نما

احمد توکلی

رسالت (19، 20 بهمن 1366): ص 1، 12.

582) نظام جمهوری اسلامی ایران متکی به ولایت فقیه است و این خود تضمین کننده بقای آن است

جمهوری اسلامی (31 مرداد 1363): ص 12.

سخنان حجت الاسلام خامنه ای رئیس جمهور.

583) نظام سیاسی اسلام

کاظم حائری

کتاب نقد، ش 8 (پائیز 1377): ص 114 ـ 149.

584) نظرات امام(ره) پیرامون منشا ولایت فقها

محمدرضا کائینی

رسالت (12، 13 خرداد 1377).

585) نظرات امام و وظایف جدید دولت

خراسان (7 دی 1366): ص 1.

586) نظرات چهارمین شهید محراب آیت اللّه اشرفی اصفهانی پیرامون ولایت در اسلام

اطلاعات (23 مهر 1362): ص 17، 19.

جمهوری اسلامی (29 مهر 1361): ص 6 ـ 7 ویژه نامه.

تشریح مساله ولایت فقیه.

587) نظرخواهی از فقها پیرامون مسائل فقهی و حقوقی

رهنمون، ش 7 (زمستان 1372): ص 115 ـ 144.

588) نظری بر فقه حکومتی

امید انقلاب، سال 8، ش 174 (15 اسفند 1366): ص 10 ـ 13. ش 176 (27 فروردین 1367): ص 8 ـ 10. ش 177 (10 اردیبهشت 1367): ص 20 ـ 21، 33. ش 180 (21 خرداد 1367): ص 18 ـ 19، 27.

589) نظری بر فقه سنتی

احمد آذری قمی

رسالت (2 مهر الی 12 آبان 1366): ص 1، 11.

590) نظری بر فلسفه سیاسی شهید مطهری

محمد اصفهانی

کیان، سال 5، ش 24 (فروردین، اردیبهشت 1374): ص 12 ـ 16.

591) نظری در باب تشخیص مصلحت در حکم حکومتی

محسن خدمتگزار

کیهان (10 بهمن 1366): ص 18.

592) نظریه مشروعیت دوگانه ولایت فقیه از دیدگاه عقل و قانون اساسی

مصطفی کواکبیان

تربیت، سال 13، ش 7 (فروردین 1377): ص 23 ـ 31.

593) نظریه های انقلاب و ولایت فقیه شهریار زرشناس

کیهان (16، 18 بهمن 1373): ص 14.

594) نظریه های دولت در فقه شیعه

محسن کدیور

بهمن، سال 1، ش 1 (16 دی 1374): ص 12. ش 2 (23 دی 1374): ص 12. ش 3 (30 دی 1374): ص 12.

595) نعمت ولایت

کیهان (20 دی 1368): ص 1 ـ 2.

596) نعمت ولایت و رهبری

کیهان (12 دی 1368): ص 2.

597) نقد مبنای "انتخاب فقیه"

مکارم شیرازی

راه نو، ش 20 (14 شهریور 1377): ص 17، 34.

598) نقد و نظر در عرصه حکومت ولایی

عبدالحسین خسروپناه

رسالت (18 مهر 1377).

599) نقدی بر مقاله: انظار فقیهان در ولایت فقیه

مرتضی نبوی

فقه، سال 1، ش 3 (بهار 1374): ص 303 ـ 318.

600) نقدی بر یک دیدگاه

حشمت اللّه احمدزاده

رسالت (2 بهمن 1369): ص 3، 8.

601) نقش امام خمینی در تجدید بنای نظام امامت

عبداللّه جوادی آملی

کیهان اندیشه، ش 24 (خرداد، تیر 1368): ص 8 ـ 17.

602) نقش امام خمینی در تدوین و تنقیح فلسفه سیاسی

محمدجواد صاحبی

کیهان (13 خرداد 1370): ص 15.

کیهان اندیشه، ش 29 (فروردین، اردیبهشت 1369): ص 130 ـ 142.

603) نقش روحانیت در تثبیت انقلاب اسلامی

ابوالقاسم یعقوبی

حوزه، سال 11، ش 3، 4 (مرداد ، آبان 1373): ص 331 ـ 383.

604) نقش روحانیت در دفاع از دیدگاه امام خمینی(ره)

مجید امینی

رسالت (10 اسفند 1376).

605) نقش رهبری در پیروزی انقلاب

اطلاعات (12 بهمن 1373): ص 6.

606) نقش شورا در حکومت اسلامی

کاظم قاضی زاده

کیهان اندیشه، ش 61 (مرداد، شهریور 1374): ص 20 ـ 34.

607) نقش فقاهت، در اسلام و انقلاب

ادیب یزدی

منشور برادری، سال 4، ش 181 (17 اردیبهشت 1362): ص 1، 5.

608) نقش و تاثیر امام خمینی(قدس سره) در تداوم حرکت محییان دین

محمدصادق مزینانی، محمدحسن نجفی، عباس رضوی

جهان اسلام (3، 12، 24، 31 تیر 1372): ص 7 ـ 9.

609) نقش ولایت فقیه در اداره جامعه اسلامی

صف، ش 217 (خرداد 1377): ص 14 ـ 17.

610) نقش ولایت فقیه در مسائل اقتصادی

حسین نوری

پاسدار اسلام، ش 6 (خرداد 1361): ص 21 ـ 23.

611) نگاهی به سیستمهای حکومتی دنیا و بررسی ویژگیهای نظام حکومتی اسلام

کار و کارگر (7، 15، 21 مهر، 5، 12 آبان 1370): ص 6.

612) نگاهی دوباره به لزوم تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه

عبدالرحمن انصاری

کیهان (24، 26، 27 دی، 1 بهمن 1374): ص 6.

613) نگرش امام خمینی(ره) به مقوله انتصاب و انتخاب در ولایت فقیه

علیرضا انصاری

کیهان (17 آبان 1377).

614) نگهداری یک انقلاب از ایجاد آن به مراتب مشکلتر است

اطلاعات (13 تیر 1361): ص 4.

سخنرانی دکتر ولایتی در جلسه سمینار تداوم انقلاب و قطعنامه سمینار در مورد ولایت فقیه.

615) نهاد مرجعیت و قدرت سیاسی

هدایت جلیلی

ایران ، (1، 2 آذر 1377).

616) نیم نگاهی به نقش اجتماعی روحانیت: زمامداری دلها

ارزشها، ش 83 (2 شهریور 1377).

617) وحدت صفوف بر مدار مقدس ولایت

کیهان (21 دی 1368): ص 1 ـ 2.

618) وحدت ملی در سایه ولایت فقیه

مرتضی اللّه وردی

اخبار (14 اسفند 1374): ص 8.

619) وحدت، میوه شجرؤ طیبه ولایت

مرتضی رحیمی

کیهان (20 دی 1368): ص 16.

620) وحی و ولایت

رسالت (20 آبان 1366): ص 1، 12.

621) وصیتنامه امام ـ تابشگاه نور

حبیب اللّه عسگر اولادی

رسالت (5 ـ 8، 10، 11، 13 ـ 15، 17 تیر 1368): ص 1، 12، 14.

622) وظایف ما

کمال گنجه ای

ابرار (24 ـ 29 بهمن، 1 ـ 4 اسفند 1366): ص 1 ـ2.

623) وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی

محسن آژینی

کیهان (1 خرداد 1373): ص 6.

624) وکالت یا ولایت

کیهان (16، 17 مرداد 1374): ص 14.

625) ولایت از دیدگاه عرفان

کریم وزیری

اطلاعات (13 مهر 1367): ص 6، 16.

626) ولایة الامر فی عصر الغیبة

کاظم الحائری

الفکر الاسلامی (قم)، سال 1، ش 3، 4 (7 ـ 12/ 1414 هـ. ق): ص 380 ـ 387 (علی اکبر الحائری).

627) ولایة الحاکم الشرعی و ابعادها

حسین حقانی

موتمر الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الانصاری (قم: 1415 هـ. ق).

628) ولایة الفقیه

محمدعلی تسخیری

صوت الامة (تهران)، ش 12، 13 (4، 7/ 1401 هـ. ق): ص 50 ـ 51، 34، 39.

التوحید، سال 7، ش 37 (3، 4/ 1409 هـ. ق): ص 83 ـ 100.

629) ولایة الفقیه بین النظریة و التطبیق الدستوری

سامی عبود

الوحدة (بیروت)، سال 1، ش 2 (5/ 1980 م = 7/1400 هـ. ق): ص 104 ـ 112.

630) ولایة الفقیه عند اهل السنه

محمدعلی تسخیری

الموتمر العالمی الثانی للامام الرضا(ع) (مشهد: 11/ 1405 هـ. ق).

631) ولایة الفقیه فی الکتاب السنة

حسینعلی المنتظری

التوحید، ش 28 (9 ، 10/ 1407 هـ. ق): ص 27 ـ 36.

632) ولایة الفقیه فی کلام الشیخ الانصاری

حسن الخرم آبادی

تلخیص: صلاح العبیدی

الفکر الاسلامی(قم)، سال 2، ش 7 (7، 9/ 1415 هـ. ق): ص 193 ـ 218.

633) ولایة الفقیه فی مدرسة شیخنا الاعظم الانصاری

ناصر مکارم شیرازی

موتمر الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الانصاری (قم: 1415 هـ. ق).

634) ولایة الفقیه: المصدر، الادلة، والصلاحیات، استمرار خط الولایة الالهیة

محسن العراقی

الحوار الفکری و السیاسی، سال 8، ش 40 (شتأ 1990 م = 1410 هـ . ق): ص 174 ـ 193.

635) ولایة الفقیه و العمل الحرکی

حزب الدعوة الاسلامیة

الجهاد، سال 1، ش 5 (7/1403 هـ. ق): ص 82 ـ 85.

636) ولایت حاکم اسلامی

آوای مازندران، سال 7، ش 238 (8 تیر 1364): ص 1، 4.

637) ولایت در برابر لیبرالیسم و اباحیت

گفتگو با محمد مددپور

جام هفته، ش 7 (مرداد 1377).

638) ولایت در قرآن: سلسله سخنرانیهای مقام معظم رهبری قبل از انقلاب

قدس (1، 8، 15 مهر 1377).

639) ولایت، روحانیت و دفاع مقدس

محمد کاظم انبارلویی

رسالت (5 مهر 1374): ص 1، 16.

640) ولایت عشق، ولایت عقل

اطلاعات (21 آذر 1374): ص 2.

641) ولایت علوی

حجت وحیدی

رسالت (31 اردیبهشت 1374): ص 2.

642) ولایت فقیه

طاهری خرم آبادی

پیام انقلاب، سال 3، ش 69 (24 مهر 1361): ص 48 ـ 49.

متن سخنرانی حجت الاسلام طاهری در سمینار ولایت فقیه در کرمان.

643) ولایت فقیه

طاهری خرم آبادی

پیام انقلاب، سال 3، ش 70 (8 آبان 1361): ص 56 ـ 58.

در مورد ولایت تکوینی و ولایت تشریعی انسان از نظر جهان بینی اسلام و حکومت در اسلام.

644) ولایت فقیه

پیام انقلاب، سال 3، ش 72 (6 آذر 1361): ص 66 ـ 67. ش 73 (20 آذر 1361): ص 64 ـ 66.

سخنرانی طاهری خرم آبادی در سمینار ولایت فقیه.

645) ولایت فقیه

پیام انقلاب، سال 3، ش 74 (4 دی 1361): ص 62 ـ 63، 78 ـ 79

سخنان حجت الاسلام طاهری پیرامون رابطه ولی فقیه با قوای سه گانه.

646) ولایت فقیه

محمدهادی معرفت

کتاب نقد، ش 7 (تابستان 1377): ص 167 ـ 221.

647) ولایت فقیه

محمدهاشم دستغیب

ابرار (28، 31 خرداد، 7، 11، 14، 16، 19، 21 ـ 25، 30، 31 تیر، 5، 6، 12 ـ 15، 23 مرداد، 16، 18، 20، 29، شهریور، 1، 3، 6 مهر 1365): ص 3 ـ 4، 6، 5، 8 ـ 10.

648) ولایت فقیه

مصطفی میرتقی

ندای یزد، سال 4، ش 130 (17 اسفند 1366): ص 2، 4.

649) ولایت فقیه

محراب، ش 18 (30 دی 1366): ص1، 6.

650) ولایت فقیه

نامه انقلاب اسلامی، سال 6، ش 28 (1365): ص 44 ـ 48. ش 43 (اسفند 1366): ص 7.

651) ولایت فقیه از دیدگاه آیت اللّه العظمی بروجردی

رسالت (6 خرداد 1371): ص 4.

652) ولایت فقیه از دیدگاه شهید آیت اللّه اشرفی اصفهانی

اعتصام، ش 9 (دی 1361): ص 18 ـ 23.

653) ولایت فقیه از دیدگاه شهید آیت اللّه دستغیب

اعتصام، ش 10 (بهمن 1361): ص 18 ـ 19.

654) ولایت فقیه از دیدگاه شهید ثالث

عبدالحسین شهیدی صالحی

حوزه، سال 10، ش 56، 57 (خرداد، شهریور 1372): ص 385 ـ 396.

655) ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری

محمد صادق مزینانی

اطلاعات (19 آذر 1373): ص 6، 11.

656) ولایت فقیه از دیدگاه شیخ مفید قدس سره

احمد آذری قمی

رسالت (4 اردیبهشت 1372): ص 3، 12.

657) ولایت فقیه از دیدگاه مذاهب اسلامی

محمد صادق مزینانی

اطلاعات (15، 22، 29 مهر 1374): ص 8، 7، 11.

658) ولایت فقیه از ولایت ائمه معصومین(ع) سرچشمه گرفته است

رسالت (4 بهمن 1366): ص 10.

659) ولایت فقیه، اساس مشروعیت نظام

محمد مهدی جاوید

جمهوری اسلامی (13، 27 اسفند 1368). ص 9 ـ 10.

660) ولایت فقیه، اساسی ترین رکن جامعه اسلامی

وحیدرضا شادفر

اطلاعات (10 مرداد 1371): ص 7.

661) ولایت فقیه، استمرار امامت امت ابو یاسین

کیهان هوایی، ش 1027 (اردیبهشت 1372): ص 14.

662) ولایت فقیه استمرار حرکت انبیا

نگهبان انقلاب اسلامی، سال 3، ش 30 (خرداد 1373): ص 2 ـ 3.

663) ولایت فقیه استمرار خط امامت معصومین(ع) و رسالت انبیای الهی است

سروش، سال 4، ش 147 (15 خرداد 1361): ص 38 ـ 41.

664) ولایت فقیه استمرار ولایت انبیا و ائمه(ع)

نامه انقلاب اسلامی، سال 3، ش 16 (شهریور 1362): ص 74 ـ 76.

665) ولایت فقیه استمرار ولایت پیامبر(ص) و امامان(ع)

صادق خلخالی

کیهان (23، 24 دی 1366): ص 18.

666) ولایت فقیه، اصل است یا حکم؟

اطلاعات هفتگی، ش 2162 (4 ـ 11 آبان 1362): ص 30 ـ 31.

گفتگو با حجت الاسلام علی محمد دستغیب

667) ولایت فقیه اصل دین است

بهمن دری اخوی

اطلاعات هفتگی، ش 2107 (14 ـ 31 شهریور 1361): ص 28 ـ 29.

بررسی ولایت فقیه و ویژگیهای آن در قانون اساسی.

668) ولایت فقیه، امام خمینی و انقلاب اسلامی

حیدر، افضل

حضور، ش 22 (زمستان 1376): ص 174 ـ 208.

669) ولایت فقیه، امتداد ولایت خداوند

محمد صادق حائری شیرازی

رسالت (5 مهر 1365): ص 3 ـ4.

670) ولایت فقیه بر اساس نص یا حسبه

احمد آذری قمی

رسالت (29 تیر 1368): ص 1، 11.

671) ولایت فقیه به اندازه ای دقیق است...

خبر جنوب (26 دی 1366): ص 11 ـ 12.

672) ولایت فقیه پشتوانه تشیّع

نعمت اللّه هاشمی نژاد

کیهان (30 شهریور 1361): ص 15.

673) ولایت فقیه: تاملی در چند شبهه؛ متن سخنرانی آیت اللّه مصباح یزدی در فیضیه

قدس (17، 24 مرداد 1377).

674) ولایت فقیه تداوم ولایت معصومین(ع)

صادق خلخالی

ابرار (4 ـ 8، 10 ـ 15، 17 ـ 21، 24 ـ 29 بهمن، 1 ـ 5 اسفند 1366): ص 1.

675) ولایت فقیه حکم است یا اصل؟

اطلاعات هفتگی، ش 2152 (19 ـ 26 مرداد 1362): ص 4 ـ 7.

گفتگو با حجت الاسلام احسانبخش و آیت اللّه مومن.

676) ولایت فقیه حکومت علم و عدل

رسالت (24 دی 1366): ص 1، 12.

677) ولایت فقیه در آیات قرآن

رسالت (12 بهمن 1366): ص 4.

678) ولایت فقیه در اسلام

رمضان سعیدزاده

منشور برادری، دورؤ جدید، ش 281 (21 اردیبهشت 1364): ص 1 ـ 2. ش 282 (28 اردیبهشت 1364): ص 1 ـ 2، 4. ش 285 (18 خرداد 1364): ص 1، 3. ش 286 (25 خرداد 1364): ص 1، 4. ش 287 (1 تیر 1364): ص 1، 4. ش 289 (15 تیر 1364): ص 1. ش 290 (22 تیر 1364): ص 1، 4. ش 291 (29 تیر 1364): ص 1 ـ3.

679) ولایت فقیه در حکومت اسلام

مجتبی رضوی طوسی

مسجد، سال 3، ش 17 (آذر، دی 1373): ص 139 ـ 140.

680) ولایت فقیه در حکومت اسلامی

اطلاعات (5 آذر 1373): ص 7.

681) ولایت فقیه در قرآن

رسالت (14 بهمن 1366): ص 3.

682) ولایت فقیه در مذاهب اسلامی

عبدالرحمن انصاری

کیهان هوایی، ش 1146 (15 شهریور 1374): ص 9، 12. ش 1148 (29 شهریور 1374): ص 9، 21.

683) ولایت فقیه در مقبوله ابن حنظله

قربانعلی دری نجف آبادی

کتاب نقد، ش 4 (پائیز 1376): ص 294 ـ 301.

684) ولایت فقیه دریای همیشه خروشان چالوئی

بازار روز، سال 9، ش 366 (19 بهمن 1366): ص 2.

685) ولایت فقیه روشنگر راه انقلاب

جهاد روستا، سال 8، ش 235 (نیمه اوّل بهمن 1366): ص 2 ـ 3.

686) ولایت فقیه زمینه ساز حکومت مهدی (عج)

رسالت (19 بهمن 1366): ص 4.

687) ولایت فقیه زیربنای انقلاب اسلامی و ضامن بقای آن است

فروغ آزادی (7 بهمن 1366): ص 1 ـ2.

688) ولایت فقیه سرمایه بزرگی برای جامعه اسلامی است

کار و کارگر (22 شهریور 1374): ص 2.

689) ولایت فقیه، قانون اساسی و مردم

سلام (18 ـ 20 خرداد 1371): ص 2، 4، 10.

690) ولایت فقیه مبنای عقلایی، شرعی و قرآنی دارد

رسالت (8 مهر 1377).

گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین غرویان.

691) ولایت فقیه محور وحدت

محمدحسن رحیمیان

پاسدار اسلام، سال 7، ش 75 (اسفند 1366): ص 3.

692) ولایت فقیه: نقدی بر دیدگاهها

قدس (9 خرداد 1377).

متن سخنرانی آیت اللّه مصباح یزدی در فیضیه قم.

693) ولایت فقیه نه پاپ است، نه سلطان

حیدر رحیم پور

صبح، ش 87 (دی 1377).

694) ولایت فقیه و استبداد دو نظام متناقض

محمد سلیمی

کیهان (24 شهریور 1377).

695) ولایت فقیه و اوصاف زمامداران

شهرام شیرکوند

اطلاعات (27، 30 آبان 1377).

696) ولایت فقیه و اعلمیت

علی اکبر ذاکری

حوزه، ش 85، 86 (فروردین، تیر 1377): ص 157 ـ 224.

697) ولایت فقیه و جایگاه آن در علم کلام

علی شفیعی

حکومت اسلامی، ش 6 (زمستان 1376): ص 27 ـ 51.

698) ولایت فقیه و حدود آن در عصر غیبت

رسالت (3 اسفند 1366): ص 4.

699) ولایت فقیه و حضور در موضوعات اجتماعی

رسالت (28 بهمن 1366): ص 4.

700) ولایت فقیه و حکومت اسلامی

محمد تقی مصباح یزدی

اطلاعات (19 آذر 1373): ص 7.

701) ولایت فقیه و حکومت اسلامی

رشد آموزش معارف اسلامی، سال 1، ش 4 (زمستان 1367): ص 30 ـ 33.

702) ولایت فقیه و خبرگان منتخب ملت

کاظم قاضی زاده

کتاب نقد، ش 7 (تابستان 1377): ص 100 ـ 109.

703) ولایت فقیه و دموکراسی؟

محمدجواد حجتی کرمانی

اطلاعات (10، 12 ـ 15، 17 ـ 22 اردیبهشت 1373): ص 2.

704) ولایت فقیه و دموکراسی

بصائر، سال 1، ش 1 (تیر 1373): ص 63 ـ 64.

705) ولایت فقیه و رد شبهه ها: ماهیت ولایت فقیه

محمد محمدی اشتهاردی

پاسدار اسلام، ش 203 (آبان 1377): ص 19 ـ 21، 50.

706) ولایت فقیه و رد شبهه ها: دلایل عقلی و نقلی مساله ولایت فقیه

محمد محمدی اشتهاردی

پاسدار اسلام، ش 204 (آذر 1377): ص 18 ـ 21، 28.

707) ولایت فقیه و زمینه اجتماعی آن

رسالت (26 بهمن 1366): ص 4.

708) ولایت فقیه و قانون

اطلاعات (21 آبان 1374): ص 6.

709) ولایت فقیه و قانون اساسی

آیت اللّه منتظری

پیام هاجر، ش 236 (شهریور 1377): ص 54 ـ 68.

710) ولایت فقیه؛ وکالت یا ولایت؟

قدس (10 مرداد 1377).

متن سخنرانی جوادی آملی در مدرسه فیضیه.

711) ولایت فقیه ولایت مطلقه است

پیام دانشجو، سال 2، ش 48 (15 اسفند 1374): ص 5.

712) ولایت فقیه و نقش رهبریهای امام در قبل و بعد از پیروزی انقلاب

جهاد و روستا، سال 8، ش 236 (نیمه دوم بهمن 1366): ص 6 ـ 7، 31.

713) ولایت فقیه و وجوهات شرعی

حسین ولیلو

کیهان (17 آبان 1371): ص 6.

714) ولایت فقیه و وحدت مهمترین میراث و وصیت

حبیب اللّه عسگر اولادی

رسالت (11 خرداد 1370): ص 1 ـ 2.

715) ولایت فقیه هدیؤ الهی

اسداللّه افشار

رسالت (7 آذر 1369): ص 4.

716) ولایت فقیه، یعنی پذیرفتن تمام متولیات این ولایت و تضعیف هر متولی تضعیف اصل ولایت است.

خبر جنوب (10 بهمن 1366): ص 7، 8.

717) ولایت فقیه، یعنی مرجعیت دینی و رهبری سیاسی

پیام دانشجوی بسیجی، سال 1، ش 13 (1 آذر 1373): ص 2.

718) ولایت، قانون و مردم

عصر ما، ش 107 (دی 1377).

719) ولایت مطلقه ولی فقیه

نهیب آزادی، سال 37، ش 427 (30 دی 1366): ص 1.

720) ولایت مطلقه

خراسان (23، 24، 27 ـ 29 دی، 4، 7، 25، 27 بهمن، 1 اسفند 1366): ص 367): ص 1، 11 ـ 12. (5 فروردین الی 9 اردیبهشت 1368): ص 1، 12.

722) ولایت مطلقه فقیه

شمسی طاهری

ارم، ش 3 (مهر 1377): ص 63 ـ 73.

723) ولایت مطلقه فقیه

رشد آموزش معارف اسلامی، سال 1، ش 2 (تابستان 1367): ص 8 ـ 11.

724) ولایت مطلقه فقیه

منشور برادری، دورؤ 3، ش 77 (24 بهمن 1366): ص 1، 4. ش 78 (1 اسفند 1366): ص 2. ش 79 (8 اسفند 1366): ص 2. ش 80 (15 اسفند 1366): ص 2.

725) ولایت مطلقه فقیه آری یا نه؟!

رسالت (10 اسفند 1368): ص 5.

726) ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قرائتهای گوناگون

محمد صادق مزینانی

حوزه، ش 85، 86 (فروردین، تیر 1377): ص 15 ـ 62.

727) ولایت مطلقه فقیه، تداوم ولایت امیرالمومنین(ع).

رسالت (19 تیر 1369): ص 4، 12.

728) ولایت مطلقه فقیه عامل وحدت یا حربه تفرقه؟

کیهان (9 اسفند 1368): ص 2.

729) ولایت مطلقه فقیه مهمترین میراث امام(ره)

حبیب اللّه عسگراولادی

رسالت (23 بهمن 1374): ص 1، 16.

730) ولایت مطلقه فقیه و شورای بازنگری قانون اساسی

رسالت (30 خرداد 1368): ص 12.

731) ولایت مطلقه فقیه: ولایت فقیه از دیدگاه مراجع بزرگ تقلید

سید ابوالقاسم موسوی خویی

راه نو، ش 21 (21 شهریور 1377): ص 16 ـ 17.

732) ولایت مطلقه نظام سازی اجتهادی

حسین میرمعزی

کتاب نقد، ش 8 (پائیز 1377): ص 102 ـ 113.

733) ولایت مطلقه و استبداد: نگاهی به شبهه استبداد در نظام ولایت فقیه

حسین مقید

گام چهارم، پیش شمارؤ 3 (تیر، مرداد 1377): ص 29 ـ 32.

734) ولایت مطلقه و رهبری جدید

احمد آذری قمی

رسالت (6 ـ 8، 12 تیر 1368): ص 1، 11 ـ 12.

735) ولایت، میزان و محور حزب اللّه در اندیشه و عمل

عبدالحسین ولایت پیشه

صبح، سال 1، ش 39 (19 دی 1374): ص 14.

736) ولایت و حکومت در اسلام

ابوالفضل علیزاده

کلمه دانشجو، ش 1 (شهریور، مهر 1371): ص 10 ـ 14.

737) ولایت و رهبری

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (12 بهمن 1373): ص 1، 20.

738) ولایت و رهبری در قانون اساسی

علی ربانی گلپایگانی

رسالت (12، 19 مهر 1377).

739) ولایت و زعامت

محمدحسین طباطبایی

جمهوری اسلامی (23، 25 آبان 1370): ص 11.

740) ولایت و محجوریت

کتاب نقد، ش 8 (پائیز 1377): ص 66 ـ 101.

741) ولایت و مدیریت

قدس، سال 3، ش 739 (25 تیر 1369): ص 1. ش 740 (26 تیر 1369): ص 1، 8.

742) ولایت و مراحل اطاعت

رسالت (23 دی 1366): ص 1، 12.

743) ولایت یا وکالت؟

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (17 تیر 1374): ص 1، 12.

744) ولی امر باید با نظارت مستمر و دقیق بر قوای سه گانه توازن را در ارکان حکومت حفظ نماید

سروش، سال 4، ش 167 (15 آبان 1361): ص 58.

پیرامون ولایت فقیه در قانون اساسی.

745) ولی فقیه و ولایت بر دیگر فقها

احمد آذری قمی

رسالت (18 تیر 1368): ص 1، 8.

746) ویژگی منحصر به فرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعتصام، ش 44 (آذر 1364): ص 12 ـ 13، 65.

747) ویژگیهای امام خمینی(ره)

حمید روحانی

پانزده خرداد، سال 4، ش 18 (بهار 1374): ص 10 ـ 21.

748) ویژگیهای اندیشه و عملکرد سیاسی امام خمینی

جمهوری اسلامی (22، 24، 29 اردیبهشت، 2، 3، 5، 6، 9 خرداد 1369): ص 9 ـ 11، 13.

749) ویژگیهای مطلقه بودن ولایت

احمد آذری قمی

رسالت (1 مرداد 1368): ص 11.

750) ویژگیهای ولی فقیه

احمد آذری قمی

رسالت (2 مرداد 1368): ص 1، 8.

751) ویژگیهای راهیان خط امام حبیب اللّه عسگراولادی

رسالت (21، 22، 24، 25، 27 آذر 1369): ص 1، 12، 16.

752) ویژگیهای پیرامون ولایت فقیه محمد کرم ساعدپور

رسالت (26 تیر 1370): ص 11.

753) هر خطری که ولایت فقیه را تهدید کند بزرگترین خطر برای انقلاب اسلامی است

رسالت (7 مرداد 1374): ص 2.

754) هشدار امام به توانگران و طرفداران دروغین ولایت

احمد آذری قمی

رسالت (9 فروردین 1365): ص 1، 10.

755) هشدار رهبر معظم انقلاب درباره سه محور اصلی توطئه های دشمن

همشهری (21 شهریور 1374): ص 1 ـ 2.

756) هشدار رهبری و وظیفه ملی

رسالت (5 آبان 1369): ص 1، 12.

757) هفته وحدت، حول محور وحدت

عزت اللّه دهقان

اطلاعات (11 دی 1361): ص 6.

پیرامون محور اصلی وحدت، یعنی ولی فقیه.

758) هفته ولایت

رسالت (25 مرداد 1366): ص 1، 12.

759) همچون زمان معزز، اصل ولایت فقیه محور حرکت آینده تاریخ ماست

جوانان امروز، ش 189 (14 خرداد 1369): ص 46 ـ 47.

760) همشهری مبلغ کدام اندیشه سیاسی است؟!

محمدکاظم انبارلویی

رسالت (18 تیر 1374): ص 1، 12.

761) هم فقاهت، هم مدیریت

احمد آذری قمی

رسالت (3 مرداد 1368): ص 1، 8.

762) همگام با امام امت در شکستن سنتها

فضل اللّه صلواتی

اطلاعات (14 بهمن 1366): ص 6.

763) همه باید تحت بیرق نایب امام زمان متحد شویم

جمهوری اسلامی (21 اسفند 1363): ص 9.

764) هیچ فردی در ایران به دلیل تفکر و عقیده زندانی نیست

کار و کارگر (2 دی 1372): ص 1 ـ2.

765) یادها و یادآوریها

جانباز، ش 65 (خرداد 1374): ص 4 ـ 5.

766) یازده گفتار در خصوص پانزدهم شعبان

اسداللّه افشار

کار و کارگر (24، 26، 28، دی 1373): ص 2، 12.

                                                                         1      2             

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه  - http://www.hawzah.net


                                                                               صفحه              1      2
پدید آورنده : اسماعیل محمدی کرمانشاهی                              

اشاره:

بخش اول این کتابشناسی در شماره 24 مجله حضور به چاپ رسیده است و اینک بخش تکمیلی آن به نظر خوانندگان گرامی می رسد. خوانندگان عزیز توجه دارند که فهرست کتابشناسی در هر رشته ای به علت تحقیقات روزافزون و وسعت انتشارات مراکز گوناگون همواره در حال توسعه و تکمیل است.

کتب مستقل; فارسی:

220- بحث ولایت فقیه، متون فقهی فارسی، ج 4 و 5 از مجموعه بحث ولایة الفقیه معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات استراتژیک، 1269 ص، تعداد محدودی از این نسخ به صورت کپی تکثیر شده است.

221- تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، محمد رضا اکبری، پیام عترت، 1377، 180 ص، کتابخانه تخصصی دبیرخانه مجلس خبرگان.

222- تحول تاریخی اندیشه ولایت فقیه، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1373 رحلی، 307ص، کتابخانه خبرگان، (تکثیر به صورت زیراکس ومحدود) .

223- تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، نهضت آزادی ایران، رقعی، 156ص (بی تا) . کتابخانه خبرگان.

224- پاسخ به شبهات پیرامون ولایت فقیه، قسمت اول، آیت الله مصباح یزدی معاونت سیاسی تیپ 83 امام جعفر صادق (ع)، رقعی، 16ص، کتابخانه خبرگان.

225- پاسخ به شبهاتی پیرامون ولایت فقیه، علی شیرازی، قم، دارالصادقین 1377، وزیری، 113 ص، کتابخانه خبرگان.

226- پرسش و پاسخ در ارتباط با ولایت فقیه، ح. اسکندریان، انتشارات انصار.

227- پیشینه تاریخی ولایت فقیه، احمد جهان بزرگی، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی 1377، پالتویی، 48ص، کتابخانه خبرگان.

228- جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدرسه عالی شهید مطهری نویسنده: سید محمد تقی شاکری، استاد راهنما: دکتر حسین مهرپور، استاد مشاور: آیت... سید محمد حسن مرعشی، سال تحصیلی 75/74. (ص 28- 144) . کتابخانه خبرگان.

229- حکمت حکومت فقیه، حجت الاسلام والمسلمین حسن ممدوحی، مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان، وزیری، 150ص. کتابخانه خبرگان.

230- حوزه عملکرد ولایت فقیه در تصمیم گیریهای سیاسی، پایان نامه کارشناسی ارشد پیوسته، نویسنده: سید محمد موسوی بیوکی، استاد راهنما: آیت... ابراهیم جناتی، استاد مشاور: دکتر حمید بهرامی احمدی، اسفند1371، 493ص، کتابخانه خبرگان.

231- چهارگفتار در مبانی فقهی و کلامی ولایت فقیه، تالیف: غلامرضا مصباحی مقدم - احد فرامرز قراملکی، غلامحسین الهام و عابدین مومنی، مرکز رسیدگی به امور مساجد رقعی، 105ص، کتابخانه خبرگان.

232- ذکری (4)، محمد جواد ارسطا، مرکز فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، (بی تا) رقعی، 112ص، کتابخانه خبرگان. (شامل مباحث ولایت مطلقه فقیه) .

233- شوون و اختیارات ولایت مطلقه فقیه، هادی توکلی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، 1369. (نرم افزار پایان نامه های کشور)

234- قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره)، بهرام اخوان کاظمی، شرکت چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1377، 253ص. کتابخانه خبرگان.

235- ولایت فقیه، آیت الله محمد هادی معرفت، قم، موسسه فرهنگی انتشاراتی "التمهید" وزیری، 230ص، کتابخانه خبرگان.

236- ولایت فقیه تحلیل صراط المستقیم، سید مهدی نیارئیس، قم موسسه فرهنگی انتشاراتی ائمه، 1376، پالتویی، 63ص، کتابخانه خبرگان.

237- ولایت فقیه، قدرت و نظارت از دیدگاه امام خمینی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، محمد باوی، استاد راهنما: دکتر باقر حشمت زاده، استاد مشاور: داوود فیرحی، بهمن 1376، 196ص.

238- ولایت فقیه - مبانی، ادله و اختیارات، مهدی هادوی تهرانی، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، 1377، رقعی، 148ص، ک خبرگان.

239- ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ع - سیاه پوش، تهران، انتشارات عفیف، وزیری، 48ص، (بی تا)، (ویژه نوجوانان)

240- ولایت فقیه و نظرات برخی از فقهای بزرگ درباره آن، پایان نامه کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران، علی رضا هدایی، استاد راهنما: حسین گوگانی، 1370. نرم افزار پایان نامه های کشور.

241- ولایت فقیه نظریه سیاسی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس، بهرام درولی، استاد راهنما: عباس منوچهری، 1375ش، 243ص (نرم افزار پایان نامه های کشور) .

242- نظام ولایت فقیه و روابط بین الملل پایان نامه کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران، رضیه موسوی فر، استاد راهنما، نجف قلی حبیبی، 1373، 370ص، (نرم افزار پایان نامه های کشور) .

کتب غیر مستقل/ فارسی:

243- اقتصاد اسلامی، آیت الله نوری همدانی، دفنر نشر فرهنگ اسلامی، 1366، رقعی، ج 1، ص (92- 95) و ص (111- 114) . کتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)

244- امانتداری و امانتداران الهی در نهاد ولایت، ع - امیری تنکابنی، ناشر مولف، 1377، رقعی، ص (57- 78)

245-اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی (ره) کاظم قاضی زاده با همکاری سعید ضیایی فر، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1377، وزیری، ص (153- 239)

246- انقلاب اسلامی و ریشه های آن (ماخذ شناسی توصیفی)، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، 1374، وزیری، ص (275- 279) . کتابخانه تاریخ و خبرگان.

247- پرسشها و پاسخها، استاد محمد تقی مصباح یزدی، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1377، رقعی، ص (45- 81) . کتابخانه خبرگان.

248- پژوهشی نو پیرامون انقلاب اسلامی، حمید دهقان، قم، موسسه انتشارات مدین 1377، ص (192- 199) . کتابخانه خبرگان.

249- بحث تفکیک قوا در متون فارسی و عربی/ از سری متون اندیشه اسلامی (8)، ج 2، معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات استراتژیک، 1374، رحلی (770ص) . کتابخانه خبرگان.

250- بحث قانون گذاری در متون فارسی و عربی، از سری: متون اندیشه اسلامی (6)، ج 2، معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات استراتژیک ، شهریور 1374، ص (105- 478)

251- بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت مبتنی برقرارداد اجتماعی و اسلام پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

نویسنده: کاظم جلالی، استاد راهنما: دکتر محمود سریع القلم، استاد مشاور: سید احمد علم الهدی و دکتر کاووس سید امامی، 1372 (آبان)، ص (191- 252) . کتابخانه خبرگان.

252- تازه های اندیشه - خبرگان رهبری، معاونت امور اساتید و معارف اسلامی، 1377 پالتویی، ص (54- 60) مبحث خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه، محمد جواد ارسطا کتابخانه خبرگان.

253- تاثیر عدم اجرای قانون اساسی مشروطه و نقش آن در تحول اندیشه و مواضع روحانیت ایران، از (1320- 1343) پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، نویسنده: محمد کیانوش راد 1374، کتابخانه خبرگان.

254- تاملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی، به اهتمام: موسی نجفی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1375، وزیری، ج 2، ص (369- 446)، مبحث: رسالة فی ولایة الحاکم فقیه - آیة الله العظمی آقا نجفی اصفهانی، ترجمه: دکتر ملیح - السادات فردانی، کتابخانه خبرگان.

255- جمهوریت و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات) سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1377، وزیری، ص (607- 619)، مقاله: جایگاه جمهوریت در نظام حکومتی ولایت فقیه، جاوید روستایی کتابخانه خبرگان.

256- حاکمیت دینی، نبی الله ابراهیم زاده آملی، اداره آموزشهای عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، 1377ش، وزیری، ص (95- 195) . کتابخانه خبرگان.

257- حقوق اساسی، دکتر شمس الدین عاملی، تهران، مشکوة، 1374، وزیری ص (138- 151) . کتابخانه دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.

258- حکمت و حکومت، مهدی حائری تهرانی، رقعی، ص (177- 120) .

259- حکومت اسلامی، علی عطایی، نشر خرم، 1377، رقعی، ص (153- 172)، کتابخانه خبرگان.

260- خطوط کلی اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره) مرکز تحقیقات استراتژیک پاییز 1373، رحلی، ج 1، ص (211- 319) و (407- 419) . کتابخانه خبرگان (کتاب به تعداد محدود تکثیر شده است) .

261- سیمای حکومت اسلامی در مطبوعات (مجموعه 10جلدی) دبیرخانه مجلس خبرگان، نسخه فتوکپی شده (از بهار 75 تا تابستان 77) .

262- دین و دولت، علی ربانی گلپایگانی، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، 1377 ص (122- 170) . کتابخانه خبرگان.

263- دین و سیاست از دیدگاه امام خمینی، ص (71- 346) .

264- ره توشه راهیان نور، ویژه بوستان ولایت، سطح جوانان، تابستان 1377 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم، وزیری، ص (323- 361) .

مبحث: جوان و ضرورت شناخت ولایت فقیه، کتابخانه عمومی دفتر تبلیغات اسلامی.

265- سیمای اندیشه اسلامی در مجلات ایران، معاونت اندیشه اسلامی مرکز - تحقیقات استراتژیک، قم، 1372، ص (از 58 تا 71) ص (61- 65) . کتاب در تعداد محدودی به صورت فتوکپی تکثیر شده است. کتابخانه خبرگان.

266- طرحی نو در تدریس عقاید اسلامی، حجج اسلام امامی و آشتیانی، سازمان تبلیغات اسلامی 1366، وزیری، ص (321- 333) .

267- فقه سیاسی اسلام، ابوالفضل شکوری، 1361، وزیری، ص (256- 266) .

268- فلسفه آزادی از دیدگاه اسلام، محمد علی نعمت اللهی، پایان نامه کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه امام صادق (ع)، استاد راهنما: دکتر احمد بهشتی، استاد مشاور: آیت الله سید حسن مصطفوی تیر ماه 1373، ص (145- 158)، مبحث: فلسفه سیاسی اسلام، کتابخانه خبرگان.

269- فلسفه سیاست، از سری: سلسله دروس اندیشه های بنیادین اسلام، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1377، وزیری، ص (165- 224)، کتابخانه خبرگان.

270- فلسفه سیاسی فارابی، محمد منصور نژاد، پایان نامه کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران، استاد راهنما: مصطفی محقق داماد، 1374.

(نرم افزار پایان نامه های کشور)

271- قدرت سیاسی در حقوق اساسی ایران، محمد جواد ارسطا، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر گرجی، استادان مشاور: دکتر قاضی و دکتر سالار نصری، 1373 ش، ص (77- 170) و (325- 414)، مرکز تحقیقات استراتژیک، ضمنا این پایان نامه تحت عنوان "مهار قدرت سیاسی در حقوق اساسی ایران و اسلام" نیز تکثیر شده که دارای اندکی تغییرات می باشد، کتابخانه دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و خبرگان.

272- گزیده انقلاب اسلامی و ریشه های آن، عباسعلی عمید زنجانی، تهران کتاب طوبی، 1374 ه. ش، وزیری، ص (62- 66) . کتابخانه تخصصی تاریخ

273- مباحث نظری حکومت اسلامی در مطبوعات ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک 1373، ج/مهر74- (به صورت فتوکپی شده در تعداد محدودی تکثیر شده است) . ک خبرگان تعداد مجلات (3) .

274- مباحث نظری حکومت اسلامی ولایت در مطبوعات، مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان، مجموعه 5 جلدی از سال (1358 تا 1374) .

275- مبانی فلسفی دولت یا بررسی نظری و ساختاری نهادهای جمهوری اسلامی ایران پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، نویسنده: مصطفی مصلح زاده، استاد راهنما: دکتر احمد نقیب زاده، استاد مشاور: دکتر منوچهر محمدی، بهمن 1370، ص (125- 130) .ک خبرگان.

276- مبانی مشروعیت نظام سیاسی در اسلام، محمد رضا مرندی، تهران، موسسه انتشاراتی عطا، 1376، وزیری، ص (90- 198) شامل مباحث حاکم اسلامی از دیدگاه اهل سنت و شیعه، ک خبرگان.

277- مرونت در اسلام، میر مختار میر شفیعی لنگری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام، استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین محمد علی تسخیری، استاد مشاور: حجت الاسلام والمسلمین حسن مصطفوی، مهر 1369، ص (149- 174) نرم افزار پایان نامه های کشور، ک خبرگان.

278- مقالات حقوقی، دکتر ابوالقاسم گرجی، انتشارات دانشگاه تهران، 1369، ج 2، ص (294- 299)، کتابخانه دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.

279- مقایسه نظام دموکراتیک و نظام ولایت فقیه از دیدگاه فطرت انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد از دانشگاه امام صادق علیه السلام، نویسنده: محمد صادق حسینی کجانی، 1374، ص (105- 169) (نرم افزار پایان نامه های کشور) استاد راهنما: احمد علم الهدی، استاد مشاور: دکتر سید اکبر احمدی و کتابخانه خبرگان.

280- نظریه های دولت در فقه شیعه، محسن کدیور، تهران، نشر نی، رقعی (در صفحات مختلف)، کتابخانه خبرگان.

281- نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران، نویسنده: حسین حسین نژاد، استاد راهنما: عباسعلی عمید زنجانی، 1375، نرم افزار پایان نامه های کشور.

کتب عربی/ مستقل:

282- بحث ولایت فقیه از شیخ صدوق تا سید محمد مجاهد، معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات استراتژیک، 338ص. (تعداد محدودی به صورت فتوکپی تکثیر شده) .

283- بحث ولایت فقیه - مجموعه متون فقهی عربی از محقق نراقی تا امروز، معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات استراتژیک، پاییز 1373.

ج 1، 784 ص

ج 2، 830 ص

(در نسخه های محدود به صورت کپی تکثیر شده است) .

284- بحث ولایت فقیه در متون فقهی، معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات استراتژیک، زمستان 1374، رحلی 518ص

(در نسخه های محدود به صورت کپی تکثیر شده است) .

285- ثلاث رسائل ولایة الفقیه (العوائد والفوائد دروس الاعلام و نقدها) العلا مدالمحقق آیة الله المجاهد الشهید السعید السید مصطفی الخمینی موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، وزیری، 154ص، کتابخانه خبرگان.

کتب عربی/ غیر مستقل:

286- ادارة العمل الاسلامی - الادارة التی لاتعرف الهزیمه، عباس نورالدین، دارالمداد، بیروت 1995 م، وزیری، ص (78- 85) .

287- الاسس السیاسیة، المذهب الواقعی، الشیخ الرکابی، مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی، 1370 ش، وزیری ص (274- 325) و (341- 344) . کتابخانه دفتر همکاری حوزه و دانشگاه .

288- تطور الفکر السیاس من الشوری الی ولایة الفقیه، احمد الکاتب، 1997 م، رحلی، ص (277- 447)، کتابخانه خبرگان (نسخه فتوکپی شده) .

289- دراسات و بحوث فی التاریخ و الاسلام، العلامه المحقق السید جعفر مرتضی العاملی، مرکز جواد، ج 4، ص (9- 31)، کتابخانه خبرگان.

290- دراسة عن الفرق فی تاریخ المسلمین الخوارج و الشیعه، د. احمد محمد احمد جلی مرکز الملک فیصل للبحوث والدراسات الاسلامیه، الریاض، 1408 ق، وزیری ، ص (211- 216) . کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران.

291- الشیعه الامامیه والاثنی عشریه فی میزان الاسلام، ربیع بن محمد السعودی مکتبة ابن تیمیه، القاهره و مکتبة العلم، جده، 1414 ق، وزیری ص (205- 208)، کتابخانه تخصصی تاریخ.

292- الشیعه والتصحیح (مع الدکتور موسی الموسوی فی کتابه الشیعه و التصحیح) تالیف: الدکتور علاء الدین السید امیر محمد القزوینی، الغدیر، بیروت، 1415ق، ص (208- 3 22)، کتابخانه تخصصی تاریخ.

293- الفقهاء حکام علی الملوک (علماء ایران من العهد الصفوی الی العهد البهلوی) سعد الانصاری، دارالهدی، 1406 ق، وزیری، ص (407- 415) و ص (441- 446)، کتابخانه دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.

294- فی النظام السیاسی للدولة الاسلامیه، د. محمد سلیم العوا، دارالشروق القاهره - بیروت، 1410 ق، وزیری، ص (274- 287)، ک خبرگان.

295- نظام الحکم والاداره فی الاسلام، الشیخ محمد مهدی شمس الدین، قم، دارالثقافه، 1411 ه . ق، وزیری، ص (416- 420)، کتابخانه خبرگان. 

                                                                                        1      2    


منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه  -  http://www.hawzah.net


                                                                                       صفحه         1    2پدید آورنده : اسماعیل محمدی کرمانشاهی                                      
بسم الله الرحمن الرحیم                                                           

با توجه به اینکه امروز، یکی از مباحث مورد بحث در بین اندیشمندان حوزه و دانشگاه و ایرانیان خارج از کشور درباره ولایت فقیه است و طلاب و دانشجویان بیش از گذشته ترجیح می دهند در این زمینه تحقیق و مطالعه داشته باشند و جواب سؤالات منطقی و عالمانه خویش را بیابند، کتابشناسی ولایت فقیه تهیه و تنظیم گردید. امید است این کتابشناسی مطلوب محققان و اندیشوران قرار گیرد و عذر ما را در نواقص آن بپذیرند.

در موضوع ولایت فقیه پس از انقلاب اسلامی کتابنامه هایی تنظیم گردیده، قبل از معرفی کتابها به بررسی اجمالی کتابشناسیهای موجود در این زمینه می پردازیم.

1- "کتابشناسی هادی"، این کتابشناسی که از سوی پژوهشکده باقرالعلوم (ع) سازمان تبلیغات اسلامی به صورت نرم افزار رایانه ای تهیه شده، شامل تعداد زیادی از موضوعات از جمله ولایت فقیه است، که دامنه آن شامل کتب و مجلات فارسی است و کتب عربی را در برنمی گیرد و از جهتی تمامی کتب فارسی در این برنامه موجود نیست. چون در برخی موارد اطلاعات کامل نیست مثلا مولفین که چند نفر بوده اند نام آنها ذکر نشده، لذا این کتابشناسی کاری ناتمام است. در این برنامه پنجاه کتاب درباره ولایت فقیه معرفی شده است که ما در این مقاله از این کتابشناسی بهره برده ایم و برای آن رمز اختصاری "پ" پژوهشکده را برگزیده ایم. در ضمن این مرکز جزوه ای با عنوان "راهنمای پژوهش ولایت فقیه" منتشر نموده است.

2- "کتابشناسی ملی"، این کتابشناسی نیز به صورت نرم افزار رایانه ای توسط کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه گردیده و موضوع ولایت فقیه در ضمن موضوعات دیگر درج گردیده و از آن جهت که شامل نشریات نمی شود از کتابشناسی " هادی" ناقص تر است و از آن جهت که برخی کتب عربی را ذکر کرده کاملتر از آن می باشد و از آن جهت که در برگیرنده همه کتب منتشره نیست ناقص بودن این برنامه نیز طبیعی است. ما در این مقاله برای این کتابشناسی رمز اختصاری "ملی" را قرار داده ایم.

3- موسوعه مصادر النظام الاسلامی، تالیف آقای عبدالجبار الرفاعی، این موسوعه از جهت اختصاص به کتب عربی و شامل نبودن کتابهای فارسی کامل نیست، همچنین همه کتب عربی معرفی نشده و از جهتی موضوع اختصاصی کتاب شناسی ولایت فقیه نیست. بنابراین، ناقص بودن این مجموعه نیز طبیعی به نظر می رسد. البته این مجموعه در نوع خود پر ارزش و مهم است.

ما در این مقاله از این موسوعه با علامت "موسوعة المصادر" یاد کرده ایم .

4- "کتابشناسی توصیفی ولایت فقیه"، تهیه و تنظیم: مرکز تحقیقات استراتژیک. وجه تمایز این کتابنامه با سه مورد سابق یکی در توصیفی بودن آن است و دیگری اختصاص آن به موضوع ولایت فقیه است در صورتی که در سه مورد سابق ولایت فقیه در ضمن دیگر موضوعات معرفی شده بود. ما در این مقاله از این کتابشناسی با عنوان " استراتژیک" یاد کرده ایم.

5- "کتابشناسی اجمالی حکومت اسلامی"، کاظم استادی منتشره در دهمین کنفرانس وحدت اسلامی. این کتابشناسی شامل تعدادی از کتب درباره حکومت اسلامی و برخی از کتب مربوط به ولایت فقیه است و همانند کتابشناسیهای ذکر شده کامل نیست و نیاز به تکمیل دارد. ما در این مقاله از این کتاب با عنوان "وحدت" یاد نموده ایم.

6- مقاله حسین واثقی با عنوان "کتابنامه ولایت فقیه" منتشره در مجله مشکوة سال 1368، ش 24-23، ص 332- 305 است، این کتابشناسی نیز کامل نیست خاصه اینکه از آن تاریخ به بعد کتب زیادی در زمینه ولایت فقیه تالیف و منتشر شده است.

ویژگیهای مقاله حاضر در اینست که شامل کتابهای فارسی و عربی است و همچنین تعداد کتابهای معرفی شده در آن بیشتر از همه کتابشناسیهای سابق است، زیرا عناوین معرفی شده در آن کتابشناسیها کمتر از 100 عنوان کتاب است در حالی که در این کتابنامه بیش از 200 کتاب معرفی شده است.

لازم به یادآوری است که این مقاله شامل مقالات ولایت فقیه منتشره در مجلات و روزنامه ها نمی باشد و به معرفی کتابها در موضوع ولایت فقیه اختصاص دارد.

شیوه تنظیم این کتابنامه عبارت است از:

الف) کتب مستقل به زبان فارسی

ب) کتب مستقل به زبان عربی.

ج) کتابهایی که بخشی از مباحث آنها اختصاص به ولایت فقیه دارد و آن نیز در دو بخش به زبان فارسی و عربی تفکیک شده اند. در پایان مراتب تشکر خود را از مسؤول محترم مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان به جهت استفاده از کتابخانه تخصصی دبیرخانه ابراز می دارم.

الف: کتب مستقل به زبان فارسی

کتابهایی که اختصاصا در موضوع ولایت فقیه به زبان فارسی منتشر شده اند:

1- ولایت فقیه، امام خمینی، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره) ، تهران، 1374 ه. ش، وزیری، 160ص.

قابل ذکر است که این کتاب قبل از این با عناوین "حکومت اسلامی" و "نامه ای از امام موسوی کاشف الغطاء" منتشر شده، و همچنین با عنوان "الحکومة الاسلامیه" به عربی ترجمه شده است.

2- ولایت فقیه، جعفر کریمی، اداره آموزشهای عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1373 ه. ش، وزیری، 120 ص.

3- ولایت فقیه، محی الدین حائری شیرازی، 1360ه. ش، رقعی، 154 ص.

4- ولایت فقیه، آیت الله یوسف صانعی، بنیاد قرآن، 1361 ه. ش، وزیری، 248 ص.

این کتاب تحت عنوان "الولایه" به عربی ترجمه شده است.

5- ولایت فقیه، آیت الله خزعلی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه 2، بخش فرهنگی، رقعی.

6- ولایت فقیه، شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد، حزب جمهوری اسلامی مشهد، 1360 ه. ش، رقعی.

7- ولایت فقیه، سید محمد هاشم دستغیب، کانون تربیت شیراز، 1363 ه. ش، رقعی.

8 - ولایت فقیه، عبدالمحمد حسنی، مرکز مطالعات و تحقیقات نمایندگی ولی فقیه در جهاد سازندگی، 1376 ه. ش ، وزیری، 239ص.

9- ولایت فقیه، حسین نژاد، نشر روزبه.

10- ولایت فقیه، حکومت خدا بر مردم، واحد فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، 1362 ه. ش، عزت الله دهقان، وزیری، 75ص.

11- ولایت فقیه، درس خارج مکاسب حضرت آیت الله حاج سید ابوالفضل موسوی تبریزی، تنظیم و نگارش; احمد فرزانه، انتشارات حر، 1376 ه. ش، رقعی، 144ص.

12- ولایت فقیه از دیدگاهها، حضرات آیات: طاهری خرم آبادی، شهید آیت الله دستغیب، آیت الله خزعلی و شهید آیت الله اشرفی اصفهانی، نشر والعصر، رقعی، 111ص.

13- ولایت فقیه از دیدگاه فقهاء و مراجع، علی عطایی، 1364 ه. ش، رقعی، 120ص.

14- ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، احمد آذری قمی، قم، دارالعلم، 1372 ه. ش، وزیری، 120ص.

15- ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، احمد آذری قمی، قم، دارالعلم، 1371ه. ش، وزیری، 272ص.

16- ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاء، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تهران، 1360 ه. ش، رقعی، 79ص. (نام مولف ذکر نشده) .

17- ولایت فقیه حافظ عزت و ناظم حرکتهای جامعه، واحد آموزش ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رقعی، 20ص، تاریخ و نام مولف ندارد.

18- ولایت فقیه حکومت صالحان، صالحی نجف آبادی، نشر رسا، 1363ه. ش، وزیری، 305ص.

19- ولایت فقیه به زبان ساده سید محمد شفیعی، 1360 ه. ش، [پ].

20- ولایت فقیه در حکومت اسلام، علامه سید محمد حسینی تهرانی، گردآوری:

محسن سعیدیان - محمد حسین راجی، انتشارات علامه طباطبایی.

مشهد مقدس، 1414ه. ق، وزیری.

جلد اول: 289ص.

جلد دوم: 264 ص.

جلد سوم: 285 ص.

جلد چهارم: 253 ص.

21- ولایت فقیه رهبری در اسلام، آیت الله عبدالله جوادی آملی، نشر رجاء، 1367ه. ش، رقعی، 189 ص.

22- ولایت فقیه زیربنای حکومت اسلامی، (حضرات آیات: مشکینی، جوادی آملی، صانعی، موسوی اردبیلی، فلسفی و آقای میرحسین موسوی) .

دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه، 1368ه. ش، وزیری، 278ص.

23- ولایت فقیه و حاکمیت ملت، سید حسن طاهری خرم آبادی، دفتر انتشارات اسلامی قم، 1362 ه. ش، رقعی، 120ص.

این کتاب تحت عنوان "ولایة الفقیه و حکم الشعب " به عربی ترجمه گردیده.

24- ولایت فقیه و دمکراسی، مسعود اسداللهی - قهرمان طاهری، سازمان تبلیغات اسلامی، 1373ه. ش، رقعی، 182ص.

25- ولایت فقیه و دمکراسی ارشاد شده، علی ابوالحسنی منذر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهر ری، 1359 ه. ش.

26- ولایت فقیه و وجود قدر متیقن در مدیریتهای جامعه، علی فایضی، 1370 ه. ش.

27- بررسی بعضی از سئوالات ولایت فقیه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران، 1362 ه. ش ، رقعی، 41 ص، [ملی].

28- پیرامون ولایت فقیه، خط حاکم بر سپاه، دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جیبی، 117ص. (نام مولف و تاریخ ذکر نشده) .

29- تاملی در معنای ولایت فقیه از نظرگاه اسلام، جهانشاه ناصر، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 1362 ه. ش، رقعی، 146ص.

30- تحقیقی پیرامون ولایت فقیه، حبیب الله طاهری (مازندرانی) ، دفتر انتشارات اسلامی، 1368 ه. ش، وزیری، 336 ص.

31- جریان ضد ولایت فقیه، حسین جناتی، نشر روح، 1365 ه. ش، رقعی.

32- حدود ولایت حاکم اسلامی، ترجمه مبحث ولایت الفقیه کتاب عوائد الایام ملا احمد نراقی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1365 ه. ش، وزیری، 151 ص.

33- خطها در برابر ولایت فقیه، حزب جمهوری اسلامی مشهد، 1359 ه. ش 34- خلافت یا ولایت فقیه از نظر مذاهب اسلام، عبدالکریم بی آزار شیرازی، 1376ه. ش، [وحدت].

35- درسهایی پیرامون ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت، محمد یزدی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 1362 ه. ش، رقعی.

36- دمکراسی در نظام ولایت فقیه، مصطفی کواکبیان، سازمان تبلیغات اسلامی، 1370 ه. ش، وزیری، 200 ص.

37- راهنمای پژوهش ولایت فقیه، مرکز اطلاع رسانی پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام، رقعی، 32ص.

38- راهی بسوی حاکمیت ولایت فقیه، سید جعفر فاضلی بلخابی، 1361ه. ش.

39- شوون فقیه، مرحوم ملا احمد نراقی، ترجمه; دکتر سید جمال موسوی، بنیاد اسلامی بعثت، تهران، 1373 ه. ش، رقعی، 130ص.

40- شوون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه، کتاب البیع حضرت امام خمینی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران 1365 ه. ش، وزیری، 144ص.

41- شیخ اعظم انصاری و مساله ولایت فقیه، شیخ احمد آذری قمی، کنگره شیخ انصاری، 1373 ه. ش، [پ].

42- شیخ انصاری و مساله ولایت فقیه، محمد حسن فاضل گلپایگانی، کنگره شیخ انصاری، 1373 ه. ش، [پ].

43- قوانین مرتبط با ولایت فقیه و مقام معظم رهبری، فرماندهی کل قوا در قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از اسفند 58 تا 75، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، رقعی.

44- کتابشناسی توصیفی ولایت فقیه، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1372 ه. ش، رحلی.

45- مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه فارسی دراسات فی ولایت الفقیه آیة الله شیخ حسینعلی منتظری، ترجمه; محمود صلواتی، وزیری، ج 1، ص 397، ج 2، ص 422، ج 3، ص 637، ج 4، ص 400 ترجمه ابوالفضل شکوری ج 5، ص 447.

46- مجلس شورای اسلامی وتصویب احکام ثانویه بر اساس ولایت فقیه، سید علی شفیعی، رقعی، 48ص.

47- مجموعه سخنرانیهای پیرامون ولایت فقیه (حضرات آیات: جنتی، جوادی آملی، خزعلی، صانعی، طاهری، محفوظی و یزدی) دفتر انتشارات اسلامی، 1363 ه. ش.

48- ولایت مطلقه فقیه، حسنعلی نجابت، 1371 ه. ش، رقعی.

49- نظام ولایت فقیه یا زیربنای حکومت اسلامی، آیت الله سید علی شفیعی، مؤسسه فرهنگی آیات، 1376 ه. ش، رقعی، 155ص.

50- نگرشی بر ولایت فقیه یا شکل سیاسی اداره جامعه، کمیته فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان مشهد، رقعی، 68ص. (نام مولف و تاریخ نشر ذکر نشده) .

51- منشور ولایت فقیه، روزنامه آموزشی و پژوهشی فیضیه، رقعی، 240ص. (نام مولف و تاریخ نشر ندارد) .

52 - نگرشی بر اصل ولایت فقیه، سید محمد خاتمی، (این کتاب در مجموعه کارنامه مجلس شورای اسلامی که مربوط به آشنایی با نمایندگان دوره اول مجلس بوده در ضمن تالیفات حجت الاسلام والمسلمین خاتمی ذکر شده بود) .

ب. کتب مستقل / عربی

کتابهایی که به زبان عربی اختصاصا در موضوع ولایت فقیه منتشر شده است:

53- الارشاد الی ولایة الفقیه، آیة الله سید یوسف المدنی، مطبعة العلمیه، قم، 1406 ه. ق، وزیری، 288 ص.

54- دراسة مستوعبة عن مساله ولایة الفقیه ابعادها و حدودها، محمد هادی معرفة معهد الشهید مطهری، رقعی، 242ص.

55 - دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه آیت الله شیخ حسینعلی منتظری، قم، دارالفکر، 1411 ه. ق، وزیری .

جلد اول: 620 ص.

جلد دوم: 833 ص.

جلد سوم: 507 ص.

جلد چهارم: 559 ص.

(کتاب مذکور تحت عنوان مبانی حکومت اسلامی در 5 جلد به فارسی ترجمه شده است) .

56 - مسالة ولایة الفقیه فی کلام الشیخ الانصاری، طاهری خرم آبادی، موتمر الذکری المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری، قم، 1415 ه. ق، [موسوعة المصادر].

57- نظریة ولایة الفقیه، حیدر آل حیدر، دارالسروش، 1403 ه. ق، [موسوعة المصادر].

58- نقد ولایة الفقیه، محمد مال الله، دارالصحوة الاسلامیه، 1409 ه. ق، وزیری.

59- الولایه، (ترجمه فارسی کتاب ولایت فقیه آیة الله یوسف صانعی) ، مترجم: علی هاشمی، دارالروضه، بیروت، 1414ه. ق.

60- ولایة الامر فی عصر الغیبه، آیة الله السید کاظم الحسینی الحائری، مجمع الفکر الاسلامی، 1414 ه. ق.

61- ولایة الفقیه، شیخ محمد علی التسخیری، 1401 ه. ق.

62- ولایة الفقیه، میرزا ابوالمعالی بن محمد ابراهیم الکلباسی الاصفهانی، [موسوعة المصادر]، فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، شماره 6990، [موسوعة المصادر].

63- ولایة الفقیه، ع - نجف، طهران، مکتب الاعلامی لجماعة العلماء المجاهدین فی العراق [المصادر].

64- ولایة الفقیه، الشوری و ولایة الفقیه، حیدر آل حیدر، مجمع الفکر الاسلامی، 1409 ه. ق، وزیری، 189 ص.

65- ولایة الفقیه عند اهل السنه، محمد علی التسخیری، الموتمر العالمی للامام الرضا علیه السلام مشهد، 1405 ه. ق، [موسوعة المصادر].

66- ولایة الفقیه فی صحیحة عمربن حنظله و غیرها، جعفر مرتضی عاملی، 1403 ه. ق، وزیری، 94ص.

67- ولایة الفقیه فی مدرسه شیخنا الانصاری، ناصر مکارم شیرازی، موتمر الذکری المئویة الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری، قم، 1415 ه. ق [موسوعة المصادر].

68 - ولایة الفقیه و حکم الشعب، السید حسن طاهری خرم آبادی، مترجم: ناظم شیروانی 1405 ه. ق (این کتاب ترجمه عربی کتاب ولایت فقیه و حاکمیت ملت است) .

ج. کتب فارسی غیر مستقل

69 - اصول عقاید، محسن قرائتی، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1373 ه. ق، وزیری، صفحات (357-351) .

70- اندیشه های سیاسی آیت الله سید محمد باقر صدر، صدرالدین قپانچی ترجمه; شریعتمدار.

71- اندیشه های سیاسی شیخ انصاری، محسن مهاجر، کنگره شیخ انصاری، 1373 ه. ش، [پ].

72- انقلاب یا بعثت جدید، هاشمی رفسنجانی، نشر یاسر، [پ].

73- با انقلاب و حکومت دادگستر جهانی، محمد علی شمشیری میلانی، 1361 ه. ش، [پ].

74- بنیان حکومت در اسلام، سید کاظم حائری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1364 ه. ش، ص (235-149) .

(این کتاب ترجمه کتاب "اساس الحکومة الاسلامیه" است) .

75- تفسیر سوره: حدید، صف، تغابن و رساله ای در ولایت، حسن فرید گلپایگانی، برهان تهران، 1364 ه. ش، [ملی].

76- جلوه های سیاست اسلامی با الهام از اندیشه های سیاسی الهی امام خمینی، محمد محلوجی، تهران، 1372 ه. ش، ص (83-77) .

77- جلوه های فقاهت و ولایت، مهدی کامران، تهران، 1365 ه. ش، [ملی].

78- حاکمیت در اسلام، محمد موسوی خلخالی، آفاق، 1361 ه. ش.

79- حاکمیت مستضعفین بر زمین در پرتو ولایت، حسین نژاد، روزبه، [پ].

80 - حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج 2، سید جلال الدین مدنی، [استراتژیک].

81 - حکمت سیاسی یا سیاست حکیمانه در اسلام، قادر فاضلی، 1374 ه. ش [ملی].

82 - حکومت اسلامی و ولایت فقیه، اداره سیاسی ایدئولوژیک ارتش جمهوری اسلامی ایران، رقعی، 100 ص، نام مولف ندارد.

83 - حکومت اسلامی و ولایت فقیه، اداره کل آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش، 1361 ه. ش، رقعی، 89ص، نام مولف ندارد.

84 - حکومت اسلامی و ولایت فقیه، آیت الله محمد تقی مصباح. سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1369 ه. ش، رقعی، 166ص.

85 - حکومت الهی، ولایت و زعامت، سید مصطفی آیت اللهی، شیراز، 1361 ه. ش، [پ].

86 - حکومت در اسلام، مقالات چهارمین کنفرانس اندیشه اسلامی، مقاله علی ارشاد نجفی، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1364 ه. ق، ص (455-441) .

87 - حکومت ونظام سیاسی اسلام از نظر شیخ، سید عباس حسینی قائم مقامی کنگره شیخ انصاری، 1373 ه. ش، [پ].

88 - خطوط اصلی رهبری در اسلام، محمد تقی عبدوس، 1371 ه. ش.

89 - در انتظار امام (ع) حیات و غیبت، ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی، عبدالهادی فضلی، ترجمه; دکتر حبیب روحانی، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1372 ه. ش.

90- دمکراسی از دیدگاه اسلام، محمد حسن مومن، دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی، 1358 ه. ش، [پ].

91- کتاب شناسی اجمالی حکومت اسلامی، کاظم استادی، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، 1376 ه. ش، دهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، رحلی.

92- رژیم احزاب سیاسی یا دموکراسی مستقیم در نظام ولایت فقیه، جهانگیر محمودی نژادیان قم، 1369 ه. ش، وزیری، ص 40.

93- رسالت علم و مسوولیت عالمان، محمد تقی رهبر، تهران، امیرکبیر، 1362، ه. ش، [ملی].

94- رهبری پرچمدار مبارزه با کفر و استکبار (رهبری و جنگ و صلح) ، احمد آذری قمی، قم، دارالعلم، 1373 ه. ش ، وزیری، ص (114-63) .

95- رهبری در اسلام، محمدی ری شهری، دارالحدیث، 1375 ه. ش، وزیری، 526ص.

96- رهبری در تشیع، روح الله حسینیان، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1371 ه. ش، رقعی، ص (234-177) .

97- ره توشه راهیان نور، ویژه ماه مبارک رمضان 1418 ه. ق/ 1376 ه. ش، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، متون طرح هجرت/16 تحت عناوین:

1- نسخ ولایت فقیه، آیت الله جوادی آملی، ص (301 - 296) .

2- ولایت فقیه، آیت الله صافی گلپایگانی، ص (312 - 303) .

98- زمینه های صدور فتاوی اخیر حضرت امام، مهدی نصیری، [استراتژیک].

99- سخن آفتاب، سازمان تبلیغات اسلامی، 1373 ه. ش، [ملی].

100- سیاست از دیدگاه اسلام، سید محمد شیرازی، ترجمه سید محمد فالی، قم، 1409 ه. ق ، جلد دوم، ص (318-306) .

101- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بیژن ایزدی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1371 ه. ش، [وحدت].

102- سیری در کشف الاسرار و حکومت اسلامی، سید احمد خمینی، انتشارات سعید، تهران.

103- شورایی اسلامی، رجبعلی مظلومی، نشر آفاق، تهران، 1363 ه. ش، ص (280-270) .

104- شورا در اسلام، محمد ملکی، نهضت زنان مسلمان، تهران، 1359 ه. ش، ص (135-121) .

105- عروج آزادی در ولایت فقیه، سید علی موسوی، سروش، 1361 ه. ش، رقعی، ص (144-131) .

106- علم و ایمان، ج 3، نشرالغدیر، 1359 ه. ش، [پ].

107- فرهنگ واژه های انقلاب اسلامی ایران، جلال الدین فارسی، بنیاد فرهنگی امام رضا علیه السلام، تهران، 1376 ه. ش، وزیری، ص (808 - 792) .

108- فقه سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی، امیرکبیر، 1366 ه. ش، وزیری، جلد اول، ص (276-254) و جلد دوم، تمام کتاب.

109- فقه سیاسی شیخ انصاری، محمد حسن قانی، کنگره شیخ انصاری، 1373 ه. ش، [پ].

110- کشف الاسرار، امام خمینی، رقعی.

111- مبانی اندیشه اسلامی (اصول عقاید) ، واحد آموزش عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزیری، ص (230- 225) نام مولف ندارد.

112- مبانی حکومت اسلامی، استاد جعفر سبحانی، نگارش; جعفر خوشنویس ترجمه; داود الهامی، قم، 1370 ه. ش، جلد اول، وزیری، ص (205-194) .

113- مبانی فکری حکومت و رهبری در اسلام، قدرت الله توسلی فازفانی، قم، 1369 ه. ش، رقعی.

114- مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید، مقاله شماره 64، کنگره هزاره شیخ مفید، 1372 ه. ش، [پ].

115- مدینه فاضله در اسلام، علی تهرانی، حکمت، 1354ه. ش، [پ].

116- مرجعیت و رهبری "تفکیک یا وحدت" حمید انصاری، مؤسسه چاپ و نشر عروج 1374ه. ش، رقعی، 149ص.

117- مرجعیت و ولایت از دیدگاه علامه لاکانی، مجتبی وهابی، مرکز فرهنگی و هنری ایحا، رقعی، 86ص.

118- معارف اسلامی، ج 2، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی، [پ].

119- معیارهای شناخت امام، احمد کنعانی، تهران، 1362 ه. ش.

120- مقام رهبری در فقه اسلامی، عبدالکریم بی آزار شیرازی، بعثت، تهران 1369 ه. ش، (با استفاده از کتاب البیع امام خمینی (ره » ، [استراتژیک].

121- مکتبها و فرقه های اسلامی در سده های میانه، ویلفرد ماد لونگ; ترجمه: جواد قاسمی، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، 1375 ه. ش، ص (195-182) .

122- مواضع ما در ولایت و رهبری، شهید دکتر محمد جواد باهنر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1373 ه. ش، رقعی، 131ص.

123- ولایت فقیه زیربنای فکری مشروطه مشروعه (سیری در افکار و مبارزات سید عبدالحسین لاری) سید محمد تقی آیت اللهی، امیرکبیر، تهران، 1363 ه. ش، وزیری.

124- ولایت و رهبری از دیدگاه علم و دین، غلامحسین رحیمی اصفهانی، انتشارات عسگریه تفرش، 1374 ه. ش، رقعی.

125- نظام حکومت در اسلام، سید محمد صادق روحانی، رقعی، ص (84-34) .

126- نظام حکومتی و اداری در اسلام، باقر شریف القرشی، ترجمه; عباسعلی سلطانی بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، 1369 ه. ش، ص (347-237) .

127- نظام حکومت و مدیریت در اسلام، آیت الله محمد مهدی شمس الدین، ترجمه; سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی، دانشگاه تهران، ص (493-383) .

128- نظام رهبری در اسلام، سید محمود حسنی طباطبایی بروجردی، دارالنشر قم، 1370ه. ش، وزیری، 259 ص.

129- نظام رهبری در اسلام، جواد صاحبی، انتشارات یاسر، 1361 ه. ش، رقعی، 64 ص.

130- نظام رهبری و آیین رهروی در اسلام، عزت الله دهقان، سازمان تبلیغات اسلامی 1370 ه. ش، رقعی.

131- نقدی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام ولایت فقیه، پرویز دستمالچی، آلمان، برلین، 1995 م/ 1373 ه. ش، [ملی].

132- نقش روحانیت در اسلام و اجتماع، سید علی مقدم قوچانی، انتشارات مسجد علوی، 1358 ه. ش.

133- نگاهی به مساله ولایت، هادی روحانی، توحید امیرکلا، 1369 ه. ش، [ملی].

134- نگرش بر موضعگیریها بعد از رحلت امام، جناتی شاهرودی، 1370 ه. ش، [ملی].

د: کتب عربی / غیر مستقل

135- آراء فی المرجعیة الشیعیه، عبدالحسین الشهیدی الصالحی، دارالروضه، بیروت، 1415 ه. ق، ص (571- 561) .

136- الاجتهاد و التقلید وسلطات الفقیه و صلاحیاته، الشیخ محمد مهدی الاصفی مرکز الغریر للدراسات الاسلامیه، قم، 1416 ه. ق، ص (204- 112) .

137- الاجتهاد و التقلید و شوون الفقیه، محمد مهدی الاصفی، نشر توحید، 1410 ه. ق، رقعی، 99ص.

138- ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، ج 3، جواد تبریزی، اسماعیلیان، قم، 1411 ه. ق، ص (44 - 17) ، [استراتژیک].

139- الاسلام و الحکم، احمد زکی تفاحه، دارالتعارف، بیروت، ص (65-53) .

140- اطروحه المرجعیة الصالحه، سید محمد باقر صدر، تهران، [استراتژیک].

141- الامامة حتی ولایة الفقیه، عبدالحسین محمد علی بقال، الارشاد الاسلامی، 1360 ه. ش، [ملی].

142- الامامه و قیادة المجتمع، آیة الله السید کاظم الحائری، مکتب آیة الله السید کاظم الحائری، قم، 1416ه. ق (ص 214- 205) .

143- انسجام بین ولایة الفقیه و احترام آراء الشعب، ناصر مکارم شیرازی، طهران، الموتمر الثالث للفکر الاسلامی، 1405 ه. ق، [موسوعة المصادر].

144- انوار الفقاهه، کتاب البیع، ج 1، ناصر مکارم شیرازی، قم، مدرسه الامام امیرالمومنین (ع) ، 1411 ه. ق (ص 600 - 437) .

145- الاصول العقائدیه لولایة الفقیه، محمد المقداد، 1409 ه. ق (ص 57- 46) ، [موسوعة المصادر].

146- بحث علمی تحقیقی حول اولی الامر والولایه، احمد الفهری، الدارالاسلامیه، بیروت 1410 ه. ق، [موسوعة المصادر].

147- البحث الفقهی لولایة الفقیه، محمد توفیق المقداد، (ص 120-113) ، [موسوعة المصادر].

148- بحوث فی خط المرجعیه، صدرالدین القبانجی، 1405 ه. ق.

149- البدر الزاهر فی صلاة الجمعه والمسافر، تقریرات درس آیت الله بروجردی، به قلم حسینعلی منتظری قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1362 ه. ش، [استراتژیک].

150- بلغه الفقیه ج 3، سید محمد آل بحرالعلوم، تحقیق سید حسین آل بحرالعلوم، تهران مکتبة الصادق، 1403 ه. ق (ص 264- 221) .

151- بین الشوری و ولایة الفقیه، کاظم الحائری، قم، 1403ه. ق (ص 35 - 19) ، [موسوعة المصادر].

152- التحقیق فی الاجتهاد و التقلید، احمد آذری قمی، قم، دارالعلم، 1373 ه. ش، ج 2، (ص 77 - 12) ، [موسوعة المصادر].

153- التطور السیاسی للقیادة الشرعیه فی عصر الغیبه الکبری، ع - نجف، 1402 ه. ق (ص 108 - 19) ، [موسوعة المصادر].

154- التکییف الدستوری لنظریه الحکومة فی الاسلام زمن المعصوم و بعده بغداد، 1966 م، [المصادر].

155- التنقیح فی شرح العروة الوثقی، (بحث الرویات التی تدل علی الولایة المطلقه للفقهاء فی زمان الغیبه، ج 1: (ص 437 تا 419) ، قم، مؤسسه آل البیت، [موسوعة المصادر].

156- جواهر الکلام - محمد حسن نجفی، ج 16 (ص 14 - 11) (178 - 177) ج 21 (ص 410 - 393) ج 22 (ص 203 - 155) ج 40 (ص 37 - 7) ، [استراتژیک].

157- الحاکم الاسلامی بعد زمن المعصوم. عبدالهادی الفضلی، بغداد، کلیة اصول الدین، 1387 ه. ق، (ص 81 - 67) ، [موسوعة المصادر].

158- الحکم الاسلامی بین النظریة و التطبیق، السید محمد باقر الحکیم، مؤسسه المنار، 1412 ه. ق، (ص 110-83) ، [المصادر].

159- حول ولایة الفقیه، عبدالله السید علی خان، رسالة الثورة الاسلامیه، تهران 1403 ه. ق، (ص 23-20) ، [موسوعة المصادر].

160- الحکومة الاسلامیه فی احادیث الشیعه الامامیه، مولفون: غلامرضا سلطانی، حسین المظاهری ابوالحسن المصلحی، محسن الخرازی، رضا الاستادی، (ص 238-229) .

161- الحکومة الاسلامیه و مساله الحکم و ولایة الفقیه، مرتضی حسینی صدرالافاضل تهران، 1405 ه. ق، [موسوعة المصادر].

162- خزائن الاحکام، میرزا آقا دربندی، جز پایانی کتاب ص 1 تا آخر.

163- خطاب الاسلامیین والمستقبل، حوارات مع سماحة آیة الله السید محمد حسین فضل الله غسان بن جدو، دارالملاک، بیروت; 1415 ه. ق، (ص 35-34) .

164- خط الامام الخمینی - عرض للمبادی العامه، سلیم عزالدین، تهران، المرکز الاسلامی للدراسات السیاسیه، 1403 ه. ق، [استراتژیک].

165- خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، سید محمد باقر صدر، بیروت، دارالتعارف 1979 م، [استراتژیک].

166- الخلافة ام ولایة الفقیه، جعفر عبدالرزاق، 1403 ه. ق، (ص 25-14) ، [موسوعة المصادر].

167- الخمینی و الدوله الاسلامیه، محمد جواد مغنیه، دارالعلم للملایین، بیروت، 1979 م.

168- الدولة الاسلامیه بحث فی ولایة الفقیه، عبدالمنعم مهنا، بیروت، الدار الاسلامیه، 1407 ه. ق، [استراتژیک].

169- رسالة فی ولایة الفقیه، علیرضا سنجری اراکی.

170- سلطة الفقهاء و السلطة عندالامام الخمینی، فرح موسی، بیروت، دارالوسیله، 1416 ه. ق.

171- السیاسة الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیه، احمدبن تیمیه، تحقیق و تعلیقات از محمد ابراهیم البناء و محمد احمد عاشور، قاهره، دارالشعب، 1975 م، [استراتژیک].

172- شرح تبصرة المتعلمین ج 5، ضیاءالدین عراقی، تحقیق: محمد الحسیون، قم، انتشارات اسلامی، ص (41 - 40) ، [استراتژیک].

173- الشوری و ولایة الفقیه، حیدر آل حیدر، مؤسسه الفجر، قم، 1403 ه. ق (ص 43-4) ، [موسوعة المصادر].

174- شورای الفقهاء - دراسة اصولیة فقهیة، ج 1 مرتضی شیرازی، بیروت، مؤسسه الفکر الاسلامی 1411ه، وزیری، ص 526.

175- دور العلماء فی السیاسة الایرانیة المعاصره، حامد القار، بیروت، 1980 م [موسوعة المصادر].

176- دور العلماء فی قیاده الامه، ع - نجف، مکتب الاعلامی لجماعة العلماء المجاهدین فی العراق، تهران، [موسوعة المصادر].

177- دولتناحول ولایة الفقیه، عبدالمنعم مهنا، الموتمر العالی الثانی للامام الرضا (ع) ، مشهد، 1405 ه. ق، [موسوعة المصادر].

178- دولة و ولایة الفقیه، عبدالله محمد، تهران، 1403 ه. ق، (ص 128-97) [المصادر].

179- السمات المطلوبه للمجتهد فی الحکومة الاسلامیه، آیة الله محمد ابراهیم الجناتی، الفکر الاسلامی 1415 ه. ق، (ص 56 - 41) ، [موسوعة المصادر].

180- شرح مقبوله عمر بن حنظله (مشحون بطرائف المطالب الفقهیه و الرجالیه، صدرالدین العاملی الاصفهانی) [موسوعة المصادر].

181- ضرورة وجود الحکومة او ولایة الفقهاء فی عصر الغیبه، لطف الله الصافی، دارالقرآن الکریم، 1415 ه. ق.

182- فقه الحکومة الاسلامیه بین السنه و الشیعه، توفیق محمد اشاوی، منشورات العصر الحدیث، 1415 ه. ق (ص 299-177) .

183- الفقیه و السلطه، محمد حسین فضل الله، 1410ه (ص 13-6) ، [موسوعة المصادر].

184- الفقیه و المثقف، محمد حسین فضل الله، 1413 ه. ق (ص 14-9) ، [موسوعة المصادر].

185- الفکر السیاسی عندالشیعه، الدکتور فهمی الشتاوی، مؤسسه الفکر الاسلامی، بیروت 1411 ه. ق، (ص 127-120) .

186- فی انتظار الامام، یعالج قضیه الامام المنتظر (ع) و مساله الحکم الاسلامی، عبدالهادی الفضلی دارالاندلس، 1979م (ترجمه این کتاب در قسمت کتب فارسی نام برده شد) .

187- قبس من ولایة الفقیه دراسات و بحوث، ناصر مکارم الشیرازی، 1402 ه. ق (ص 49 - 41) ، [موسوعة المصادر].

188- القیاده الاسلامیه، جواد کاظم، 1400 ه. ق، (ص 118-111) .

189- القیادة الاسلامیه فی عصر الغیبه بحث فی ولایة الامر فی زمن الغیبه، کاظم الحائری تقریر و اعداد: فواد کاظم و خالد بن حسن، 1410 ه. ق، (ص 173-126) [موسوعة المصادر].

190- قیادة العلماء و الامة الاسلامیه، ع نجف، تهران، علمی، 1361 ه. ش [استراتژیک].

191- کتاب البیع، ج 2، سید روح الله موسوی الخمینی، قم، اسماعیلیان (ص 520- 459) .

192- کتاب الخمس و الانفال، حسینعلی منتظری، قم، انتشارات الاسلامی (ص 354-352) ، [موسوعة المصادر].

193- لمحة عن ولایة الفقیه، صوت الوحده، تهران، 1402 ه. ق (ص 61 - 60) .

194- المبانی الشرعیه والدستوریه لقیاده آیة الله الخامنئی، علی المومن، الحوار الفکری و السیاسی 1415 ه. ق (ص 285-240) ، [موسوعة المصادر].

195- المذهب السیاسی فی الاسلام، صدرالدین القبانجی، دارالاضواء بیروت 1405 ه. ق، (ص 228-199) .

196- المرجع و الامه، صالح محمد آل ابراهیم، دارالبیان العربی، بیروت 1414 ه. ق، وزیری (ص 157 - 111) .

197- المرجعیة و حرکة الواقع، آیة الله السید محمد حسین فضل الله، بیروت، دارالملاک، 1414ه. ق.

198- مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه، حسین نوری الهمدانی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1415ه. ق [موسوعة المصادر].

199- مصادر الدراسة عن الدوله و السیاسه فی الاسلام، سازمان تبلیغات اسلامی عبدالجبار الرفاعی.

200- مصدر التشریع و نظام الحکم فی الاسلام، السید محمود الهاشمی، دارالاعراف، 1413 ه. ق، (ص 81-57) .

201- معالم الاسلام، المستشار محمد سعید العشماوی، سینا للنشر، 1989م (ص 225-221) .

202- مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیه، محاضرات الاستاذ جعفر السبحانی، بقلم جعفر الهادی مؤسسه النشر الاسلامی (ص 247 - 242) .

203- مفهوم الحاکمیه و العلاقه بولایة الفقیه و الحریات السیاسیه، عباس علی عمید زنجانی (ص 30-26) ، [موسوعة المصادر].

204- المکاسب و البیع، ج 2، تقریرات مرحوم نائینی، بقلم شیخ محمد تقی آملی، قم، انتشارات اسلامی، [استراتژیک] (ص 362-332) .

205- موجز فی ولایة الفقیه، ابوالقاسم گرجی، التوحید، طهران، 1404 ه. ق (ص 175-170) .

206- موسوعة مصادر النظام الاسلامی، عبدالجبار الرفاعی، مرکز الابحاث و الدرسات الاسلامیه 1417ه، الجز الثامن (ص 350-344) (کتابشناسی ولایت فقیه) .

207- موقع الفقیه فی الدولة الاسلامیه، محمد حسین فضل الله، 1410 ه. ق (ص 11-4) ، [موسوعة المصادر].

208- موقع ولایة الفقیه من نظریة الحکم فی الاسلام، جعفر مرتضی، مؤسسه النشر الاسلامی قم، 1404 ه. ق، [موسوعة المصادر].

209- الندوة الدولیه عن الدوله و السیاسة فی الاسلام، "الاسلام السیاده: فکرة ولایة الفقیه فی فکر فقهاء الشیعه الرئیسین" فرهنگ رجائی لندن، المعهد الاسلامی، 1403 ه. ق، [موسوعة المصادر].

210- نصب الحاکم فی عصرالغیبه، محمد مهدی الاصفی، الفکر الاسلامی، (ص 56 -47) ، [موسوعة المصادر].

211- النظریة السیاسیه المعاصره للشیعه الامامیه الاثنی عشریه محمد عبدالکریم عتوم، دارالبشیر، 1409 ه. ق، ص (174-93) .

212- الولایة الهیة و ولایة الفقیه، شیخ محسن العراقی، مجمع الفکر الاسلامی 1413 ه. ق.

213- ولایة الامر، العلامه شیخ محمد مهدی الاصفی، المرکز العالمی للبحوث و التعلیم الاسلامی، 1416 ه. ق، وزیری، 199ص.

214- ولایة الحاکم الشرعی و ابعادها، حسین حقانی، موتمر الذکری المئویة الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری، قم، 1415 ه. ق.

215- ولایة الفقیه بین النظریة و تطبیق الدستوری، عبود سامی، بیروت، 1400 ه. ق، ص (112-101) [موسوعة المصادر].

216- ولایة الفقیه فی الکتاب و السنه، حسینعلی منتظری، التوحید، 1407 ه. ق، ص (36- 27) ، [موسوعة المصادر].

217- ولایة الفقیه فی کلام الشیخ الانصاری، حسن الطاهری الخرم آبادی، تلخیص صلاح العبیری، قم، الفکر الاسلامی، 1415 ه. ق، ص (218-193) ، [موسوعة المصادر].

218- الولایة و الشفعه و الاجاره، معروف هاشم الحسنی، بیروت، دارالقلم، [استراتژیک].

219- الهدایه الی من له الولایه، تقریر بحث آیت الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی به قلم احمد الصابری الهمدانی قم، علمیه، 1383 ه. ق، [استراتژیک].

    
                                                                                            1    2